STOP de gesloten jeugdzorg

Het thema van de tiende editie van de Week van Het Vergeten Kind (28 januari - 4 februari) was ‘Stop gesloten jeugdzorg’. Via een petitie vroegen wij de steun van Nederland om het opsluiten van onschuldige kinderen met forse trauma’s en complexe problematiek te stoppen. Met petitie zijn 134.010 handtekeningen opgehaald en deze is aangeboden aan Staatssecretaris Maarten van Ooijen. 

In 2020 zaten er in Nederland ruim 1.800 kinderen die niets strafbaars gedaan hebben voor korte of langere tijd in de gesloten jeugdzorg. Deze kinderen worden niet geholpen door ze op te sluiten. Sterker nog, uit onderzoek is gebleken dat opsluiten en andere vrijheidsbeperkende maatregelen bij 76% van de kinderen leidt tot nog grotere psychische problemen en nieuwe trauma’s. 

We kijken terug op een succesvolle week vol actie, goede gesprekken en ontroerende momenten. We zijn ongelooflijk trots op de ervaringsdeskundige jongeren die er samen met ons keihard voor hebben gestreden om een einde te maken aan gesloten jeugdzorg. Door zo openhartig hun verhaal te vertellen op TV, radio en in verschillende kranten weet nu heel Nederland dat het opsluiten van onschuldige kinderen die hulp nodig hebben echt moet stoppen. 

Vrijdag 28 januari | Symposium voor professionals in de jeugdzorg

We trapten de Week van Het Vergeten Kind 2022 af met een online symposium. De centrale vraag tijdens het symposium was: wat moet er veranderen zodat kinderen niet meer in de gesloten jeugdzorg geplaatst hoeven te worden, maar betere en meer passende hulp krijgen? Ruim 250 betrokkenen uit het jeugdzorgveld gingen hierover in gesprek en deden mee aan de workshops en inspiratiesessies over onder andere het effect van vrijheidsbeperkende maatregelen op kinderen. De ervaringsdeskundige jongeren die betrokken zijn bij de campagne deelden hun rakende persoonlijke verhalen.

 

Maandag 13 januari en dinsdag 1 februari | Tour langs het werkveld

Op maandag 31 januari en dinsdag 1 februari gingen we met de ervaringsdeskundigen, directeur Margot Ende-van den Broek en enkele van onze ambassadeurs op pad met een truck ingericht als slaapkamer in de gesloten jeugdzorg. Hierin nodigden we verschillende mensen uit het werkveld uit voor een goed gesprek, met als uitgangspunt de aanbevelingen in ons manifest. We vroegen de beleidsmakers wat ze van deze aanbevelingen vonden en wat zij zelf kunnen doen om bij te dragen aan het stoppen van gesloten jeugdzorg. Zo spraken we met Defence for Children, Jeugdzorg Nederland, de Jeugdbescherming en andere jeugdzorgdeskundigen. 

 

Donderdag 3 februari | Manifestatie op het Plein in Den Haag

Op donderdag 3 februari stonden wij op het Plein in Den Haag, waar we woordvoerders Jeugdzorg uit de Tweede Kamer hadden uitgenodigd in onze speciale truck. Hier kregen zij het manifest aangeboden en spraken zij met ervaringsdeskundige jongeren, ambassadeurs en Margot Ende-van den Broek.

René Peters is samen met Attje Kuiken indiener van de motie over gesloten jeugdzorg van afgelopen november. Hij sprak tijdens de opening: "Er is heus niet morgen iets afgebouwd en overmorgen weer iets opgebouwd, maar wij gaan het wel doen, het volgen en zorgen dat het ook gaat gebeuren."

Ervaringsdeskundige Jason, die zelf 12 maanden in gesloten jeugdzorg zat, mocht met staatssecretaris van VWS Maarten van Ooijen in gesprek. Na afloop sloot Van Ooijen aan bij de manifestatie en deed hij de volgende toezegging: “Ik ga een plan maken, nog dit jaar in ieder geval, maar ik hoop zo snel mogelijk, waarin staat hoe we gesloten jeugdzorg gaan afbouwen en hoe belangrijk het is dat er alternatieven worden opgebouwd.”

Vrijdag 4 Februari | Hartenhuis Awards voor inspirerende hulpverleners

We sloten de Week van Het Vergeten Kind af met een verrassingsbezoek aan de winnaars van de Hartenhuis Award. Dit jaar werden hulpverleners in het zonnetje gezet die ondanks de huidige moeilijke omstandigheden toch alles op alles zetten om kinderen te helpen. De ervaringsdeskundigen die tijdens de Week meestreden om aandacht te vragen voor de problematiek reikten een award uit aan de hulpverlener die veel voor hen persoonlijk heeft betekend. De vier winnaars die verrast zijn: Suzan Terweij uit Castricum, Sabrine Zanou uit Amsterdam, Robin Taverne uit Den Haag en Raisa Mathurin uit Amsterdam. 


Dinsdag 23 februari | Aanbieden petitie aan Staatssecretaris Maarten van Ooijen

Op dinsdag 23 februari gingen de ervaringsdeskundigen naar Den Haag om de handtekeningen aan te bieden aan Staatssecretaris Maarten van Ooijen. Tijdens het gesprek heeft hij beloofd om voor de zomer met een plan te komen hoe de gesloten jeugdzorg afgebouwd gaat worden en ook hoe alternatieven opgebouwd gaat worden. Hij gaat dit plan maken in co-productie met de ervaringsdeskundigen. 

Petitie overhandiging 2022