PITCH: HOE STOP JIJ DE CARROUSEL?

In Nederland wonen de gelukkigste kinderen van de wereld. Toch geldt dit geluk helaas niet voor iedereen. Duizenden kinderen kunnen niet meer bij hun eigen vader en moeder wonen, omdat dit een gezonde en veilige ontwikkeling in de weg staat. Deze kinderen hebben een stabiele omgeving nodig met een positief perspectief.

De huidige realiteit is echter dat teveel kinderen terechtkomen in “de carrousel” van de hulpverlening, waarbij ze continu moeten doorverhuizen naar een andere plek, groep of pleeggezin. Weer een rondje in de carrousel: opnieuw beginnen, andere gezichten, een nieuwe school en bovenal proberen een warm en liefdevol thuis te vinden. Zo herstelt een beschadigd en getraumatiseerd kind niet van emotionele of fysieke klappen. Hier willen wij wat aan doen!

Het huidige systeem moet anders. Het kind moet voorop staan en niet de dupe worden van wettelijke kaders, zorgarrangementen, budgetten en wachtlijsten zoals nu vaak het geval is. Als kinderen uit huis worden geplaatst moeten we aan het volgende voldoen:

 • Bied kinderen in de residentiële hulp een vaste woonplek.
  Kinderen hebben behoefte aan stabiliteit. Als ze een plek fijn vinden, moeten ze er kunnen blijven wonen. Ze mogen niet steeds worden doorgeschoven naar een nieuwe groep, nieuwe hulpverleners en nieuwe behandelplannen. 
 • Zorg dat die plek ook de juiste is voor het kind. 
  Bepaal waar het kind de meest passende zorg kan krijgen. De woonplek moet geen tussenstation zijn, maar een volwaardige vorm van hulp. Ga daarbij uit van de vraag van het kind en niet van het aanbod in zorgarrangementen. 
 • Maak die plek fijn en veilig. 
  Geef de plek zo vorm dat het kind zich veilig en geborgen voelt. Heb oprechte aandacht voor het kind en zorg voor een plezierige leefomgeving. 
 • Bied een kind ook buiten de jeugdhulp een eigen netwerk.
  Ieder kind heeft een netwerk (nodig). Mensen die er onvoorwaardelijk (en onbetaald) zijn, ook na het jeugdhulptraject.

Lees hier het hele manifest

Symposium TUF podium

Pitch jouw idee!

Het Vergeten Kind wil de aanjager zijn van vernieuwende ideeën, initiatieven of projecten in het land die ervoor zorgen dat de jeugdhulpverlening op individueel en/of organisatieniveau daadwerkelijk verbeterd. Heb jij een goed idee?! Wij vragen hulpverleners om hun idee hierover, in te dienen. Laat het idee aansluiten op het Manifest. De mensen met de beste ideeën nodigen wij uit om te komen pitchen tijdens de Week van het Vergeten Kind 2019. Uit alle goede ideeën kiezen wij drie winnaars, aan wie wij een geldprijs toekennen. Zo kunnen we ideeën ook daadwerkelijk omzetten naar een realistisch plan. 

Toon lef en doe mee. 
Zet samen met ons deze verandering in gang. 

mail ons jOUw idee  

Unforgettables stop de carrousel

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

kom in actie