JOUW BIJDRAGE WORDT GOED BESTEED

Om positieve veranderingen in de jeugdzorg te bereiken en om kwetsbare kinderen onbezorgd kind te laten zijn, hebben we ieders steun hard nodig. Zowel van het Nederlandse publiek als van diegenen die daadwerkelijk het verschil kunnen maken in het jeugdzorgbeleid. Hoe meer mensen, bedrijven, organisaties en overheden we bij onze ambities betrekken, hoe groter de impact voor kwetsbare kinderen in Nederland. 

In 2021 hebben we - ondanks de coronamaatregelen - weer meer kinderen en gezinnen bereikt met onze programma's vol kinderplezier. Opnieuw streden we voor betere jeugdzorg via onze campagnes en hadden we gesprekken met politici en beleidsmakers over hoe het anders kan. Ook het aantal mensen en bedrijven dat ons financieel steunt groeide in 2021. Het is hartverwarmend dat steeds meer mensen zich het lot van de vergeten kinderen van Nederland aantrekken en samen met ons een vangnet voor hen willen vormen.

de belangrijkste cijfers van 2021

7.805

kinderen

wij bereikten in 2021 7.805 kinderen via onze kinderprogramma's

0,82

eurocent

van elke euro besteden wij € 0,82 aan onze doelstelling

30

unforgettables

30 ervaringsdekundige jongeren vormden samen onze jongerenraad 

17.830

donateurs

in 2021 hadden wij 17.830 vaste donateurs

Jaarverslag 2021

Voor een uitgebreid verslag van al onze resultaten, programma's, evenementen en de officiële jaarrekening, verwijzen wij naar het jaarverslag 2021. Heb je na het lezen vragen over de inhoud van het jaarverslag of over onze activiteiten? Neem dan contact met ons op.

Jaarverslag 2021 (PDF)

 

Enkele hoogtepunten uit 2021

Kinderplezier

Via onze kinderprogramma’s willen we kinderen uit onze doelgroep een positieve ervaring bieden waarin ze ‘gewoon’ kind kunnen zijn. Zo kunnen angst en zorgen plaatsmaken voor plezier, meedoen, vriendschappen en positieve herinneringen.

Zo namen we in 2021 3.095 kinderen samen met hun ouders of verzorgers tijdens onze Heppie Tour mee op een geheel verzorgd uitje uit naar een pretpark, museum of dierentuin. 678 kinderen gingen mee met onze Heppie Vakanties & Weekenden voor een weekend of vakantie vol aandacht, gezelligheid en onbezorgd spelen.

Ook maakten we plezier en ontdekten we nieuwe activiteiten met 233 kinderen tijdens Expeditie Heppie. 


duurzaam betere zorg

We willen de situatie van kwetsbare kinderen in ons land duurzaam en structureel verbeteren. Dit doen we door er bij de overheid en jeugdzorgaanbieders op aan te dringen het belang van kinderen centraal te stellen in beleid en uitvoering. Zodat de kwaliteit van de zorg en hulp verbetert en kinderen echt geholpen worden.

We startten het jaar met de campagne Maak je HART voor vergeten kinderen in sociaal isolement. Deze Hartenpetitie werd door ruim 30.000 mensen getekend. We gingen in gesprek met de woordvoerders jeugdzorg in de Tweede Kamer en overhandigden hen een Hartenhuiskoffer met brieven van jongeren. Ook hebben we drie onderzoeken uitgevoerd en gepubliceerd. Er is een samenwerking opgestart met met Stichting JIM en we hebben onze visie op de toekomst van de jeugdzorg geformuleerd in ‘de Wereld van Aandacht’.


Fondsenwerving en inkomsten

Zonder de inkomsten vanuit particulieren, bedrijven, partners en fondsen kunnen wij ons werk niet doen. Wij zijn bijzonder dankbaar voor de financiële steun die wij in 2021 ontvingen vanuit alle hoeken van de samenleving. We gaan heel zorgvuldig om met elke ontvangen euro, zodat we de giften die we ontvangen zo effectief mogelijk besteden en zo zoveel mogelijk impact maken op het leven van kwetsbare kinderen. Zodat geen kind er alleen voor staat. 

260721 Heppie Tour Efteling sleuteloverdacht
Jaarverslagen Het Vergeten Kind

Wil je weten hoe voorgaande jaren van Het Vergeten Kind eruit zagen? Hieronder vind je onze jaarverslagen van 2016 t/m 2020.
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016