Corona laat noodzaak sociaal netwerk voor kinderen zien

31 maart 2021

Het Vergeten Kind en Stichting JIM slaan daarom de handen ineen. 

Nu we al meer dan een jaar in de coronapandemie zitten, rijzen de wachtlijsten voor jeugdzorg en jeugd-ggz de pan uit. De mentale druk op jongeren neemt toe met meer hulpvragen tot gevolg. De bestaande zorg was al overbelast en kan de instroom nu helemaal niet meer aan. Te veel kinderen krijgen hierdoor niet tijdig de juiste professionele hulp. Voor Het Vergeten Kind en Stichting JIM reden om op te roepen om het versterken van het netwerk van kinderen en gezinnen als topprioriteit te zien. Want de impact van steun van bijvoorbeeld een tante, buurman of sporttrainer kan vergelijkbaar zijn met de impact van een professioneel behandeltraject. 

In Nederland zijn 54.000 hulpverleners opgenomen in het Kwaliteitsregister Jeugd, slechts 1650 daarvan zijn momenteel getraind om te werken met een JIM: een bewezen effectieve aanpak waarin professionals leren samenwerken met door jongeren zelfgekozen mentoren uit hun eigen omgeving. Opschaling is nodig om veel meer impact te kunnen maken. Het Vergeten Kind zet hier samen met Stichting JIM de schouders onder; in 2025 moet 1 op de 3 hulpverleners toegerust zijn in het samenwerken met zelfgekozen mentoren, zodat het sociaal netwerk van iedere jongere in de jeugdhulp benut wordt. 

Onvoorwaardelijke en langdurige hulp

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de mentale gezondheid van jongeren. Studies laten zien dat eenzaamheid onder jongeren toeneemt, evenals depressieve gevoelens en angst. We lossen dit niet alleen op met meer professionele hulp, maar ook door ‘gewone’ mensen rondom een kind erop te wijzen dat zij echt verschil kunnen maken. Zij kunnen iets wat een hulpverlener niet kan bieden, namelijk er onvoorwaardelijk en langdurig voor een jongere zijn. Hoe betekenisvol dit is vertelt Bodyl: 'Zonder mijn JIM zou ik niet zijn waar ik nu ben. Met school en thuis en vrienden. Dan had ik alles een beetje links laten liggen.'  

Jongeren kiezen zelf hun mentor

Natuurlijk is het belangrijk dat óók hulpverleners streven naar een goede relatie met het kind en zijn of haar gezin. Een hulpverlener die pas wordt ingezet bij een hulpvraag kan echter nooit een fijne buur of goede vriend vervangen, hoe goed hij z’n werk ook doet. Het is zaak dat professionals nog veel meer samen optrekken met de mensen die belangrijk zijn voor een kind: de ouders, andere familieleden, een leerkracht, buurvrouw of goede kennis die kan helpen. De JIM-aanpak, waarbij jongeren zelf een mentor kiezen uit hun eigen sociale omgeving, maakt dit mogelijk. Door samen op te trekken hebben Het Vergeten Kind en Stichting JIM de slagkracht om veel meer professionals te trainen in het werken met en het versterken van het netwerk van het kind en in te zetten op bewustwording. 

Juist de coronapandemie onderstreept dat er meer aandacht moet naar de grootste bron van stabiliteit en vertrouwen in het leven van een kind: hun eigen sociale netwerk.

 

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

Word partner