Een veilig en stabiel thuis voor ieder kind: DuurzaAM BETERE zorg

We richten ons ook op het duurzaam en structureel verbeteren van de situatie van kwetsbare kinderen in ons land. Dit doen we door middel van programma’s en projecten die bijdragen aan een stabiel en veilig thuis voor kinderen in onze doelgroep. Het liefst in hun eigen gezin. Verder jagen we de overheid en jeugdzorgaanbieders aan om het belang van kinderen centraal te stellen in het beleid en de uitvoering ervan. Op die manier verbetert de kwaliteit van de zorg en hulp voor kinderen. Daarnaast laten wij waar mogelijk zien hoe de zorg georganiseerd kan worden met meer stabiliteit en aandacht.

Campagnes & beleidsbeïnvloeding

Door campagne te voeren en door samen met de jongeren in gesprek te gaan met diverse beleidsmakers willen we structurele verbetering van de zorg voor kinderen bereiken. 

Meer lezen

Heppie (t)Huis

Om te laten zien dat het anders én beter kan, hebben we Heppie (t)Huis opgezet. Een veilige en stabiele woonplek voor uit huis geplaatste kinderen, met een vast team aan hulpverleners.

Meer lezen

Jongerenraad Het Vergeten Kind: The Unforgettables

The Unforgettables vertellen als ervaringsdeskundigen hun verhalen aan Nederland (aan media, politiek en jeugdhulporganisaties). Hierdoor ontstaat er meer aandacht voor en bewustwording van de problematiek van alle ‘vergeten kinderen’. 

Meer lezen

Onderzoek

Om de impact van onze programma’s te meten en te verbeteren, doen we onderzoek. Ook doen we onderzoek naar de leefsituatie van kinderen. De uitkomsten van deze onderzoeken helpen ons bij onze lobbyactiviteiten.

Meer lezen

Ouderwijzer

Veilig en stabiel opgroeien valt of staat met goed ouderschap. Daarom hebben wij OuderWijzer opgericht. OuderWijzer staat (aanstaande) ouders bij met goede raad, steun, tips, inspiratie en bijeenkomsten. Zodat ouders hun kinderen de aandacht kunnen geven die ze nodig hebben om zich goed te ontwikkelen. 

Meer lezen

Klimaat van Aandacht

 Het Vergeten Kind wil dat álle kinderen in Nederland gezien worden en zich kunnen ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. Daarom hebben we het Klimaat van Aandacht ontwikkeld. 

Meer lezen