waarom het vergeten kind

Het Vergeten Kind zet zich in voor de ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek. Denk aan verslavingen, verstandelijke beperkingen, psychische problemen en/of leven onder de armoedegrens. Kinderen in deze zogeheten multi-probleem gezinnen zijn erg kwetsbaar. Bij ruim 55.000 gaat het zodanig mis, dat thuiswonen niet meer mogelijk is. Als kinderen verwaarloosd en/of mishandeld worden, tekent dit hun verdere leven.

De gevolgen zijn heftig en variëren van een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, ernstige gedragsproblemen en verslaving tot persoonlijkheidsstoornissen en crimineel gedrag. Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij. We organiseren activiteiten en projecten die een directe positieve invloed hebben op het leven van kwetsbare kinderen. In 2016 hebben we 17.276 kinderen bereikt met ons directe hulp-programma. Maar we ondernemen ook initiatieven om hun situatie duurzaam en structureel te verbeteren.

100

Duizend

Kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek.

55

Duizend

Kinderen waarbij het zo mis gaat dat ze niet meer thuis kunnen wonen.

550

Vrijwillgers

Werken zowel aan de ‘achterkant’ als aan de ‘voorkant’ bij de projecten en activiteiten.

114

Partners

Helpen onze kinderdoelen te verwezenlijken en een zonnestraal te brengen naar vergeten kinderen. 

Ons programma

Het geven van hulp aan deze kinderen houdt niet op met een eenmalige glimlach of tijdelijke steun. Het Vergeten Kind voert een programma met twee strategische pijlers. Met pijler 1 ‘Directe hulp’ organiseren we activiteiten en projecten die een directe positieve invloed hebben op het leven van kwetsbare kinderen. En met pijler 2 richten we ons op duurzame, structurele verbetering van hun situatie.

 Lees ons manifest download onze brochure

Samen

Een positieve verandering bewerkstelligen lukt alleen als we samen de handschoen oppakken. Het Vergeten Kind wil hierin graag het initiatief nemen. Onze samenwerking met politiek Nederland, stakeholders in de jeugdzorg, het bedrijfsleven, honderden vrijwilligers en duizenden donateurs om het welzijn van kwetsbare kinderen in ons land centraal te stellen en te verbeteren heeft steeds meer impact.

Kijk wat jij kunt doen om te helpen

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

word partner