WIJ DOEN ONDERZOEK NAAR DE SITUATIE VAN KWETSBARE KINDEREN

Kinderen die opgroeien in lastige, instabiele thuissituaties kunnen zich zonder hulp niet goed ontwikkelen. Ze hebben positieve steun nodig van hulpverleners, leerkrachten en andere belangrijke mensen om hen heen. Helaas krijgen kwetsbare kinderen niet altijd de juiste hulp.

Het Vergeten Kind wil de zorg voor deze kinderen structureel verbeteren. Daar hebben we kennis voor nodig. Daarom doen we onderzoek naar de situatie van kwetsbare kinderen. We vragen de kinderen waar ze tegenaan lopen, wat het met ze doet en wat volgens hen de oplossing is. Wie kunnen dat immers beter vertellen dan de kinderen zelf? Met de uitkomsten van het onderzoek geven wij kwetsbare kinderen een stem. En laten we politici, beleidsmakers, hulpverleners en bestuurders zien dat de jeugdzorg beter moet en kan.

Meewerken aan of vragen over onderzoek?

Werk jij met met kinderen uit kwetsbare thuissituaties, bijvoorbeeld in een wijkteam, op een groep of in een gezinshuis? En wil je hun stem (en jouw mening) ook laten horen? Doe dan mee aan ons onderzoek. Ook voor vragen en opmerkingen over onze huidige onderzoeken kun je mailen naar [email protected].

Hier vind je het overzicht van onderzoeken van Het Vergeten Kind:

ONDERZOEK AANDACHT IN DE JEUGDZORG 

Het Vergeten Kind deed onderzoek naar de ervaringen van jongeren met aandacht in de jeugdzorg. Hoe ervaren jongeren de aandacht die zij al dan niet krijgen? 41 jongeren deden hun verhaal
Lees meer over het onderzoek 

ONDERZOEK DAKLOOSHEID ONDER JONGEREN

Dak- en thuisloze jongeren hebben gemiddeld elf maanden lang geen permanente woonplek. Hun dagelijkse strijd om te overleven maakt het voor deze jongeren onmogelijk om hoopvol naar de toekomst te kijken.
Lees meer over het onderzoek

ONDERZOEK 18 WORDEN IN DE JEUGDZORG

Elk jaar worden 3.300 jongeren uit de jeugdhulp volwassen. Vaak stopt dan hun vertrouwde hulpverlening. Met alle gevolgen van dien... 
Lees meer over het onderzoek

ONDERZOEK DOORVERHUIZINGEN 
JEUGDZORG

Onacceptabel aantal doorverhuizingen heeft grote impact op welzijn en toekomstperspectief van uithuisgeplaatste kinderen.…
Lees meer over het onderzoek >>

ONDERZOEK GESLOTEN JEUGDZORG

Wij hebben onderzoek gedaan onder 37 jongeren, waarvan er zestien in 2020/2021 nog in de gesloten jeugdzorg zaten. De resultaten zijn schokkend…
Lees meer over het onderzoek >>

UIT HUIS GEPLAATSTE KINDEREN VERLIEZEN CONTACT MET HUN NETWERK

De helft van de uit huis geplaatste kinderen (56%) verliest contact met mensen die belangrijk voor hen zijn, zoals ouders, familie of vriendjes. Vaak zijn deze kinderen afhankelijk van hun hulpverleners voor goed contact met hun sociale netwerk. Te vaak gaat dat fout.  
Lees meer over het onderzoek >>

Wachttijden in de jeugdzorg

Kinderen die opgroeien in een instabiele thuissituatie, of kampen met psychische problemen, hebben hulp nodig. Maar de wachttijden voor jeugdzorg zijn lang. Dat is gevaarlijk, want wachten op hulp heeft voor een kind grote gevolgen. Om meer aandacht voor dit probleem te krijgen hebben wij onderzoek gedaan naar de concrete cijfers rondom de wachttijden.  
Lees meer over het onderzoek  >>

Opgroeien in sociaal isolement

In Nederland zijn er minstens 80.000 kinderen die niet alleen nu, maar altijd in sociaal isolement leven én thuis zorgen en problemen hebben. Hierdoor kunnen kinderen zich minder goed ontwikkelen. Het Vergeten Kind deed onderzoek naar de impact van sociaal isolement onder kinderen met moeilijke thuissituaties.
Lees meer over het onderzoek >>

Stop het wisselen van hulpverleners

Kinderen die in het jeugdzorgsysteem terechtkomen, krijgen veel te veel hulpverleners te zien. Dit is schadelijk voor het herstel en de ontwikkeling van deze groep kwetsbare kinderen. Wij interviewden kinderen en hulpverleners over dit probleem binnen de jeugdzorg.
Lees meer over het onderzoek >>

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Word vrijwilliger

Inschrijven vrijwilliger