HET OPSLUITEN VAN ONSCHULDIGE KINDEREN MOET stoppen!

Het thema van de tiende editie van de Week van Het Vergeten Kind (28 januari - 4 februari) is ‘Stop gesloten jeugdzorg’. Via een petitie vragen wij de steun van Nederland om het opsluiten van onschuldige kinderen met forse trauma’s en complexe problematiek te stoppen.

In 2020 zaten er in Nederland ruim 1.800 kinderen die niets strafbaars gedaan hebben voor korte of langere tijd in de gesloten jeugdzorg. Deze kinderen worden niet geholpen door ze op te sluiten. Sterker nog, uit onderzoek is gebleken dat opsluiten en andere vrijheidsbeperkende maatregelen bij 76% van de kinderen leidt tot nog grotere psychische problemen en nieuwe trauma’s. 

Het opsluiten van onschuldige kinderen moet stoppen! Teken de petitie

Jason (23) kwam na een verleden van huiselijk geweld en seksueel misbruik in de gesloten jeugdzorg: “Ik was suïcidaal en had hulp nodig. Maar ik kreeg geen hulp, geen therapie, geen school. Vriendschappen vielen weg. Alles wat ik had, is stukgemaakt. Geweld kende ik al. Wat ik nodig had, was het tegenovergestelde: een liefdevolle, veilige omgeving.Jason strijdt samen met Nienke, Carlijn, Jarno en Sanne, allen slachtoffer van gesloten jeugdzorg, mee met Het Vergeten Kind. 

Wat is gesloten jeugdzorg? Lees er hier meer over.
Bekijk hier het programma van de Week van Het Vergeten Kind.
 

 

Vind jij ook dat gesloten jeugdzorg moet stoppen? Teken dan nu de petitie!

Van 10 januari tot en met 20 februari hopen wij zoveel mogelijk handtekeningen op te halen onder onze petitie. Hiermee willen we bereiken dat het plaatsen van kinderen in de gesloten jeugdzorg zonder strafbaar feit stopt. Hoofdstuk 6 van de jeugdwet zou geschrapt moeten worden, waardoor rechters niet meer kunnen besluiten dat kinderen in gesloten jeugdzorg moeten worden geplaatst. Daarnaast willen we dat in hoog tempo alternatieven worden ontwikkeld, waardoor kinderen met complexe problematiek wel de zorg krijgen die ze nodig hebben.  Help jij mee?

TEKEN DE PETITIE

Hoe moet het dan wel?

De gesloten jeugdzorg is schadelijk en we moeten veel beter voor deze kinderen zorgen. Maar hoe? We vinden dat de gesloten jeugdzorg moet stoppen en dat er meteen stabiele woonplekken voor in de plaats moeten komen. Plekken die kleinschaliger zijn dan de groepen in de gesloten jeugdzorg, zodat kinderen onverdeelde, positieve aandacht krijgen van hun hulpverleners. We hebben ideeën over hoe we dat kunnen realiseren. 

LEES HOE IN ONS MANIFEST

Wat is gesloten jeugdzorg?

Gesloten jeugdzorg is een vorm van zorg voor kinderen waar het heel slecht mee gaat, waarbij hulpverleners ingrijpen om deze kinderen te beschermen. In de gesloten jeugdzorg mogen begeleiders daarom op allerlei manieren ingrijpen om deze kinderen veilig te houden. Kinderen mogen bijvoorbeeld:

  • opgesloten worden op hun kamer of in een isoleercel 
  • vastgepakt en gefixeerd worden door begeleiders 
  • gecontroleerd worden (bijvoorbeeld fouilleren, de kamer doorzoeken of urine controleren)
  • alleen contact hebben met familie of vrienden als daar toestemming voor is.

Er zijn door het land heen zo’n 16 locaties van instellingen die gesloten jeugdzorg aanbieden. Let op: met ‘gesloten jeugdzorg’ bedoelen we jeugdzorginstellingen die ook wel de JeugdzorgPlus heten. We bedoelen niet de jeugdpsychiatrie en ook niet de justitiële jeugdinrichtingen (jeugdgevangenissen).

Hoe/waarom komen kinderen terecht in de gesloten jeugdzorg?

De gesloten jeugdzorg is bedoeld voor kinderen van 12 tot 18 jaar, niet om deze kinderen te straffen maar om voor deze kinderen te zorgen Soms zitten er ook kinderen van 11 jaar of jonger in. Allemaal hebben ze complexe, meervoudige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen. Vaak hebben ze thuis veel meegemaakt en spelen er problemen in het gezin. Dat samen maakt dat deze kinderen niet veilig zijn, bijvoorbeeld omdat ze:

  • zichzelf ingrijpend beschadigen of er een grote dreiging van suïcide is;
  • angst-, stress- of paniekaanvallen hebben en ernstige stemmingsproblemen;
  • ernstige agressie-aanvallen hebben;
  • te maken hebben met ernstige (zelf)verwaarlozing, drugsmisbruik of geweld binnen het gezin;
  • structureel weglopen, zonder veilige verblijfsplek;
  • vastzitten in mensenhandel/kinderprostitutie

Voor een plaatsing in de gesloten jeugdzorg is een machtiging van de kinderrechter nodig. Vaak wordt er een spoedmachtiging afgegeven, zodat het kind meteen naar de instelling gebracht kan worden zonder dat de rechter het kind eerst zelf hoeft te spreken. 

Jullie zeggen dat er in 2020 1.800 kinderen in gesloten jeugdzorg zaten, waar komt dat cijfer vandaan?

Dat cijfer komt uit de factsheet ‘JeugdzorgPlus plaatsings- en uitstroomgegevens 2020’ van Jeugdzorg Nederland. Om precies te zijn zaten er in heel 2020 in totaal 1.814 kinderen in de gesloten jeugdzorg. Van 2021 zijn nog geen cijfers bekend.

Om hoeveel kinderen gaat het nu?

We schatten dat er op dit moment tussen de 800 en 900 kinderen in de gesloten jeugdzorg zitten. Dat schatten we op basis van de laatste gegevens. Volgens Jeugdzorg Nederland was er in 2020 plek voor 900 kinderen, begin 2020 was zo’n 90% bezet.

Dat klinkt als een stuk minder dan de 1.800 kinderen in 2020. Dat komt omdat die het aantal 1.800 voor heel 2020 geldt, oftewel deze 1.800 kinderen zaten niet tegelijkertijd maar verspreid over heel 2020 in de gesloten jeugdzorg.  Als je vandaag telt, kom je uit op zo’n 800-900 kinderen in de gesloten jeugdzorg. De aantallen over 2021 zijn nog niet bekend.

 

Wat is het verschil met de jeugdgevangenis?

In de jeugdgevangenis (officieel ‘Justitiële Jeugdinrichting’) zitten kinderen die een straf of een PIJ-maatregel (ook wel ‘jeugd-tbs’ genoemd) opgelegd hebben gekregen. Dit omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die geweld hebben gebruikt of een overval hebben gepleegd.

Dat is anders in de gesloten jeugdzorg; de kinderen daar hebben geen strafbaar feit gepleegd. Deze kinderen worden opgesloten omdat ze gedrag laten zien waaruit blijkt dat ze mogelijk een gevaar voor zichzelf of hun omgeving zijn. Denk bijvoorbeeld aan zelfbeschadiging of slachtoffers van kinderprostitutie. Ze zitten er niet om gestraft te worden, maar om zorg te krijgen. Voor een plaatsing in de gesloten jeugdzorg is weliswaar ook een uitspraak van de rechter nodig, maar van een civiele rechter in plaats van van een strafrechter. 

Er is wel een overeenkomst: de gesloten jeugdzorg heeft gebouwen overgenomen die vroeger dienst deden als gevangenis. Soms is ook het personeel meegekomen uit die tijd. Vaak staan er hoge hekken rondom het terrein, soms slapen kinderen in kamers die gebouwd zijn als cel. Het lijkt daarom op een gevangenis. 

Stop gesloten jeugdzorg

TEKEN DE PETITIE

Lees welke impact gesloten jeugdzorg heeft

Verhalen

STRIJD MEE, word donateur

JA, ik word donateur!

Wil je ook je verhaal kwijt of om advies vragen? Je kunt anoniem contact opnemen met een hulpverlener. 

MIND Korrelatie