Het Klimaat van Aandacht voor een veilige en inclusieve jeugdsport

Sport is misschien wel het mooiste wat er is voor kinderen. Tijdens het sporten krijgen kinderen kleur op de wangen en kunnen ze zich (sociaal) ontwikkelen. Kinderen hebben pas plezier in het sporten als ze zich welkom voelen en er met oprechte aandacht met ze wordt omgegaan. Iedereen kent echter wel voorbeelden in de jeugdsport waar weinig aandacht is voor de emoties van kinderen, waar kinderen worden buitengesloten of erger nog waar grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Daarom starten we met de uitrol van het Klimaat van Aandacht op sportclubs. Het Klimaat van Aandacht in jeugdsport zorgt voor een veilige en inclusieve sportomgeving waarin alle kinderen kunnen meedoen, plezier beleven en zich (sociaal) ontwikkelen.

Judo jeugdsport

Gezien en gehoord worden

Het Vergeten Kind strijdt voor een Nederland waarin elk kind zich echt gezien voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij, ook in de jeugdsport. Daarom hebben we de methode Het Klimaat van Aandacht ontwikkeld. Deze methodiek staat voor erbij horen, positieve aandacht, positieve jeugdherinneringen creëren en samen spelen en sporten. Deze werkwijze is het resultaat van jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen met trauma en ingewikkeld gedrag. Een positieve sfeer staat daarbij centraal. 

Daarnaast ziet Het Vergeten Kind zich als aanjager om een beweging in gang te zetten waar steeds meer gemeenten, sportbonden en sportclubs bij aansluiten om samen het pedagogisch klimaat in de jeugdsport te verbeteren. Hiermee sluiten we nauw aan bij de missie van het Lectoraat Sportpedagogiek van Windesheim. Daarom zijn we ook partner geworden van het lectoraat Sportpedagogiek.

Klimaat van Aandacht onderdeel van het Jeugdsportkompas

Het Jeugdsportkompas van het lectoraat Sportpedagogiek Windesheim is een handig instrument voor trainers, coaches, bestuurders en ouders om het pedagogische klimaat in de sportclub te verbeteren. Het kompas bestaat uit vier kwadranten: ontwikkelingsgericht, motivationeel, zorgzaam en sociaal veilig. Trainers en coaches richten zich vaak op het ontwikkelings- en motivationele klimaat, wat essentieel is om kinderen aan te trekken tot een sport. De andere twee kwadranten - zorgzaam- en sociaal veilig - vormen het Klimaat van Aandacht. Trainers en coaches spelen hierin een cruciale rol, aangezien zij direct contact hebben met kinderen en ouders, en een grote invloed hebben op het sportklimaat tijdens trainingen en wedstrijden. De bekwame trainer-coach is ‘een spin in het web’, zet het ‘kind centraal’, heeft persoonlijke kenmerken die passen bij het omgaan met kinderen en beschikt over professionele vaardigheden om leiding te kunnen geven aan een groep kinderen. Jeugdsportkompas

De training Klimaat van Aandacht 

De omgang met kinderen kan voor trainers en coaches soms uitdagend zijn. Kinderen vertonen vaak uniek gedrag en hebben specifieke behoeften, wat kan leiden tot reacties die voor trainers en coaches soms moeilijk te begrijpen zijn. Hoe kun je hier het beste mee omgaan? Het antwoord is verrassend eenvoudig: door te investeren in een aandachtsvolle omgeving. Oprechte aandacht maakt dat je kinderen beter gaat begrijpen, je helpt hen bij hun ontwikkeling en zorgt ervoor dat ze zichzelf kunnen zijn. 

Maar wat houdt echte aandacht in, en hoe kun je dit aan kinderen bieden? Graag nodigen we je uit om je kennis te verrijken met praktische tips & tricks die direct toepasbaar zijn. Bij de training Klimaat van Aandacht zijn er twee ervaren trainers aanwezig om je expertise bij te schaven en om samen praktijksituaties te bespreken. 

Deze pedagogische methodiek is kosteloos voor alle jeugdsportaanbieders, bonden en gemeenten om de grondhouding van alle coaches te versterken.

Jeugdsportkompas dans

Meer informatie of eens kennismaken?

Ben je benieuwd wat het Klimaat van Aandacht voor jouw bond, gemeente of vereniging kan betekenen? Wil je eens kennismaken, een inspiratiesessie of training plannen? Dat kan aan de hand van dit contactformulier.

Je kunt de brochure hier downloaden. 

Weten hoe dit in praktijk werkt? Lees dan de ervaring van Martijn Ehlard van KNVB Voetbalkampen

Hulplijn

Heb je de training Klimaat van Aandacht gevolgd en heb je een vraag die je wilt bespreken met onze pedagogische experts, dan kan dat via deze link. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.