Het Vergeten Kind verstuurt inspiratiebox naar nieuwe wethouders jeugdzorg

15 juni 2022

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug, de formatie is in steeds meer gemeenten afgerond en wethouders jeugdzorg staan in de startblokken. Zij staan voor een pittige klus nu de jeugdzorg onder enorme druk staat. Het Vergeten Kind zet zich dagelijks in om de jeugdzorg te verbeteren en doet dat bij voorkeur samen met de wethouders. Om de nieuwe wethouders op weg te helpen, ontvangen zij een inspiratiebox. 

Met de inspiratiebox willen we wethouders van kennis voorzien en inspireren om jeugdzorg op de lange termijn kwalitatief en toegankelijk te organiseren. Daarnaast dient de box als vertrekpunt om met vereende kracht een vangnet te vormen voor kinderen met ernstige problemen thuis. Want geen kind mag er alleen voor staan. “Wethouders jeugdzorg zijn degene die verandering in de gemeenten teweeg kunnen brengen waardoor de jeugdzorg eind-de-lijk in het belang van het kind geregeld kan worden” - Margot Ende- van den Broek, directeur Het Vergeten Kind. 

Grote verantwoordelijkheid wethouders

Sinds de decentralisatie in 2015 hebben gemeenten grote problemen met het organiseren van de jeugdzorg. Ze kampen met flinke tekorten en kinderen moeten steeds langer wachten op hulp.  Dat is gevaarlijk, want wachten op hulp heeft voor een kind desastreuze gevolgen. Er ligt dus een grote taak en verantwoordelijkheid bij de wethouders. 

Nieuwe kijk jeugdzorg

In de inspiratiebox staat onze visie op de jeugdzorg centraal. Met de whitepaper de Wereld van Aandacht willen we wethouders inspireren om verder te kijken dan de huidige (on)mogelijkheden en na te denken over de nodige transitie in de jeugdzorg. Het Vergeten Kind heeft concrete ideeën om jeugdzorg anders te organiseren. Bijvoorbeeld door kleinschalig wonen in de eigen gemeente mogelijk maken. De weg naar hulp via de huisartsenpraktijk of vertrouwd gezicht in de wijk te vereenvoudigen. Niet alleen naar het kind maar ook naar het gezin en omgeving te kijken. En door de pedagogische omgeving (school, vereniging, opvang) van het kind te versterken. Zo creëren we een veilige plek voor het kind waarin het zich kan ontwikkelen, zich gehoord en gezien voelt.

Margot Ende-van den Broek: “Het ontbreekt niet alleen aan geld, maar ook aan lef om de jeugdzorg te veranderen. Onze visie  is ontwikkeld voor degene die het vanaf nu anders willen en durven doen."

Brieven van ervaringsdeskundigen

In de inspiratiebox zitten ook brieven van ervaringsdeskundigen. Dit zijn kinderen die al jarenlang met de jeugdzorg te maken hebben. Het is erg belangrijk dat wethouders luisteren naar wat kinderen écht nodig hebben. Vier ervaringsdeskundigen zetten hun ideeën daarover op papier. Hun advies is glashelder: maak jeugdzorg weer persoonlijk door naar het individu te kijken. "Ik wil niet gezien worden als dossier, maar als mens met gevoelens en behoeftes. En maak hulp en zorg in elke gemeente toegankelijk en laagdrempelig. In mijn gemeente is er bijvoorbeeld te weinig hulp, of deze is niet vindbaar" - Fiorenza (20 jaar).

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

Word partner