The Unforgettables en Het Vergeten Kind opnieuw in gesprek met minister De Jonge over aanbevelingen voor een betere jeugdzorg

28 augustus 2020

Maandag 24 augustus spraken leden van de jongerenraad van stichting Het Vergeten Kind - The Unforgettables -  met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) over continuïteit en stabiliteit in de jeugdzorg.  De bijeenkomst was een vervolg op een gesprek begin dit jaar over betere zorg voor alle kinderen en jongeren in Nederland. De drie partijen beloofden toen aan de slag te gaan met de aanbevelingen hiervoor van Het Vergeten Kind.

Achtergrond

Op 19 januari overhandigden Unforgettables Linda en Annemara – beiden ervaringsdeskundigen – de petitie ‘Stop het wisselen van hulpverleners’ aan minister Hugo de Jonge van VWS, de koepelorganisatie van gemeenten en de netwerkorganisatie van jeugdhulpaanbieders. Gesteund door 82.561 handtekeningen vroeg Het Vergeten Kind hiermee aandacht voor het continu wisselen van hulpverleners in de jeugdzorg. Ook gaven we het ministerie van VWS, de gemeenten en de jeugdhulpaanbieders aanbevelingen mee om de continuïteit en stabiliteit voor kinderen in de jeugdzorg te borgen. Deze vijf aanbevelingen kwamen voort uit het onderzoek ‘Constant wisselende gezichten, ik crash daarvan’ onder 110 kinderen en jongeren’,  de input van jeugdhulpverleners en The Unforgettables.

Wat hebben het ministerie van Volksgezondheid, de gemeenten en de jeugdhulpaanbieders met de aanbevelingen gedaan?

Cruciale vraag tijdens de bijeenkomst was: wat hebben VWS, VNG en BGZJ sinds februari gedaan met de aanbevelingen? En vooral: wat merken de kinderen hier concreet van? In aanloop naar het gesprek bracht Het Vergeten Kind met de drie betrokken partijen de voortgang op de vijf aanbevelingen in kaart. Tijdens het gesprek hebben we ingezoomd op twee van de vijf adviezen: het meten van het aantal doorverhuizingen en het borgen van de zelfgekozen informele mentor. We zien dat er - ondanks de coronacrisis - initiatieven zijn die kunnen bijdragen aan het stoppen van het vele wisselen hulpverleners. Echter, duidelijk is dat er nog veel meer nodig is. 

Margot Ende, directeur Het Vergeten Kind: “Het is natuurlijk prachtig dat er pilots en onderzoeken zijn gestart, maar deze moeten wel resulteren in schaalbare veranderingen. Want voorlopig merken de jongeren in de jeugdzorg nog geen verbetering. We willen ook graag tegen onze Unforgettables kunnen zeggen: Jongens, jullie hebben je persoonlijke verhalen niet voor niks gedeeld; we hebben jullie gehoord en jullie inzet heeft effect. We weten waar het goed gaat en we weten waar we nog moeten bijsturen. De verandering is in gang gezet, het wordt beter voor alle jongeren in de jeugdzorg.“  

Vervolgstappen voor een betere jeugdzorg

Afgesproken is dat Het Vergeten Kind én de Unforgettables zullen deelnemen aan bijeenkomsten in de zorgregio’s. Daar worden de afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg. En hier kan het stoppen van het doorverhuizen worden opgenomen als afspraak tussen de partijen. Door de zorgregio’s en gemeenten de ervaringen van de jongeren te vertellen, blijven we druk zetten op dit belangrijke thema en houden we vinger aan de pols. Verder onderschrijven VWS, VNG en BGZJ het belang van een informele mentor voor jongeren. De drie partijen hebben de gezamenlijke doelstelling dat alle jongeren die uithuisgeplaatst zijn, gebruik kunnen maken van een vaste mentor.

Minister Hugo de Jonge: “Ik vind het recht op een zelfgekozen mentor een heel belangrijk punt. We weten dat dit nog niet goed gaat. Daarom moeten we hier snel vervolgstappen mee maken. Daar spoor ik de partijen ook steeds op aan. Elke maand die voorbij gaat is er één teveel.”

Het Vergeten Kind zal er op blijven hameren en toezien dat de besproken onderwerpen niet van de agenda verdwijnen en dat de kinderen concreet de positieve effecten ervaren. We blijven net zolang de verhalen van de jongeren vertellen totdat zij daadwerkelijk de verandering merken.  

Gesprek Hugo de Jonge

 

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

Word partner