heppie talentontwikkeling

Alle kinderen verdienen het om een zo normaal mogelijk leven leiden. Dit geldt ook voor kinderen die het thuis lastig hebben of in een opvang wonen. Hier hoort volgens Stichting Het Vergeten Kind het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden bij. Net zoals het ontdekken wat je als kind leuk vindt of waar je goed in bent. Daarom is er Heppie Talentontwikkeling.

Heppie Talentontwikkeling bestaat uit een reeks workshops, bestemd voor scholen die speciaal onderwijs aanbieden aan leerlingen met stoornissen en gedragsproblemen. Dit zijn workshops zoals basketbal, dans, rap en schrijven. Deze workshops laten kinderen positieve ervaringen opdoen en geven gelijkertijd de docenten aanknopingspunten om met een positieve insteek de didactische lessen te geven. Het programma van Heppie Talentontwikkeling is vraaggericht en verschilt soms per school.

WAAROM IS HEPPIE TALENTONTWIKKELING BELANGRIJK?

Leerlingen binnen het speciaal onderwijs maken veelal op jonge leeftijd een traumatische gebeurtenis mee, waardoor ze moeite hebben met het volgen van het reguliere lespakket. De aandacht erbij houden is moeilijk en het volgen van de les op school lukt vaak niet goed. Dit bevestigt vervolgens het negatieve zelfbeeld van het kind. Daarnaast is het voor scholen maar zeer beperkt mogelijk om programma’s buiten het didactische lespakket aan te bieden. Denk aan talentontwikkeling in creatieve vakken zoals zang, dans, schrijven, sport en spel.

Het Vergeten Kind wil dat deze kwetsbare kinderen de kans krijgen om hun talenten verder te ontwikkelen. De workshops van Heppie Talentontwikkeling hebben een directe invloed op het kind en stimuleren de persoonlijke ontwikkeling. Het draait om plezier maken, het ontdekken van talenten en interesses, het leren van nieuwe vaardigheden, ontspannen en werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling.

Na een reeks workshops volgt er een uitvoering op school, waarbij de ouders en/of andere gezinsleden betrokken zijn. Samen met hun kind delen ze het gevoel van succes en trots. Door deze aanpak verbeteren we de leefwereld van het kind, samen met de ouders en docenten. 

de workshops

Een klas kiest zelf een workshop en volgt deze acht weken. De workshop vindt plaats tijdens reguliere lesuren en duurt 45 minuten. Na acht weken is er een uitvoeringsdag als afsluiting, waarbij ouders en docenten een actieve rol vervullen. 

Dans en spel 4-8 jaar

Ideale workshop voor kinderen die houden van dansen. Elk jaar is er een ander thema, welke de docent samen met de kinderen kiest. Met elkaar werken ze aan een mooie choreografie. Deze workshop doet een beroep op het inbeeldend vermogen en creativiteit van de kinderen. Ze worden gestimuleerd om zelf iets te verzinnen en dat uit te beelden in beweging. Alle kinderen worden gemotiveerd om mee te doen en actief betrokken bij de workshop. Met elkaar werken ze toe naar een eindvoorstelling waarin ze hun kunsten kunnen laten zien.

Hiphop 8-18 jaar

Hiphop is een dans die is ontstaan op straat. Het is een stoere en coole dansvorm waarin je zowel individueel als in groepsverband kunt ‘schitteren’. De kinderen leren de basis van Hiphop en ook leren ze om via beweging hun gevoelens te uiten en respect en waardering voor elkaar te tonen. Dit doen ze bijvoorbeeld tijdens het ‘freestylen’ (je kunstjes laten zien) of 'battelen' en 'fil'. Dit is elkaar uitdagen en elkaar overtreffen in ‘moves’ (bewegingen). Zo leren de kinderen spelenderwijs bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. 

Rap 8-12 en 13-18 jaar

Deze workshop is ideaal voor kinderen en jongeren die graag naar rapmuziek luisteren en die zelf ook willen leren hoe ze toffe rapteksten kunnen schrijven. Met een professionele coach gaan de kinderen aan de slag om een eigen raptekst te maken. De coach leert hen hoe ze teksten om kunnen zetten in een rap met een lekkere flow (ritme). Ook wordt er gewerkt aan de houding en de overtuigingskracht van de kinderen op het podium. Deze onvergetelijke workshop is voor alle jonge rappers met grote dromen die graag willen schitteren.

Trommel 4-8 en 9-12 jaar

Je even helemaal mee laten voeren en plezier maken met als basis: de trommel! Dat kan in deze workshop die er is voor twee leeftijds-groepen. De kinderen maken kennis met verschillende soorten percussie-instrumenten. De workshop begint met een warming-up door middel van bodypercussie: ritmes op het eigen lichaam spelen. Dan volgen basisritmes met klappen, stampen, zingen en vervolgens de echte trommels! In korte tijd leren de kinderen een bestaand ritme spelen, zoals een Samba.

Basketbal 8-12 en 13-18 jaar

Vooral in Amerika is basketbal een enorm populaire en belangrijke sport maar ook in Nederland beoefenen we het steeds meer. Het is een sport met veel dynamiek en een hoge ‘coolness’ factor. Behalve de ‘tricks & flicks’ (behendigheid met de bal) leggen de docenten de spelregels uit en besteden ze aandacht aan de techniek van het basketballen. Tegelijkertijd zijn de kinderen bezig met het verbeteren van hun fysieke conditie en werken ze toe naar een volwaardige basketbalwedstrijd. Cool!

Boksen 8-12 en 13-18 jaar

Boksen is meer dan alleen het gevecht. Naast dat in deze workshop de basistechnieken van het boksen aan de kinderen wordt geleerd door vakkrachten, is er vooral aandacht voor het vergroten van assertiviteit en weerbaarheid bij de kinderen. De kinderen kunnen lekker actief bezig zijn en ze leren daarnaast ook nog een belangrijk scala aan vaardigheden op sociaal gebied. Mentaal worden ze ook sterker. Met elkaar werken ze uiteindelijk toe naar een demonstratie van technieken of een toernooi.

Favela street soccer 8-12 en 13-18 jaar

Het team van Favela Street geeft deze workshop. Zij vertellen eerst het verhaal van ‘Favela’ (straatvoetbal) en daarna wordt er met elkaar over een specifiek onderwerp gesproken, zoals teambuilding/samenwerken, veiligheid, succesbeleving, een rolmodel zijn, etc. Hierna volgt een workshop van ‘Favela Street’ voetbal, zoals dit team ook al succesvol gaf in Haïti en Brazilië. De workshop heeft spelvormen zodat ook kinderen die minder affiniteit met voetbal hebben toch met plezier kunnen meedoen.

Journalistiek 8-12 en 13-15 jaar

Zijn de kinderen gefascineerd door het nieuws en vinden zij het leuk om te schrijven, dan is deze workshop echt een aanrader. Gebruik je kritische blik en neem de wereld onder de loep onder begeleiding van een professionele vakkracht. Met de hele klas een eigen krant of mini-magazine maken en leren hoe je iemand interviewt. Zelf vragen en onderwerpen bedenken, columns en artikelen schrijven, je eigen beeldmateriaal maken en bewerken. En dan met trots het resultaat laten zien!

Film en video 8-12 en 13-18 jaar

Kinderen zijn niet meer onbekend met het maken en opnemen van filmpjes. Het leuke van deze workshop is dat zij hierin nog veel beter kunnen worden. Onder begeleiding van een professionele vakkracht maken kinderen in de klas complete videoreportages of een eigen televisie- en nieuwsprogramma. Ze leren interviewen, doorvragen, met de camera werken, monteren en animeren. Met een reportage of mini-nieuwsuitzending/televisie-programma als eindresultaat.

Interactief voorlezen 4-8 jaar

Door middel van voorlezen worden in deze workshop verschillende onderwerpen besproken met de kinderen. Zoals eigen emoties, zelfbeeld, zelfvertrouwen, vriendjes en vriendinnetjes, gezin/familie, pesten, verdriet en rouw, weerbaarheid en angsten. De voorlezer laat de kinderen hier over nadenken door open vragen te stellen en zorgt ervoor dat de kinderen zich ook kunnen uiten. Daarbij gebruikt de voorlezer speciale methodieken bij filosoferen met kinderen en specifieke boeken, zoals gevoelsboeken. 

Verhalen 6-12 jaar

Verhalen zijn prachtig om te vertellen, om naar te luisteren en ... om ze te maken. In deze workshop schrijven de kinderen aan de hand van een thema hun eigen verhalen. Dit doen ze onder begeleiding van een schrijfjuf. Ook maken zij een tekening bij het verhaal. Doordat de kinderen direct resultaat en de waardering zien van hun inspanningen, hebben zij een snelle succeservaring en zo neemt hun zelfvertrouwen toe. Het resultaat is een mooie blijvende herinnering: een bundel met hierin de verhalen van de kinderen en hun tekeningen. 

aanmelden heppie talentontwikkeling

Cynthia KlaassenHeppie Talentontwikkeling is er het hele schooljaar door, in verschillende blokken. Ben jij docent op een school voor speciaal onderwijs en wil jij jouw leerlingen een mooie en positieve ervaring bezorgen? En een boost aan zelfvertrouwen meegeven? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar Cynthia Klaassen-Van Bon via cynthia@hetvergetenkind.nl. Cynthia neemt dan contact met je op om de voorwaarden, wensen en verwachtingen te bespreken. Voor meer informatie kun je de veelgestelde vragen lezen of contact zoeken met Cynthia.

maak het samen met ons mogelijk

Wij bieden activiteiten zoals Heppie Talentontwikkeling geheel gratis aan. Dit is mogelijk dankzij de hulp van sponsors en donateur. Help je ook mee?

Ja, ik word donateur

Heppie Talentontwikkeling is bedoeld voor leerlingen op scholen in het speciaal onderwijs. Om Heppie Talentontwikkeling zo goed mogelijk te organiseren prefereren wij meerdere deelnemende klassen per school. Idealiter meldt de gehele school zich aan met alle klassen en niet 1 of 2 individuele klassen.

De workshops kunnen wij dankzij sponsoring gratis aanbieden. We vragen dus geen financiële bijdrage. Om Heppie Talentontwikkeling succesvol te maken betrekken wij de sponsoren graag bij het werk, zodat wij ook in de toekomst activiteiten kunnen blijven ontwikkelen en aanbieden. We stellen het zeer op prijs als de school een actie voor ons organiseert zoals een sponsorloop, fancyfair, koekjes bakken, etc. en de opbrengst ervan aan ons wil doneren. Op deze wijze ontvangen wij symbolisch een 'kleine' bijdrage terug voor dit onderdeel. 

Een klas volgt één workshop en deze duurt acht weken.

Professionele docenten verzorgen zelf hun workshop, echter dient er altijd begeleiding vanuit de school bij de workshops aanwezig te zijn.

Voor de workshops dans en spel, hiphop en rap moet er een muziekinstallatie beschikbaar zijn. Voor de workshops favela street soccer, basketbal en boksen is een geschikte ruimte nodig zoals grasveld, pannaveldje, schoolplein of een gymzaal. Bij de sportieve workshops is het voor de kinderen prettig als zij sportkleding of makkelijk zittende kleding dragen. Bij alle workshops is het fijn als er koffie, thee, water of frisdrank beschikbaar is voor de docenten. 

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

Word partner