En nu… wat gaat er veranderen voor kinderen met complexe problemen?

21 januari 2022

We waarderen het feit dat de gezamenlijke jeugdbranches (BGZJ) reageren op ons manifest en de boodschap dat BGZJ de door ons genoemde oplossingsrichtingen omarmt. Echter, dit lijkt op “tactisch meebewegen” en daarmee komen we er niet. Want wat betekent dat omarmen concreet: wat gaat er nu veranderen? Alles wat we lezen in het statement was al bekend. We weten dat het aantal plaatsingen in de JeugdzorgPlus daalt en dat er minder gedwongen afzonderingen zijn. Maar dat is niet genoeg. Het ontbreekt aan tempo en schaal bij het doorvoeren van de beoogde veranderingen. Kleinschalige woonvoorzieningen zijn een deel van de oplossing, maar dreigen nu een inhoudsloze modeterm te worden. Er moet wel vorm en inhoud aan gegeven worden en er zijn afspraken nodig over kwaliteit. We roepen op tot fundamentele verandering op korte termijn. Het is nodig dat daadkrachtige bestuurders nu opstaan. Elke dag dat we wachten wordt er weer een kind gesloten geplaatst en we weten dat in elk geval een groot deel van de kinderen daar niet op z’n plek zit. Tempo is dus geboden, willen we de kinderen recht doen.

Samen in gesprek

We gaan graag in op de uitnodiging voor een gesprek; wat ons betreft, wordt dit een openbaar debat. Of de ervaringsdeskundige jongeren ook met jullie in gesprek willen, is aan henzelf. Wij staan achter de jongeren en vinden dat ze meer erkenning verdienen voor wat zij hebben meegemaakt. Door in reacties te praten over “37 verhalen”, doen jullie ze echt te kort. Wij en jullie weten al veel langer dat dit veel meer kinderen is overkomen, het feit dat daarvan weggekeken wordt doet afbreuk aan de ernst van de misstanden. Wat gebeurd is, is niet meer terug te draaien. Laten we nu samen krachtig optreden en kinderen met complexe problemen daadwerkelijk helpen.

Teken de petitie!

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

Word partner