Wat is onze droom?

Een veilig en liefdevol thuis voor ieder kind in Nederland. Helaas is dat voor duizenden kinderen niet het geval. Het Vergeten Kind strijdt voor kinderen die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders wonen. Ons doel is dat al deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, zij op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij.

Hoe helpen we kinderen

Herinneringen maken ons tot wie we zijn. Negatieve ervaringen duwen ons in een sociaal isolement. Terwijl positieve herinneringen zorgen dat we contact maken, durven dromen en onszelf ontplooien. Duizenden kinderen in Nederland krijgen niet de kans om kind te zijn, doordat ze worden ingesloten door zorgen, problemen en traumatische gebeurtenissen. Als er thuis dingen misgaan, geven kinderen zichzelf daarvan de schuld. Terwijl zij vooral slachtoffer zijn. Het Vergeten Kind wil dat Nederland niet wegkijkt, maar tijdig signaleert, effectief ingrijpt en duurzaam helpt. Wij knokken er dagelijks voor om de situatie te veranderen. Om kinderen weer te zien opbloeien en stralen. Om ze weer kind te laten zijn.

Om onze missie te realiseren en kinderen nu, maar ook structureel te helpen, werken we volgens twee pijlers:

Pijler 1 - Gewoon kind zijn: kinderprogramma’s

We ontwikkelen impactvolle programma’s die ervoor zorgen dat kinderen uit onze doelgroep niet vergeten worden. Deze kinderen bieden we nu een mooi moment en een positieve ervaring waarin ze ‘gewoon’ kind kunnen zijn.. Op die manier kunnen angst en zorgen plaatsmaken voor plezier maken, vriendschappen sluiten, positieve herinneringen creëren en hebben zij het gevoel dat ze kunnen meedoen.

Pijler 2 - Veilig en stabiel thuis voor ieder kind: duurzaam betere zorg voor kinderen

We richten ons ook op het duurzaam en structureel verbeteren van de situatie van kwetsbare kinderen in ons land. Dit doen we door middel van programma’s en projecten die bijdragen aan een stabiel en veilig thuis voor kinderen in onze doelgroep. Het liefst in hun eigen gezin. Verder jagen we de overheid en jeugdzorgaanbieders aan om het belang van kinderen centraal te stellen in het beleid en de uitvoering ervan. Op die manier verbetert de kwaliteit van de zorg en hulp voor kinderen. Daarnaast laten wij waar mogelijk zien hoe de zorg georganiseerd kan worden met meer stabiliteit en aandacht voor kinderen.

Meer lezen over onze impact en ons werk

 

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

Word partner