Stichting Het Vergeten Kind in gesprek met burgemeester Potters van gemeente De Bilt over sociaal isolement 

30 januari 2021

Positief jeugdbeleid met aandacht voor inclusie sociaal arme gezinnen is cruciaal

Vandaag brengt Stichting Het Vergeten Kind een bezoek aan gemeente De Bilt in het kader van de agenderingscampagne ‘Maak je HART voor vergeten kinderen in sociaal isolement’. De stichting zal samen met Unforgettable Annemara  (jongere van haar jongerenraad) en ambassadeur Natasja Froger in gesprek gaan met burgemeester Sjoerd Potters om aandacht te vragen voor de alarmerende situatie van 80.000 kinderen in Nederland die zich fundamenteel alleen voelen. Zij groeien op in gezinnen met heftige problemen. Hun ouders kunnen niet goed voor ze zorgen en buiten het gezin is er niemand die zich om ze bekommert. Dit gemis aan positieve aandacht en steun heeft een negatieve invloed op hun ontwikkeling.


Sociaal isolement heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van een kind
Langdurig isolement heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Ze hebben minder zelfvertrouwen en meer last van depressie en angst. Ze doen vaker aan zelfbeschadiging en hebben meer suïcidale neigingen. Jongeren die zonder steun van hun netwerk de jeugdzorg verlaten, hebben vaker geen baan, geen stabiele huisvesting en geen opleiding. Ze hebben meer problemen met criminaliteit, geweld in relaties en drugs- en alcoholgebruik. Zelfs de hersenontwikkeling van een kind kan door een isolement beïnvloed worden.

Burgemeester De Bilt maakt zich HART

Gemeenten hebben cruciale rol bij versterken sociaal netwerk
Gedurende haar campagne van 29 januari t/m 12 februari, zal Het Vergeten Kind een aantal gemeenten in Nederland aandoen, te weten: De Bilt, Utrecht, Den Bosch, Rotterdam, Bergen op Zoom, Heerlen, Enschede en Apeldoorn. Tijdens het bezoek wordt gesproken over de impact die sociaal isolement heeft op jongeren met een moeilijke thuissituatie. De stichting deed hier onderzoek naar en interviewde 38 jongeren en 35 ouders die het zelf meemaakten. Unforgettable Annemara vertelt haar persoonlijke verhaal. Maar bovenal spreekt Het Vergeten Kind met burgemeester Potters over hoe gemeente De Bilt kan bijdragen aan een sterk sociaal netwerk van deze jongeren.

Hiervoor heeft de stichting drie aanbevelingen voor gemeenten geformuleerd. Ten eerste: Zorg voor een stevige basis in buurten en wijken. Dit houdt in dat gemeenten steun in het normale leven moeten bevorderen en sociale samenhang in de wijk moeten faciliteren. Ten tweede: Versterk de samenwerking met het onderwijs. Gemeenten moeten zorgen voor goede samenwerkingsverbanden tussen scholen, het sociale wijkteam en de jeugdhulpverlening. Als derde: Vergroot de kring van aandacht. Gemeenten moeten jeugdzorg aansporen het netwerk van kwetsbare gezinnen te versterken. En met de hulpverlening aan te sluiten op het netwerk.

Directeur Margot Ende-van den Broek: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. We roepen ze op om informele steun voor kwetsbare gezinnen te organiseren en sociale samenhang in de wijk te bevorderen. En om jeugdzorg zodanig te sturen dat zij het netwerk van de kinderen versterken in plaats van aan de kant te schuiven. Zich gesteund voelen is essentieel voor ieder kind, maar vooral voor kinderen met veel problemen in de thuissituatie.

In gesprek met Burgemeester Potters

Inspirerende initiatieven in het land
Gelukkig zijn er goede en inspirerende voorbeelden in het land om sociaal isolement te doorbreken. Zo zijn de initiatieven Kamers met Aandacht, Burgervoogd en Buurtgezinnen door Het Vergeten Kind genomineerd voor de Hartenhuis Award dit jaar. Dit is een jaarlijkse aanmoedigingsprijs die de stichting uitreikt aan organisaties, initiatieven, groepen of personen die zich buitengewoon inzetten voor kwetsbare kinderen in Nederland. 

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

Word partner