Het juiste antwoord op deze stelling is helaas
waar  


Kinderen die in gesloten jeugdzorg verblijven worden ook, wanneer de begeleiding dat nodig acht, in een isoleercel geplaatst. Lees hieronder meer over gesloten jeugdzorg.
 

Gesloten jeugdzorg, wat is dat?

Het is een vorm van zorg waarin kinderen bijna geen vrijheid meer hebben en hulpverleners streng mogen ingrijpen. In de gesloten jeugdzorg mogen begeleiders bijvoorbeeld een kind vasthouden en fixeren (op de grond drukken), opsluiten in een isoleercel of op hun kamer en voorkomen dat deze kinderen contact kunnen hebben met de buitenwereld (familie en vrienden). Begeleiders mogen ook hun kamer doorzoeken, kinderen fouilleren, hun urine controleren en verplichte medicatie geven.

Er zijn in Nederland zo’n 16 locaties waar kinderen in gesloten jeugdzorg zitten. Die instellingen heten ook wel ‘JeugdzorgPlus’. 

Hulpverleners grijpen in ervoor te zorgen dat de kinderen veilig zijn, maar we zien helaas dat het juist traumatisch is voor kinderen om zo behandeld te worden. 

Waarom zitten kinderen in de gesloten jeugdzorg?

De kinderen in de gesloten jeugdzorg hebben enorme hulpvragen. Ze hebben thuis of in hun omgeving vaak veel meegemaakt. Denk aan mishandeling, misbruik of verwaarlozing. Daardoor zijn deze kinderen vaak depressief, zelfdestructief of juist gefrustreerd en agressief naar anderen. Het gaat om kinderen die zichzelf beschadigen, het leven niet meer zien zitten, vastzitten in mensenhandel of kinderprostitutie en/of drank en drugs gebruiken. Ze worden in de gesloten jeugdzorg geplaatst met een machtiging van de kinderrechter om hen tegen zichzelf of hun omgeving te beschermen.   

Is het een jeugdgevangenis?

Nee. In een jeugdgevangenis zitten kinderen omdat ze iets strafbaars hebben gedaan, zoals een overval. Kinderen in de gesloten jeugdzorg zitten er alleen omdat ze intensieve zorg en bescherming nodig hebben. Ze zijn bijvoorbeeld depressief of getraumatiseerd. Helaas zien we dat kinderen in de gesloten jeugdzorg vaak geen goede behandeling krijgen voor hun problemen. 

 

Stop gesloten jeugdzorg

TEKEN DE PETITIE

Lees welke impact gesloten jeugdzorg heeft

Verhalen

STRIJD MEE, word donateur

JA, ik word donateur!

Wil je ook je verhaal kwijt of om advies vragen? Je kunt anoniem contact opnemen met een hulpverlener. 

MIND Korrelatie