missie het vergeten kind

Het Vergeten Kind strijdt voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij.

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, zo blijkt uit onderzoek van UNICEF. Maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg fout. Als kinderen verwaarloosd en/of mishandeld worden, tekent dit hun verdere leven. De gevolgen zijn heftig en variëren van een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, ernstige gedragsproblemen en verslaving tot persoonlijkheidsstoornissen en crimineel gedrag. Dikwijls gaat dit van generatie op generatie. Deze intergenerationele overdracht willen we stoppen.

Eerlijke kans

Kinderen denken vaak dat het hun schuld is dat het niet goed gaat in het gezin. Uit loyaliteit en schaamte cijferen zij zichzelf weg. Wij willen dat Nederland niet langer wegkijkt, maar tijdig signaleert, effectief ingrijpt en duurzaam helpt, dat is de verantwoordelijkheid van ons allen.

Lees in ons manifest hoe we middels twee pijlers een positieve bijdrage proberen te leveren aan het leven van deze kwetsbare kinderen. 

MEERJARENBELEID

Het Vergeten Kind wil de problematiek van de ruim 100.000 kinderen uit multiprobleemgezinnen onder de aandacht brengen en deze kinderen en jongeren veerkracht geven. Dit hebben ze nodig om te herstellen van hun ervaringen en zorgt ervoor dat ze mee kunnen doen in de maatschappij. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hierbij drie categorieën van belang zijn:

  1. De psychologische eigenschappen van het kind
  2. Eigenschappen van de ouders/verzorgers
  3. Kenmerken van de omgeving

De komende jaren zijn deze drie categorieën richtinggevend bij het opstellen van de programma’s om zo de kinderen meer veerkracht te geven. Daarnaast wil Het Vergeten Kind de komende jaren de communities meer betrekken bij haar activiteiten. Zo halen we de kinderen uit het isolement en komen we tegemoet aan de wens van de communities om meer te doen voor kinderen die opgroeien onder moeilijke omstandigheden. De impact van alle programma’s wordt gemeten door de eigen onderzoeker van Het Vergeten Kind. De uitkomsten worden gebruikt om de programma’s aan te scherpen.

Help mee

Een positieve verandering bewerkstelligen lukt alleen als we samen de handschoen oppakken. Het Vergeten Kind wil hierin graag het initiatief nemen maar wij kunnen dit niet zonder hulp van anderen. 

doe een donatie kom in actie word vrijwilliger

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

word partner