heppie talentontwikkeling

het vergeten kind vindt het belangrijk dat kinderen die het thuis lastig hebben of in een opvang wonen een zo normaal mogelijk leven leiden. Hier hoort ook het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden bij, net zoals het ontdekken wat je als kind leuk vindt of waar je goed in bent. daarom is er heppie talentontwikkeling, dat we aanbieden aan scholen in het speciaal onderwijs.

Het programma van Heppie Talentontwikkeling bestaat uit een reeks workshops zoals bijvoorbeeld basketbal, dans en spel en schrijven. Deze workshops zijn bestemd voor scholen die speciaal onderwijs aanbieden aan leerlingen met stoornissen en gedragsproblemen en ze zijn erop gericht om kinderen positieve ervaringen op te laten doen, maar ook de docenten aanknopingspunten te geven om met een positieve insteek de didactische lessen te kunnen geven. Het programma van Heppie Talentontwikkeling is vraaggericht en kan per school verschillen.

WAAROM IS HEPPIE TALENTONTWIKKELING BELANGRIJK?

Leerlingen binnen het speciaal onderwijs hebben veelal een traumatische gebeurtenis ervaren op jonge leeftijd, waardoor zij moeite hebben met het volgen van het reguliere lespakket. Zich hiertoe zetten lukt niet goed en de aandacht erbij houden is moeilijk. Dit bevestigt vervolgens het negatieve zelfbeeld van het kind. Daarnaast is het voor scholen maar zeer beperkt mogelijk om programma’s buiten het didactische lespakket aan te bieden. Denk aan talentontwikkeling in creatieve vakken zoals zang, dans, schrijven, sport en spel.

Het Vergeten Kind wil dat deze kwetsbare kinderen de kans krijgen om hun talenten verder te ontwikkelen. De workshops van Heppie Talentontwikkeling zijn er dan ook op gericht om de persoonlijke ontwikkeling van het kind te stimuleren en zo direct invloed te hebben op het kind. Het draait om plezier maken, het ontdekken van talenten en interesses, het leren van nieuwe vaardigheden, ontspannen en werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling.

Na een reeks workshops wordt er op de school een uitvoering gegeven, waarbij de ouders en/of andere gezinsleden betrokken zijn. Zo kunnen zij het succes van hun kind zien en trots op ze zijn. Door deze aanpak verbeteren we de leefwereld van het kind, samen met de ouders en docenten. 

de workshops

Een klas kiest zelf een workshop en volgt deze acht weken. De workshop wordt gegeven tijdens reguliere lesuren en duurt 45 minuten. Na acht weken volgt een uitvoeringsdag als afsluiting, waarbij ouders en docenten een actieve rol hebben.  

Dans en spel 4-8 jaar

Deze workshop is voor kinderen die van dansen en bewegen houden. Elk jaar is er een ander thema. De workshop doet een beroep op het inbeeldend vermogen en creativiteit van de kinderen en bovendien stimuleert het de kinderen om zelf iets te verzinnen en dat uit te beelden in beweging. De kinderen werken samen toe naar een eindvoorstelling waarin zij hun kunsten kunnen laten zien aan hun omgeving.

Hiphop 8-18 jaar

Hiphop is ontstaan op straat. Het is stoer en je kunt zowel individueel als in groepsverband ‘schitteren’. De kinderen leren de basis van Hiphop, maar ook leren ze om via beweging hun gevoelens te uiten en elkaar te respecteren door waardering te tonen tijdens het ‘freestylen’ (je kunstjes laten zien). Dit gebeurt meestal in een kring of door het zogenaamde ‘battelen’ (elkaar uitdagen en elkaar overtreffen in ‘moves’). Zo leren de kinderen spelenderwijs bepaalde vaardigheden te ontwikkelen.

Aan deze pagina wordt nog gewerkt. Heb je vragen over heppie talentontwikkeling, neem dan contact op met Cynthia Klaassen-Van Bon via Cynthia@hetvergetenkind.nl.