PrivacyBELEID 

De Stichting Het Vergeten Kind (hierna Het Vergeten Kind) verwerkt voor veel van haar werkzaamheden persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven wij jou informatie over het gebruik van persoonsgegevens en welke invloed jij erop kunt uitoefenen. 


Wij nemen onze verantwoordelijkheid 

Het Vergeten Kind respecteert de privacy van haar donateurs, vrijwilligers, samenwerkingspartners, actievoerders en bezoekers van de website. Jouw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Telecommunicatiewet (TW) aan ons stelt en aan de gedragscodes rondom het commerciele gebruik van post, telefoon en e-mail. Ook hebben wij het keurmerk Erkenning van het CBF (toezichthouder van goede doelen) en we zijn lid van de brancheverenigingen Goede Doelen Nederland en DDMA.  

Waarom leggen we gegevens vast? 

Omdat we voor ons werk geen subsidie ontvangen, zijn we financieel geheel afhankelijk van donaties en giften. Die zijn van levensbelang voor het voortbestaan van Het Vergeten Kind. Het werven van fondsen is voor ons dan ook noodzakelijk en dat doen we door allerlei promotionele activiteiten. Om deze activiteiten mogelijk te maken gebruiken wij persoonsgegevens. Ook gebruiken wij persoonsgegevens voor de volgende werkzaamheden en doelstellingen:   

  • het aangaan van een financiele relatie met donateurs en periodiek schenkers;
  • het aangaan van een (al dan niet financiele) relatie met vrijwilligers, potentiële nalaters, samenwerkingspartners en particuliere of zakelijke actievoerders en sponsors. 
  • het persoonlijk contact onderhouden met onze particuliere en zakelijke achterban; 
  • het voeren van de donateursadministratie; 
  • het uitvoeren van marketingactiviteiten via verschillende kanalen: post, telefoon, sms, e-mail en onze social media; 
  • het registreren van je gegeven of ingetrokken toestemming om via deze kanalen contact met je te onderhouden; 
  • het registreren van je instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies); 
  • het sturen en verwerken van enquetes en het analyseren van data; 
  • het aangaan van een samenwerking met dienstverlenende bedrijven;
  • het op orde houden van onze interne bedrijfsprocessen zoals de financiele- en personeelsadministatie. 

Het vastleggen van gegevens voor de meeste hierboven genoemde doelen we op basis van ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang of omdat we daarvoor een overeenkomst zijn aangegaan. Als we volgens de AVG jouw toestemming nodig hebben, vragen we dat op het moment dat we de gegevens opvragen, bijvoorbeeld via een webformulier op onze website. Vragen wij je toestemming, dan informeren wij je op dat moment wat we met de gegevens doen, hoe lang we die bewaren en hoe je je toestemming kan intrekken. Publicatie van beeldmateriaal doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. 

Welke gegevens leggen we vast? 

Je kunt op verschillende manieren doneren, bijvoorbeeld via de website, social media of via een straat- of huis-aan-huiswerving. Je kunt ons steunen met een eenmalige of maandelijkse gift, steunen voor langere tijd met belastingvoordeel of met een groot bedrag. Afhankelijk van het type donatie leggen we onder meer vast: naam, adres, geslacht, e-mail, leeftijd, telefoonnummer, bankrekeningnummer en giftbedrag, machtigingsnummer en klantnummer. Wijzigingen houden wij zorgvuldig bij. Het opzeggen van een donatie vanwege een overlijden kan ook via een externe website; deze informatie verwerken wij in ons systeem. 

Ben je een zakelijke relatie van Het Vergeten Kind, zoals dan vragen wij je naam, zakelijk e-mail en telefoonnummer, je functie, de bedrijfsnaam en -adres zodat we contact met je kunnen onderhouden en voor nakomen van onze afspraken of overeenkomst. 

Neem je zelf telefonisch contact met ons op, kunnen wij een gespreksnotitie maken in onze database. Bijvoorbeeld wanneer je als donateur een wijziging wilt doorgeven. Telefoongesprekken kunnen bij onze externe partners worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Is dit het geval, dan wordt je voorafgaand aan het gesprek hiervan op de hoogte gesteld

Om de betrokkenheid met onze stichting te vergroten, vind je op onze website, social media of gedrukte media verhalen en beeldmateriaal van kinderen uit onze doelgroep. Naast het beeldmateriaal legt onze redactie van deze kinderen ook de naam, contactgegevens en leeftijd vast. Hierbij hoort vaak ook het persoonlijke verhaal of een aanwijzing over een handicap of kwetsbare omstandigheden. Het beeld en verhaal wordt in overleg en met toestemming van de ouders of verzorgers vastegelegd.  

Af en toe organiseren wij een petitie die je kunt tekenen. Hiervoor zijn alleen je contactgegevens nodig die wij voor een beperkte tijd bewaren. 

Hoe bepaal jij hoe wij met je communiceren? 

Waarom sturen we je mail?
Hebben wij een klantrelatie met je omdat je gedoneerd hebt of deelgenomen hebt aan een actie of evenement, dan houden we je per e-mail op de hoogte van soortgelijke activiteiten. Zo creeren we betrokkenheid bij ons werk. Je ontvangt van ons de nieuwsbrief tenzij je hebt aangeven deze niet te willen ontvangen. Ook ontvang je automatische bevestigingen van een donatie of reminders voor deelname aan een activiteit of een tussenstand bij een actie. Voor dit type ‘service mails’ hoef je geen toestemming te geven, maar je mag je uiteraard wel hiervoor afmelden (je kunt gebruik maken van het recht van verzet). Hebben we geen klantrelatie met je maar heb je je wel op onze nieuwsbrief geabonneerd, dan kun je je ook op elk gewenst moment afmelden via de afmeldlink in de toegezonden e-mail. 

Waarom benaderen wij je telefonisch?
Om fondsen te werven en aandacht te vragen voor het werk van Het Vergeten Kind gebruiken wij telemarketing. Dit doen wij geheel binnen de richtlijnen van de Telecommunicatiewet en de codes voor zelfregulering. Wij bellen je alleen als je een klantrelatie met ons hebt en je het telefoonnummer zelf aan ons verstrekt hebt. Zonder klantrelatie zullen wij je eerst om toestemming vragen. Ook hier geldt dat je bij ons aan kunt geven dat je liever niet gebeld wordt; dan houden wij daar vanzelfsprekend rekening mee. 

Waarom sturen we je post?
Een aantal keer per jaar sturen wij per post informatie over ons werk. Dat kan ook een giftverzoek met een acceptgiro zijn. Op deze acceptgiro zijn je gegevens die je eerder aan ons hebt doorgeven al voorgedrukt. Op de envelop maken een duidelijke vermelding als wij je naam en adres via een andere partij hebben ontvangen. Wens je geen post te ontvangen van ons, dan kun je dat eenvoudig kenbaar maken. Ook kun je je afmelden bij het Postfilter.nl. Wij raadplegen altijd het Postfilter voordat wij post verzenden aan personen die geen klantrelatie met ons hebben. 

Wanneer delen we gegevens met anderen?  

Dit garanderen wij: jouw persoonsgegevens worden nooit verhuurd of verkocht voor de commerciële doeleinden van een andere organisatie. Wel gebruiken wij de diensten van andere organisaties omdat we bepaalde taken uitbesteden. Denk hierbij aan een drukkerij, callcentra, onze website bouwer en andere ict-bedrijven die werk voor ons uitvoeren. Deze organisaties (derde partijen genaamd) kunnen jouw gegevens inzien als dat nodig is om de opdracht uit te voeren die wij ze hebben verstrekt. Wij verstrekken alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die wij ze geven, nooit meer. Ook worden de benodigde data altijd op beveiligde wijze uitgewisseld. En met deze bedrijven leggen wij vast dat deze gegevens alleen voor het afgesproken doel gebruikt worden en daarna vernietigd worden. 

Wij gebruiken onder meer Hotjar en Google Analytics om te leren van het bezoek aan onze website. Deze bedrijven ontvangen jouw gegevens niet en we hebben deze systemen volledig privacy vriendelijk ingesteld. Onze ‘in actie’ pagina wordt gefaciliteerd door het bedrijf Kentaa. Op deze pagina staat een apart privacy verklaring. Afspraken met andere organisaties over het waarborgen van jouw privacy leggen we vast in een zogeheten verwerkersovereenkomst.

Bepaal zelf de actieve cookies op onze website

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken en ook om onze website te verbeteren en de ervaring persoonlijk te maken. Wanneer je voor de eerste keer onze website bezoekt, verschijnt de cookiemelding waar meer informatie over de verschillende cookies wordt gegeven. Ook kun je direct je voorkeuren instellen. 

Een goede beveiliging is van essentieel belang 

Het Vergeten Kind gaat vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen zodat persoonsgegevens worden beschermd. Als je gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. De beveiliging van onze systemen staat op een hoog niveau. 

Bewaartermijnen

Het Vergeten Kind bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de hierboven genoemde doelen te bereiken. Sommige bewaartermijnen staan in de wet vermeld. Zo moeten wij financiele gegevens van je donatie altijd 7 jaar bewaren. 

Hoe kun gegevens inzien of verwijderen? 

Het Vergeten Kind biedt je altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens we van je hebben. Je kunt ook verzoeken om jouw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Het Vergeten Kind nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een (veilige) legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te controleren. Zo weten wij zeker dat we jouw gegevens alleen aan jou tonen. Mocht dit nodig zijn, dan geven we direct na het indienen van je verzoek aan. 

Stuur je verzoek naar: [email protected]

Tenslotte: gebruik van informatie op onze website

Het vermenigvuldigen van het materiaal op deze website voor privé-gebruik is toegestaan. Voorwaarden daarvoor is dat je de auteursrechtelijke vermeldingen en bronvermeldingen altijd vermeld. Je mag geen geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen en een document mag alleen in zijn geheel worden vermenigvuldigd. Voor documenten en foto's waarvan Het Vergeten Kind niet het copyright heeft, heeft Het Vergeten Kind toestemming voor gebruik gekregen van degenen die de auteursrechten hebben. Wil je deze documenten en beelden reproduceren, moet je de toestemming aanvragen bij de rechthebbenden die vermeld staan in de de bronvermelding bij deze documenten en foto’s.

Meer informatie?

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt je deze richten aan Het Vergeten Kind op [email protected] of via telefoonnummer 085 065 3450

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 29 september 2021

Het Vergeten Kind behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Controleer daarom regelmatig dit privacybeleid via deze website.


 

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Word vrijwilliger

Inschrijven vrijwilliger