Privacy en disclaimer

Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van deze website en contacten en relaties worden persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Stichting Het Vergeten Kind, hierna te noemen Het Vergeten Kind, leeft in dit kader de regels na die in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn gesteld.

De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Stichting Het Vergeten Kind
Joseph Haydnlaan 2A
3533 AE Utrecht

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u donateur bent of anderszins contact heeft met Het Vergeten Kind, worden uw gegevens door Het Vergeten Kind vastgelegd. Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot projecten en programma’s van Het Vergeten Kind en (alleen na uw toestemming) ook van derden.

Mocht u geen verdere e-mails op prijs stellen, dan kunt u zich ten alle tijden afmelden voor verdere berichtgeving.

Cookies

Een methode die op veel internetpagina's wordt gebruikt om internetpagina’s beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

Deze website maakt gebruik van cookies met de volgende doeleinden:

Analytische doeleinden: om het gebruik van deze website te meten en analyseren. Voorbeeld: Er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft Deze informatie is altijd anoniem, d.w.z. wie wat bezoekt is niet herleidbaar. Ook gebruiken we cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, waarmee we onze website zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Deze website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporteert over de website-activiteit aan website-exploitanten en biedt andere diensten aan met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt dus alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen. De cookie wordt 180 dagen opgeslagen in de browser van de bezoeker. Dit is een standaard periode.

Social Media: indien u gebruikmaakt van het delen van een pagina via Social media, wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan Stichting Het Vergeten Kind via eerder genoemd adres of per e-mail: info@hetvergetenkind.nl

Wijzigingen

Het Vergeten Kind behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Controleer daarom regelmatig dit privacybeleid via deze website.

Voorwaarden

Hieronder leest u de algemene voorwaarden voor deze website.

Deze website is eigendom van Het Vergeten Kind. Als u deze website gebruikt, betekent dat, dat u volledig akkoord gaat met de voorwaarden die Het Vergeten Kind aan het gebruik ervan stelt. Het Vergeten Kind mag de voorwaarden veranderen. De geldende voorwaarden worden op deze plek op de website gepubliceerd.
Deze website mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden. U mag door het gebruik van deze website niet de rechten van derden schenden of beperken. Het is ook niet toegestaan om anderen te hinderen in het gebruik van de website.
Deze website en de informatie, namen, beelden, foto’s en logo’s betreffende en verband houdend met Het Vergeten Kind, worden verstrekt ‘zoals zij zijn’, zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, hetzij impliciet of expliciet. Het Vergeten Kind is niet aansprakelijk voor schade (met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van deze website of het niet-toegankelijk zijn van de website (contractueel of door nalatigheid).
Het Vergeten Kind garandeert niet dat de website inhoudelijk foutloos is en dat alle functies naar behoren werken. Ook garandeert Het Vergeten Kind niet dat defecten worden gecorrigeerd of dat deze website of de server vrij is van virussen en bugs. Het is mogelijk dat het materiaal niet goed wordt weergegeven.
Het Vergeten Kind heeft het copyright van het materiaal op deze website, tenzij anders wordt aangegeven. Commercieel gebruik of publicatie van (een deel) van deze website is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Vergeten Kind.
Het vermenigvuldigen van het materiaal op deze site voor privé-gebruik is toegestaan. Voorwaarden daarvoor is dat de auteursrechtelijke vermeldingen en bronvermeldingen mee worden gereproduceerd. Er mogen geen wijzigingen in het materiaal worden aangebracht. Een document mag alleen in zijn geheel worden vermenigvuldigd.
Voor documenten en foto's waarvan Het Vergeten Kind niet het copyright heeft, heeft Het Vergeten Kind toestemming voor gebruik gekregen van degenen die de auteursrechten hebben. Toestemming om deze documenten en beelden te reproduceren moet aangevraagd worden bij deze rechthebbenden (zie de bronvermelding bij deze documenten en foto’s).
Het Vergeten Kind accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites van anderen.
Als u zelf materiaal op een openbaar onderdeel van deze website plaatst - zoals gegevens, vragen, commentaren, suggesties en dergelijke - is dat openbare informatie zonder eigendomsrechten. Zo zal dat ook behandeld worden.
Als deze algemene voorwaarden strijdig zijn met specifieke voorwaarden die bij bepaald materiaal op de website worden genoemd, gelden die laatste voorwaarden.
Deze voorwaarden vallen onder de Nederlandse wet. Zo moeten ze ook geïnterpreteerd worden. Als u deze voorwaarden niet volledig accepteert, moet u deze website niet gebruiken.
 

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Word vrijwilliger

Inschrijven vrijwilliger