Gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot 

#laatzenietbarsten

Het thema van de twaalfde Week van Het Vergeten Kind was 'Gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot'. Kinderen in jeugdzorg moeten gezien en gehoord worden. Helaas laat de praktijk iets anders zien. Kinderen ervaren een gebrek aan aandacht. Een overvloed aan regels, protocollen en tijdsdruk belemmeren hulpverleners om voldoende aandacht te geven. Daarbij ligt de focus in jeugdzorg te veel op problemen van kinderen in plaats van op hun behoeften. 

Dit moet veranderen, want kinderen gaan eraan kapot. Ze voelen zich een probleemgeval en hun ontwikkeling stokt. Ze kunnen zich niet uiten, krijgen een (nog) negatiever zelfbeeld en het gevoel van eenzaamheid groeit. Kinderen verliezen hierdoor ook het vertrouwen in zichzelf en in de hulpverlening.

Tijdens de Week van Het Vergeten Kind dagen we wethouders, beleidsmakers en hulpverleners uit antwoord te geven op de vraag: hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben? We willen dat iedereen zich bewust wordt van het belang van aandacht in jeugdzorg en moedigen gemeenten en aanbieders aan de jeugdzorg zo te organiseren dat aandacht niet langer bijzaak, maar hoofdzaak is. Laat kwetsbare kinderen niet barsten. 


Onderzoek

We deden onderzoek naar de ervaringen van jongeren met aandacht in de jeugdzorg. Hoe ervaren jongeren de aandacht die zij al dan niet krijgen? 41 jongeren deden hun verhaal. Zij benadrukken het belang van positieve aandacht en spreken hun behoefte aan verbetering uit.

De meeste jongeren hebben tijdens hun jeugd-zorgtraject een gebrek aan positieve aandacht ervaren. Een gebrek aan positieve aandacht roept gevoelens van kwetsbaarheid en afwijzing op: "Het voelt gewoon alsof je wordt vergeten. Alsof je niet bestaat. Dat hoort gewoon niet." In mindere mate delen jongeren ook positieve ervaringen. Positieve aandacht geeft jongeren een fijn gevoel. Door positieve aandacht groeit ook hun zelfvertrouwen en het geeft hen een gevoel van eigenwaarde:
‘Je voelt je gezien, gehoord, gesteund.’

Download het onderzoeksrapport (PDF)


Programma Week van Het Vergeten Kind

Maandag 29 januari
Lancering werkpakket In gesprek over aandachtsvolle jeugdzorg voor hulpverleners.

Dinsdag 30 januari
Online symposium voor gemeenten, gepresenteerd door Jamai Loman.
Online symposium

Donderdag 1 februari
Evenement in Nieuwspoort voor Tweede Kamerleden.

Lisa Westerveld

Vrijdag 2 februari
Uitreiking Hartenhuis Awards aan de meest inspirerende hulpverleners. 
Gepresenteerd door ambassadeurs Saar Koningsberger (actrice en presentatrice) en Juvat Westendorp (acteur). Tijdens de awardshow werd bekendgemaakt dat Numidia onze nieuwe ambassadeur is.

Numidia HHA 2024