Wat doet Het Vergeten Kind voor kinderen in sociaal isolement?

Het Vergeten Kind wil dat elk kind zich gezien en gehoord voelt. Al onze activiteiten zijn daarop gericht. We geven kinderen direct aandacht of versterken hun omgeving (ouders, leerkrachten, sportcoaches, buren, etc.), zodat kinderen van hen de aandacht krijgen die ze nodig hebben. 

In onze projecten bieden we kinderen de mogelijkheid om:

  • nieuwe mensen te leren kennen en vrienden te maken
  • in een veilige omgeving te ‘oefenen’ met vrienden maken (en zo hun sociale vaardigheden te vergroten)
  • de band met hun ouder(s) of andere familieleden te verstevigen

We stimuleren positief contact, door aandacht te hebben voor de sfeer en zelf het goede voorbeeld te geven (we zijn aardig voor elkaar, iedereen mag meedoen). Al onze vrijwilligers die actief zijn bij onze activiteiten trainen we in deze werkwijze, die we ‘klimaat van aandacht’ noemen.

Heppie Vakanties en Weekenden

We organiseren elk jaar vakantiekampen en weekenden voor kinderen die het thuis lastig hebben. Tijdens die vakanties leren kinderen veel nieuwe mensen kennen en maken ze vaak vriendjes. Bij Heppie creëren we situaties waarin het makkelijk is om te spelen en vrienden te maken. Zo doen kinderen nieuwe sociale vaardigheden op. We organiseren en begeleiden daarnaast gezinsvakanties, waar ouders samen met hun kinderen heen gaan. Dat geeft ouders een uitgelezen kans om andere ouders te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Vaak vinden ze herkenning bij elkaar. Uit evaluaties weten we dat er vriendschappen ontstaan die nog jarenlang voortduren.

Lees meer over Heppie Vakanties en Weekenden

Heppie Tour

Het Vergeten Kind organiseert gedurende het jaar dagjes uit naar pretparken, dierentuinen en musea. Dit doen we voor gezinnen voor wie het anders niet mogelijk is om een uitstapje te maken. Veel gezinnen maken er samen mooie, nieuwe herinneringen. Bovendien ontmoeten ze in de touringcar op de heen- en terugweg andere gezinnen uit hun gemeente. 

Lees meer over Heppie Tour

Heppie Talent

Met dit programma brengen we kinderen in aanraking met sport-/cultuur clubs bij hen in de buurt. Ze ontdekken niet alleen hun eigen talenten en interesses, maar worden, als ze verdergaan bij de club, ook opgenomen in een nieuw netwerk. We trainen docenten in het ‘klimaat van aandacht’, zodat kinderen ook daar in een veilige omgeving komen waar ze erbij horen. 

Lees meer over Heppie Talent

Heppie Box

Met de Heppie Box (ontstaan in corona-tijd) bezorgen we kinderen uit onze doelgroep en hun gezin letterlijk een fijn moment, zodat zij zich gezien voelen. Ze ontvangen een Heppie Box met daarin meer dan alleen speelgoed. De inhoud van de box zet in op samenspel en verbinding: het geeft gezinnen een prikkel om samen te spelen. Binnen het gezin, of bijvoorbeeld met een kind uit de buurt. Een deel van de Heppie Boxen wordt door onze vrijwilligers bezorgd, waardoor er ook een leuk contactmoment is.

Lees meer over Heppie Box

Heppie (t)Huis

Het Heppie (t)Huis is een plek voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Omdat dat lastig genoeg is, zorgen we er voor dat kinderen bij het Heppie (t)Huis zo normaal mogelijk op kunnen groeien. Er wonen alleen kinderen uit de omgeving, waardoor kinderen kunnen blijven trainen bij hun sportclub en niet hoeven niet te wisselen van school. De hulpverleners hebben veel contact met volwassenen die belangrijk zijn voor het kind. Ouders houden zoveel mogelijk hun rol, bijvoorbeeld met het kopen van kleren. Zo zetten we erop in dat kinderen hun eigen netwerk kunnen houden. En kunnen vergroten: het Heppie (t)Huis heeft bijvoorbeeld een hond, waarmee de kinderen vaak wandelen door de buurt zodat ze hun buren ook leren kennen. 

Lees meer over Heppie (t)Huis

OuderWijzer

We zijn initiatiefnemer van het bondgenootschap OuderWijzer. Met OuderWijzer willen we mensen meegeven dat alle ouders vragen, zorgen en twijfels hebben. We maken die vragen bespreekbaar. Zo organiseren we Ouderavonden, bijeenkomsten waar ouders het met elkaar over deze onderwerpen hebben. Zo vergroten ze hun netwerk. Ze voelen dat ze met hun vragen niet alleen zijn en hebben steun aan elkaar.

Lees meer over Ouderwijzer


 

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

Word partner