EENMALIGE GIFT

Wanneer je een eenmalige gift wil schenken met belastingvoordeel, geldt er een drempelbedrag en een minimum om te voldoen aan de eisen voor belastingaftrek.

Een eenmalige gift is aftrekbaar wanneer het voldoet aan deze voorwaarden:

  • Het Vergeten Kind is een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
  • Het Vergeten Kind levert geen tegenprestatie voor de gift
  • Je doet de gift vrijwillig
  • Het valt aan te tonen met schriftelijke stukken zoals bankafschriften of kwitanties dat de gift is gedaan
  • Het totale bedrag van de gift is meer dan het drempelbedrag
  • Voor de gift mag men in totaal niet meer aftrekken dan het maximum

Voor eenmalige giften met belastingvoordeel geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen, met een minimum van € 60,-. Wat er meer is betaald dan het drempelbedrag mag je aftrekken. Meer aftrekken dan het maximum mag niet. Dat is 10% van het drempelinkomen.

Wil je meer weten of wil je toch liever een periodieke schenking doen? Ga dan naar deze pagina.

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Word vrijwilliger

Inschrijven vrijwilliger