ONDERZOEK ‘CONSTANT NIEUWE GEZICHTEN, IK CRASH DAARVAN’

13 januari 2020

In het kader van onze campagne 2020: ‘Ieder kind een liefdevol thuis, Stop het wisselen van hulpverleners’ heeft Het Vergeten Kind een onderzoek uitgevoerd. In oktober/november van 2019 interviewden we 110 kinderen/jongeren en 89 hulpverleners. Hoeveel hulpverleners zien kinderen? Hoeveel verhuizingen maken ze mee? Wat voor impact heeft dat op hen en op hun hulpverleners? En welke ideeën hebben zowel kinderen als hulpverleners om de situatie te verbeteren?

Het aantal hulpverlenersOnderzoeksgrafiek
Hoeveel hulpverleners ziet een kind gemiddeld? Vooral kinderen die op een groep wonen, maken in hun leven veel hulpverleners mee. Gemiddeld hebben zij al 64,6 hulpverleners gezien.

Dat dat aantal zo hoog is, komt onder andere doordat kinderen vaak doorverhuizen binnen de jeugdhulpverlening. Gemiddeld zijn de uit huis geplaatste kinderen uit ons onderzoek zes keer verplaatst. Drie op de vijf jongeren hebben dan ook afscheid moeten nemen van een hulpverlener die ze nog niet wilden missen.

Gevolgen wisselingen
Dat kinderen veel hulpverleners zien en regelmatig afscheid moeten nemen, heeft impact. Meer dan driekwart van de kinderen geeft aan dat ze te vaak hun levensverhaal moeten vertellen. Daardoor voelen ze zich niet begrepen en herbeleven ze onnodig vaak nare herinneringen. Ook vinden kinderen het moeilijk om nieuwe hulpverleners te vertrouwen, of hebben ze geen behoefte (meer) om een band op te bouwen met hun begeleiders. Ze vertellen dat het pijnlijk is om het contact te verliezen met iemand met wie ze net een band hadden opgebouwd. Voor deze campagne hebben we het onderzoek 'Constant nieuwe gezichten, ik crash daarvan' uitgevoerd onder 110 kinderen en 89 hulpverleners.   

Download het onderzoek  DOWNLOAD FACTSHEET

Onderzoeksafbeelding 2020

Hoe kan de situatie worden verbeterd?
Het is niet eenvoudig om tot een oplossing te komen voor deze problematiek; daarvoor is het te complex. We hebben dan ook geen kant-en-klaar antwoord om het wisselen van hulpverleners te stoppen. In ons onderzoek hebben kinderen/jongeren en hulpverleners zelf adviezen geformuleerd om het wisselen van hulpverleners te stoppen.

Het Vergeten Kind heeft in een eigen statement vier aanbevelingen geformuleerd, waarvan wij denken dat ze eraan bijdragen om het stoppen van wisselende gezichten te realiseren:

 • Stop met het doorverhuizen:
  Kinderen hebben behoefte aan stabiliteit. Bij voorkeur blijven ze thuis. Kan dit niet, plaats kinderen dan op de juiste plek, waardoor ze niet telkens hoeven te verhuizen en opnieuw relaties moeten aangaan. Zoek een plek dichtbij huis en breng de zorg naar het kind.
 • Bied kinderen een vaste vertrouwenspersoon:
  Ieder kind heeft recht op iemand die er onvoorwaardelijk voor hem/haar is. Die het kind volgt, waar het ook woont en die opkomt voor de belangen van het kind. Bij voorkeur iemand uit het netwerk die een grotere rol krijgt bij de zorg voor voor het kind.
 • Benut als hulpverleners de ruimte om te doen wat nodig is:
  Elk kind wil gehoord en gezien worden, door iemand die luistert en daar ook echt wat mee doet. Dit vraagt om professionals met aandacht en tijd voor het kind en met ruimte om te reflecteren en te leren. Stop met professionele afstand en zet de behoefte van het kind centraal.
 • Maak afspraken voor de lange termijn:
  Geef continuïteit in de beschikking voor het kind, als duidelijk is dat langdurige ondersteuning nodig is. En geef ook continuïteit aan hulpverleners, door vaste contracten te bieden. Dit kan als zorgaanbieders (meerjarige) financiële zekerheid krijgen van gemeenten.

Aandacht voor problematiek ‘Wisselen van hulpverleners’
Het Vergeten Kind strijdt voor een Nederland waarin ieder kind zich ook echt kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij. Ieder jaar organiseren we de Week van Het Vergeten Kind waarin we aandacht vragen voor een urgent probleem waarbij Veiligheid en stabiliteit in het gedrang is. In 2019 vroegen we aandacht voor het doorverhuizen van uit huis geplaatste kinderen en de negatieve gevolgen daarvan. In 2020 staan de vele wisselingen van hulpverleners en het schadelijke effect daarvan op kwetsbare kinderen centraal. Voor kinderen in de jeugdhulpverlening is een goede, duurzame relatie met hulpverleners essentieel.

DOWNLOAD HET STATEMENT 'STOP HET WISSELEN VAN HULPVERLENERS'

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

Word partner