JE INZETTEN ALS VRIJWILLIGER BIJ HET VERGETEN KIND

Vrijwilligers vormen het hart van onze stichting. Zij zorgen voor zichtbaarheid en helpen ons bij het uitvoeren van evenementen en activiteiten. Samen met onze vrijwilligers willen wij het verschil maken voor alle kwetsbare kinderen in Nederland.

Vrijwilliger Hotel Heppie, kind op rug

Waarom is jouw hulp als vrijwilliger zo belangrijk voor ons?

Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een instabiele of onveilige thuissituatie. Meer dan de helft van deze kinderen kunnen niet meer thuis wonen, maar wonen noodgedwongen in een opvanglocatie. Dit zijn kinderen en jongeren die sociaal uitgesloten zijn of dat dreigen te raken. Of kinderen die opgroeien in armoede of geen aansluiting hebben vanwege een stoornis zoals autisme of ADHD. Voor al deze kinderen zet Het Vergeten Kind zich in.

Lees meer over de doelgroep

 

 

Wat kun je doen als vrijwilliger bij Het Vergeten Kind?

Bij Het Vergeten Kind hebben we twee verschillende soorten vrijwilligerswerk. Uiteraard proberen we altijd zoveel mogelijk rekening te houden met jouw persoonlijke kwaliteiten en ambities:

Vrijwilligerswerk ‘voorlichting’

Als voorlichtingsvrijwilliger ben je het visitekaartje van de stichting en houd je je bezig met voorlichten bij bedrijven, scholen en verenigingen. Maar ook kunnen we je vragen om cheques in ontvangst te nemen bij diverse organisaties die een actie voor ons hebben gedaan.

(Op dit moment zoeken we geen nieuwe voorlichtingsvrijwilligers). 

Vrijwilligerswerk ‘Heppie Vakanties & Weekenden’

Als Heppie vrijwilliger ben je begeleider tijdens  onze Heppie Vakanties of Weekenden en bezorg je kinderen een onvergetelijke tijd waarin ze hun dagelijkse situatie even kunnen loslaten en onbezorgd kind kunnen zijn. Samen met je team organiseer je de vakanties, bedenk je een programma en voer je dit uit. Je zorgt voor een actieve, ontspannen en gezellige tijd volgens ons ‘Klimaat van aandacht’.

Ik wil me aanmelden!

Wat krijg je ervoor terug?

Wat je voor jouw werk als vrijwilliger terugkrijgt is onbetaalbaar! Bij ons werken als vrijwilliger betekent veel plezier maken en veel leren; over kinderen maar ook over jezelf. Deze ervaringen kun je vertalen naar je dagelijkse leef-, leer- of werksituatie. Je gemaakte reis- en materiaalkosten kun je declareren. Alleen de gemaakte reiskosten voor de eerste bijeenkomst zijn voor eigen rekening, zoals het selectieweekend voor Heppie Vakanties & Weekenden of de training Algemeen Vrijwilliger Het Vergeten Kind. En omdat onze vrijwilligers zo belangrijk voor ons zijn, hebben we alles goed geregeld en georganiseerd. We zijn dan ook mega trots op het keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld van het NOV.

Vrijwilligersverhalen

Benieuwd naar de verschillende ervaringen van onze lieve vrijwilligers? Ontmoet Mirthe, Arno en Rian

Meer informatie?

Lees hieronder de meest gestelde vragen. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Anne de Groot via 085 065 3450 of stuur een e-mail naar [email protected].  

Als vrijwilliger draag je actief bij aan het verbeteren van het leven van kinderen in Nederland die niet de kans krijgen om onbezorgd op te groeien. Onze activiteiten zijn erop gericht deze kinderen weer gewoon kind te laten zijn en samen te laten genieten. De kinderen hebben verschillende achtergronden: het zijn kinderen die wonen in opvanglocaties, kinderen uit armoedegezinnen, kinderen met ernstig zieke ouders, kinderen uit problematische thuissituaties en kinderen met een stoornis of achterstand die extra begeleiding nodig hebben bij het spelen met andere kinderen. Al deze kinderen hebben één ding gemeen: ze zijn hard toe aan ontspanning en extra aandacht zodat ze even tot rust kunnen komen en kunnen spelen en lachen.

Als vrijwilliger draag je bij aan de positieve levenservaringen en leermomenten die zo belangrijk zijn om je als kind evenwichtig te kunnen ontwikkelen. Je bezorgt kinderen een onvergetelijke tijd waarin ze hun dagelijkse situatie even kunnen loslaten en zorgeloos met leeftijdsgenootjes gewoon kind kunnen zijn. Iets dat ieder kind verdient.

Wanneer je begint als vrijwilliger is het niet noodzakelijk om veel ervaring met kinderen te hebben. Wel heb je een gemotiveerde instelling nodig en beschik je over een aantal kwaliteiten. De kinderen die bij ons komen zijn allemaal kinderen die problemen kennen en dat zie je vaak terug in hun gedrag: ze kunnen zich niet of moeilijk uiten, vragen op een negatieve manier aandacht of zijn juist erg teruggetrokken. Dat gedrag heeft een oorzaak en ligt buiten het kind zelf. Hiermee rekening houden is van groot belang, want alleen dan kan het kind echt genieten en zichzelf zijn.

Als vrijwilliger bij Het Vergeten Kind ben je minimaal achttien jaar oud en kun jij:

  • je vinden in onze werkwijze 'Klimaat van Aandacht' en deze toepassen;
  • positief omgaan met kinderen die soms bijzonder gedrag vertonen;
  • goed organiseren en ben je een teamspeler;
  • je flexibel opstellen en ben je betrouwbaar.

De minimumleeftijd om vrijwilliger te worden bij Het Vergeten Kind is achttien jaar. Hiervoor is gekozen omdat het vrijwilligerswerk bij Het Vergeten Kind op verschillende gebieden veel van je vraagt. 

Er is geen maximumleeftijd om je aan te melden als vrijwilliger. Wel dien je er rekening mee te houden dat het vrijwilligerswerk soms intensief kan zijn en lichamelijk en mentaal best veel van je vraagt.
 

De reiskosten van en naar het selectieweekend betaal je zelf. Als je daarna vrijwilliger wordt, vergoeden we je reis- en onkosten. 

Het hele jaar door organiseren wij diverse projecten en activiteiten waarbij we hulp nodig hebben. Zo zijn er tijdens de vakanties en weekenden begeleiders nodig voor Heppie vakanties en weekenden.

Het werk bij ons is vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is vrijwillig, je mag zelf bepalen voor welke activiteiten je je opgeeft. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Bij Het Vergeten Kind vinden we het heel belangrijk dat iedere vrijwilliger de gemaakte afspraken nakomt. We rekenen op je en we willen natuurlijk geen kinderen teleurstellen.

De diverse activiteiten, projecten en evenementen die Het Vergeten Kind organiseert vinden door heel Nederland plaats. 

Wij willen als professionele organisatie aan strenge kwaliteitseisen voldoen en daarom is het vrijwilligerswerk goed geregeld. Zo geven we bijvoorbeeld zoveel mogelijk ruimte aan de kwaliteiten en ambities van vrijwilligers. Ook bieden we een verplichte basistraining aan waarbij we dieper ingaan op het spelen met en het begeleiden van de doelgroep. Daarnaast geeft het vrijwilligerswerk een kick; het is te gek om met een hecht team een groep kinderen de tijd van hun leven te bezorgen. Je maakt veel plezier en daarnaast is het ook erg leerzaam. Je leert veel over kinderen, maar zeker ook over jezelf. Veel vrijwilligers vertalen deze ervaringen naar hun dagelijkse leef-, leer- of werksituatie en zetten het op hun cv. Kortom: vrijwilligerswerk bij Het Vergeten Kind is een onvergetelijke ervaring!

Sommige vrijwilligers gebruiken hun deelname als stage. Dit is mogelijk als het vrijwilligerswerk past binnen de eisen van de opleiding. Vrijwilligers die stage willen lopen dienen dit vooraf zowel met de opleiding als met ons af te stemmen. Wij bieden geen stagebegeleiding, maar kunnen wel een formulier ter urenverantwoording ondertekenen.

Als begeleider bij Heppie Vakanties werk je in een team van acht tot twaalf begeleiders. Samen organiseer je een vakantieweek voor een groep van 18, 24 of 30 kinderen. Sfeer en geborgenheid staan daarbij voorop. Met je team bedenk je een programma en voer je het uit. Je zorgt voor een actieve en gezellige week met veel aandacht voor elk kind. Een vakantie duurt voor de kinderen van maandagochtend tot vrijdagochtend. Als begeleider draai je in principe één vakantie per jaar.

Als begeleider tijdens een Heppie Weekend werk je in een team van twaalf begeleiders. Samen organiseer je een reeks van vier weekenden per seizoen. Vier weekenden lang is telkens dezelfde groep van meestal 24 kinderen te gast. Als team maak je het programma en voer je het uit. Samen zorg je voor een ontspannen en gezellig weekend met veel aandacht voor elk kind. Een weekend start voor de kinderen op vrijdagavond 19.00 uur en eindigt op zondag 16.00 uur.

Als begeleider van een Heppie gezinsvakantie werk je in een team van zeven begeleiders. Samen met het team organiseer je een vakantieweek voor een groep van acht tot tien gezinnen met kinderen in de leeftijd van zes tot vijftien jaar. Tijdens deze week bevorder je het contact tussen ouder(s) en kind(eren). Met elkaar creëer je mooie gezinsherinneringen. Ook is er veel aandacht voor het onderlinge contact tussen ouders omdat dit ervoor zorgt dat hun netwerk wordt verbreed. Zo vinden ze steun bij elkaar. Als vrijwilliger laat je zien wat de kracht is van positieve begeleiding en op die manier geven we handvaten mee om thuis samen verder mee aan de slag te gaan.

De weekenden en vakanties zijn onderverdeeld in vier categorieën:

  • 6-9 jaar
  • 9-12 jaar
  • 12-15 jaar
  • 15-18 jaar

Daarnaast zijn er begeleide gezinsvakanties voor ouder(s) en kind(eren). Er worden activiteiten georganiseerd die voor elk kind iets leuks bieden: een bosspel, een sportactiviteit, knutselen, skelteren, muziek of toneel, een survivaltocht, een dagje uit, enzovoort. De activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld en de capaciteiten van de kinderen en jongeren. Bij de begeleide gezinsvakanties worden ouders gestimuleerd mee te spelen. Een vaste en herkenbare programmastructuur zorgt voor duidelijkheid en veiligheid voor elk kind. 

Bij ons heb je de mogelijkheid om aan te geven met wie je graag samen vrijwilligerswerk wilt doen. We proberen dit zoveel mogelijk te regelen, maar een goede teamsamenstelling heeft altijd de voorrang. Daarbij zijn wij van mening dat een van de mooie kanten van het vrijwilligerswerk is dat je leert samenwerken in een team met nieuwe mensen.

Tijdens een selectieweekend wordt er veel uitleg gegeven over ons en over wat het inhoudt om vrijwilliger te zijn bij dit programmaonderdeel. Daarnaast is er een spel waarbij de nadruk ligt op samenwerken en ga je met een team ook zelf een activiteit voorbereiden en presenteren. Ook zijn er groepsgesprekken en is er een individueel gesprek. Wanneer je je opgeeft voor een selectieweekend, ontvang je vooraf een uitgebreider programma. 

Voorafgaand aan een Heppie vakantie of weekendcyclus is er een voorbereidingsdag. Tijdens deze dag ga je met je team de vakantie of weekendcyclus voorbereiden, maak je afspraken en worden overige voorbereidingen verdeeld. Je kunt dan denken aan het uitwerken van een speurtocht of het schrijven van een kamplied. Hierbij kun je zelf aangeven hoeveel tijd je nog kunt besteden aan deze voorbereidingen en hier wordt natuurlijk rekening mee gehouden.

Stuur jouw vraag naar [email protected] onder vermelding van jouw naam, vraag en contactgegevens.
 

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

Word partner