HOE STAAT HET NU MET DE BEWEGING ‘STOP HET DOORVERHUIZEN VAN UIT HUIS GEPLAATSTE KINDEREN?

20 november 2019

Begin dit jaar hebben we tijdens de Week van Het Vergeten Kind 2019 (29 jan / 4 feb) een petitie gehouden om onnodig leed van uit huis geplaatste kinderen te voorkomen. Door het vele doorplaatsen hebben zij nauwelijks toekomstperspectief en dit is zeer schadelijk voor hun ontwikkeling. Om de problematiek te agenderen voerden we actief campagne, samen met onze Ambassadeurs en jongeren uit onze jongerenraad: The Unforgettables. Enkelen van hen waren tot wel twintig keer doorgeplaatst. Als een kind niet thuis kan wonen, is dat enorm ingrijpend in een kinderleven. Een fijne, veilige woonplek waar het kan blijven, is dan cruciaal. De realiteit is echter dat veel kwetsbare kinderen meedraaien ‘in de carrousel’ van de hulpverlening en steeds verder getraumatiseerd worden door het vele doorverhuizen. 

Maar liefst 83.400 mensen ondertekenden onze petitie waarmee we minister Hugo de Jonge van VWS, gemeenten en jeugdzorgaanbieders opriepen het doorverhuizen te stoppen. Doordat zoveel mensen de petitie hebben getekend, staat het stoppen van het onnodig doorplaatsen nu hoog op de agenda van jeugdhulpaanbieders, gemeenten en politici.

Wat is er na de petitie in gang gezet?
We realiseren ons dat het doorplaatsen van kinderen niet in een dag is opgelost. Daarvoor is de problematiek veel te complex. We hebben een lange adem nodig, maar dat het beter kan en moet, dat is een feit. Met trots kunnen we al we de volgende voortgang melden. 

Jeugdhulpaanbieders zijn met thema ‘Stop het doorverhuizen van uit huis geplaatste kinderen aan de slag gegaan: 

  • De samenwerkende jeugdbranches, waaronder Jeugdzorg Nederland en GGZ Nederland, hebben ‘geen doorplaatsingen’ in hun actieplan ‘Best passende zorg voor kwetsbare jongeren’ opgenomen.
  • Jeugdhulpaanbieder Sterk Huis heeft in mei dit jaar besloten geen kinderen meer door te plaatsen. En recent worden in Friesland jongeren met zeer complexe problemen niet meer van behandelaar naar behandelaar doorverwezen. Zeven jeugdzorgaanbieders bundelen de krachten en beoordelen samen wat voor hulp een kind nodig heeft.
  • In vervolg op de documentaire Alicia (het schrijnende verhaal van een meisje dat met 1 jaar uit huis wordt geplaatst en 12 jaar - en vele doorplaatsingen - later steeds verder getraumatiseerd raakt) en de campagne ‘Stop het doorverhuizen’ heeft de Kinderombudsvrouw de richtlijn 'Het beste besluit voor het kind' opgesteld, die op 19 november 2019 wordt gelanceerd. Doel van dit concrete stappenplan is dat professionals bij alle beslissingen het belang van het kind voorop stellen, dus ook rondom de woonplek en de zorg voor het kind. 
  • Het Vergeten Kind is met het ondersteuningsteam ‘Zorg voor de Jeugd’ een werkgroep gestart met experts vanuit verschillende delen van de jeugdzorg. Met hen kijken we wat we nog meer kunnen doen en wie we nog meer kunnen aanjagen om het doorverhuizen te stoppen.

PETITIE

Het Vergeten Kind verbindt én inspireert gemeenten om hun beleid aan te passen. Gemeenten hebben, als opdrachtgever van jeugdhulp, een sleutelrol bij het het stoppen van de doorplaatsingen.  Wij vinden het belangrijk dat goede initiatieven gedeeld worden en gemeenten van elkaar leren. Daarom organiseert Het Vergeten Kind, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd,  expertmeetings ‘Stop het doorverhuizen’ voor gemeenten. Tijdens deze meetings krijgen gemeenten concrete handvatten om hun beleid aan te passen. 

Het Vergeten Kind is in gesprek met verschillende politici over de noodzaak van een veilige en stabiele thuissituatie voor alle kinderen in Nederland. Minister Hugo de Jonge van VWS bij de ontvangstneming van de petitie: “Terechte oproep van stichting Het Vergeten Kind: het is niet goed dat kwetsbare kinderen zo vaak worden overgeplaatst. Elke verhuizing is er één te veel. Wij zijn pas klaar als de carrousel gestopt is.” De woordvoerders jeugd in de Tweede Kamer hebben toegezegd De Jonge hieraan te houden, Unforgettable Daan nodigde de minister hoogstpersoonlijk uit voor een logeerpartij op een leefgroep. Op 6 november jl. was het zover en heeft de minister zelf ervaren hoe het er daar aan toe gaat en hoe belangrijk een fijne, stabiele woonplek met vertrouwde gezichten gezichten is om aan je toekomst te kunnen bouwen. 

Jouw steun blijft hard nodig!
Deze ontwikkelingen stemmen ons hoopvol en geven onze Unforgettables en ons het bewijs dat onze inspanningen effect hebben. Van praten alleen verhuizen niet minder kinderen. Dus we blijven de problematiek agenderen. We blijven de beweging die nu in gang is gezet verder najagen. We blijven strijden voor een jeugdzorg waarbij niet het systeem, maar het kind leidend is.

En we laten pas los als alle kinderen in Nederland veilig en stabiel kunnen opgroeien. Dat kunnen we niet alleen. Een positieve verandering tot stand brengen voor kwetsbare kinderen in Nederland lukt alleen als we ons als samenleving hier hard voor maken. De zorg van kwetsbare kinderen is van ons allemaal. Blijf jij ons helpen om deze kinderen een mooie toekomst te bieden?

HELP MEE

 

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

Word partner