Samen de jeugdzorg anders organiseren

Een veilig en liefdevol thuis voor ieder kind in Nederland, dat is onze droom. Om dat te bereiken richten wij ons op het duurzaam en structureel verbeteren van de jeugdzorg. En dat kunnen we niet alleen. Gemeenten en andere stakeholders willen we inspireren en ondersteunen met ons toekomstperspectief de Wereld van Aandacht. Dit perspectief, de concrete oplossingen waar we aan werken en informatie over verschillende onderzoeken en campagnes vind je op deze pagina. 

Inspiratie wereld van aandacht

De Wereld van Aandacht is een toekomstperspectief, dat wij hebben opgesteld als inspiratie voor de transformatie van de jeugdhulp. We hebben een nieuwe wereld gecreëerd, die wij onze jeugdigen en hun omgeving gunnen. Zo zou jeugdhulp er volgens ons uit moeten zien. 

Deel 1: De wereld van het hier en nu           Deel 2: De wereld van het daar en dan


CONCRETE HANDVATTEN 

Heppie (t)HuisWe werken aan diverse prototypen waarmee we gemeenten concrete handvatten kunnen bieden. In het document 'Jeudgzorg 2.0 Wonen en Behandelen' beschrijven we onze visie op jeugdzorg met verblijf. In het document ‘Concept-Ontwerp Kleinschalige Woonvoorziening’ beschrijven we hoe kleinschalige wonen mogelijk te maken voor kinderen die niet thuis wonen en waarvoor het wonen in een pleeggezin of gezinshuis niet geschikt is. Het is een alternatief voor het wonen op een leefgroep binnen een instelling. 

Jeugdzorg 2.0 Wonen en behandelen 

Concept-ontwerp Kleinschalige woonvoorziening  

Het Vergeten Kind kan jou als gemeente en jullie jeugdhulporganisaties helpen met het realiseren  van de prototypes om de Wereld van Aandacht waar te maken. Dat betekent dat wij onze kennis en ervaring inbrengen en concrete acties ondersteunen. Het eigenaarschap ligt bij de gemeente als partner. 

Mail voor meer informatie naar [email protected] 


Heppie (t)Huis

Om te laten zien dat het anders én beter kan, hebben we Heppie (t)Huis opgezet. Een veilige en stabiele woonplek voor uithuisgeplaatste kinderen, met een vast team aan hulpverleners. 

Meer lezen


Onderzoeksrapporten

Hoe vaak verhuizen kinderen gemiddeld door in de jeugdzorg? Hoe lang wachten ze op zorg? En zijn hun ervaringen met gesloten jeugdzorg? Daarover hebben wij onderzoek gedaan. Benieuwd naar de rapporten? 

Meer lezen


Manifesten

De jeugdzorg moet beter, maar hoe? Lees meer over de thema’s waar wij campagne voor hebben gevoerd en de manifesten die we daarvoor geschreven hebben.