Batig saldo bij opheffing of ontbinding ANBI stichting

Het bestuur van een Stichting kan besluiten om een stichting te op te heffen of te ontbinden. Bijvoorbeeld omdat het doel is bereikt of omdat er niet genoeg bestuurders zijn om de stichting voort te zetten. Uiteraard wil je er als bestuur voor zorgdragen dat alles correct tot een einde gebracht wordt zonder open einden. Waar moet je dan aan denken? 

Zodra het bestuur rechtsgeldig heeft besloten tot ontbinding van de stichting, is de volgende stap, dat het bestuur de buitenwereld informeert over de voorgenomen opheffing. Dat doe je door aan de Kamer van Koophandel het verzoek te sturen om de stichting of vereniging te verwijderen uit het Handelsregister. De volgende stap is de vereffening. Dat betekent dat de baten en lasten van het goede doel in kaart worden gebracht en netjes verdeeld. 

Is het saldo onderaan de streep positief? 

Stichtingen, vermogensfondsen en goede doelen met een ANBI-status, die geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen, zijn verplicht hun vermogen na te laten aan een ‘ANBI met een soortgelijke doelstelling’. De Belastingdienst eist namelijk dat goede doelen die de ANBI-status aanvragen, dit opnemen in hun statuten. Ook bij goede doelen zonder ANBI-status staat overigens vaak in de statuten dat een overschot na vereffening ‘zoveel mogelijk wordt besteed overeenkomstig het doel van de stichting of vereniging’.

Om vervelende verrassingen te voorkomen, adviseren wij om om samen met een notaris te controleren of alle stappen om een stichting te ontbinden volgens de statuten zijn verlopen.

Meer informatie

 • Opheffen ANBI stichtingBelastingdienst, informatie van de belastingdienst voor opheffing van een stichting met de ANBI status.
 • Notaris.nl, een website van de Koninklijke Notariële Broederschap. 
 • Overeenkomsten.nl, een website die een gratis stappenplan voor ontbinding van een Stichting aanbiedt.
 • Stichtingservice.nl, een website die advies geeft over de oprichtingen van stichtingen beschrijft hoe een stichting met een ANBI status op te heffen.

Samenvatting opheffen of liquideren stichting

 1. Het bestuur kan op basis van de statuten besluiten een stichting op te heffen
 2. De vereffening van een batig saldo wordt in beginsel gedaan door het bestuur
 3. Een overschot na vereffening wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting tenzij de statuten anders bepalen
 4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende 7 jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon
 5. Ontbinding en vereffening dient doorgegeven te worden aan het handelsregister

Batig saldo Het Vergeten Kind

Het Vergeten Kind kent ruime doelstellingen in haar statuten. Het Vergeten Kind is een officieel erkende ANBI Stichting. Wij kunnen giften en donaties van stichtingen die worden opgeheven goed gebruiken voor ons werk. Je kunt hier onze statuten lezen.

Waarom het vergeten kind

Ruim 100.000 kinderen in Nederland voelen zich vergeten. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. In 55.000 van de gevallen is de situatie zelfs zo ernstig dat zij niet meer thuis kunnen wonen. Wij zetten ons in voor deze kinderen en wij strijden voor een Nederland waarin elk kind écht kind mag zijn. Waar ze zich gezien en gehoord voelen, op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ieder kind volwaardig mee kan doen in de maatschappij. Dit doen we met verschillende projecten zoals de Heppie vakanties en weekenden, de Heppie winter- en zomertourHotel Heppie Mierlo en het toekomstige Hotel Heppie Veluwe.
Wij ontvangen geen subsidie voor ons werk, waardoor we volledig afhankelijk zijn van giften. Met een gift of donatie van een stichting die wordt opgeheven kunnen wij ons werk voortzetten om kwetsbare kinderen in Nederland te helpen.
Als je meer wil weten over hoe Het Vergeten Kind alle donaties in de afgelopen jaren heeft besteed, kun je hier meer lezen over onze resultaten en jaarverslagen.

Hoe?

 1. Maak het geld over naar onze IBAN: NL83 RABO 0172 4314 84, onder vermelding ¨BATIG SALDO ivm opheffen (naam stichting)¨
 2. Als je contact met ons wil opnemen hierover, kun je terecht bij onze relatiemanager fondsen, Jaap Taal

Neem contact met mij op

Neem vrijblijvend contact met mij op om te bespreken op welke manieren jouw stichting bij kan dragen aan het werk van Het Vergeten Kind.
Je kunt me bereiken op 06 45630186, of je kunt me een email sturen.

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

Word partner