NEDERLAND WIL DAT HET WISSELEN VAN HULPVERLENERS STOPT

10 februari 2020

Maandag 10 februari – Vandaag overhandigde Stichting Het Vergeten Kind de petitie ‘Stop het wisselen van hulpverleners’ aan de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister Hugo de Jonge. Met de petitie, bestaande uit 82.561 handtekeningen, vraagt Het Vergeten Kind aandacht voor het continu wisselen van hulpverleners in de jeugdzorg. Kinderen die in het jeugdzorgsysteem terechtkomen, krijgen veel hulpverleners te zien. Dit is schadelijk voor het herstel en de ontwikkeling van deze groep kwetsbare kinderen. Met de petitie roept de stichting op om jeugdzorg zo te organiseren, dat kinderen substantieel minder verschillende gezichten zien dan nu het geval is. 

Linda en Annemara van The Unforgettables – ervaringsdeskundigen en leden van de jongerenraad van Stichting Het Vergeten Kind – boden de petitie met 82.561 handtekeningen aan. Ze werden vergezeld door onze ambassadeurs Natasja Froger en Jamai Loman. Hulpverleners onderschrijven de noodzaak van de campagne van de stichting. Ambulant hulpverlener Mascha Hornung  ondersteunde The Unforgettables tijdens de petitieoverhandiging. 

Voorafgaand aan deze overhandiging vond een gesprek plaats met VNG, BGZJ en VWS over de aanbevelingen om het wisselen van hulpverleners te stoppen. Deze aanbevelingen volgen uit het onderzoek ‘Constant wisselende gezichten, ik crash daarvan’ en input van professionals en The Unforgettables. De partijen hebben toegezegd om met deze aanbevelingen aan de slag te gaan.

wvhvk petitie overhandiging

"Het is goed dat jullie ons op de huid te zitten. Kinderen moeten sneller weten waar ze aan toe zijn. We moeten rust creëren en stappen zetten waar kinderen echt wat van merken. Daar zit nu nog te veel onrust in en daar is nog echt veel werk te doen. Voor ons - VWS -  samen met de gemeenten en jeugdhulpaanbieders", aldus minister Hugo de Jonge.

“Luister naar het kind en zorg dat het kind en het gezin krijgen wat ze echt nodig hebben. Kijk daarbij niet alleen naar de kortetermijneffecten en kosten, maar investeer in datgene wat voor de kinderen op lange termijn het juiste is. Dat scheelt uiteindelijk ook nog eens in de kosten. Over drie maanden gaan we met The Unforgettables nogmaals met de partijen in gesprek om te horen wat zij met hun toezegging hebben gedaan.“ - Margot Ende-van den Broek, directeur van stichting Het Vergeten Kind

wvhvk petitie overhandiging 2

Aanbevelingen

Stop met het doorverhuizen van uit huis geplaatste kinderen
Kinderen hebben behoefte aan stabiliteit. Bij voorkeur blijven ze thuis. Wanneer dit niet kan, plaats kinderen dan op de juiste plek, waardoor ze niet telkens hoeven te verhuizen en opnieuw relaties moeten aangaan. Zoek een plek dichtbij huis zodat kinderen geen afscheid hoeven te nemen van familie, vrienden en andere vertrouwde gezichten. Breng daarnaast de zorg naar het kind in plaats van andersom. Zorg dat kinderen zich op één plek kunnen ontwikkelen, in plaats van dat zij van plek naar plek moeten wisselen per ontwikkelfase. 

Bied kinderen een vaste zelfgekozen mentor
Ieder kind heeft recht op iemand die er onvoorwaardelijk voor hem/haar is. Iemand die het kind volgt, waar het ook woont en die opkomt voor de belangen van het kind. Bij voorkeur iemand uit het netwerk die een grotere rol krijgt bij de zorg voor het kind. Maak het daarnaast voor hulpverleners mogelijk om contact te houden met een kind, ook nadat het kind is verhuisd of een behandeling afgelopen is. Geef kinderen de ruimte om contact te leggen met voormalige hulpverleners.

aanbevelingen

Benut als hulpverleners de ruimte om te doen wat nodig is
Elk kind wil gehoord en gezien worden, door iemand die luistert en daar ook echt wat mee doet. Dit vraagt om professionals met aandacht en tijd voor het kind en met ruimte om te reflecteren en te leren. Zorg dat hulpverleners weten waar ze aan beginnen zodat ze goed beslagen ten ijs komen. Stop daarnaast met professionele afstand en zet de behoefte van het kind centraal. Als er toch sprake moet zijn van afscheid nemen, zorg dan dat dit met aandacht gebeurt. Zowel kinderen als hulpverleners hebben hier behoefte aan. 

Maak afspraken voor de lange termijn
Geef continuïteit in de beschikking voor het kind, als duidelijk is dat langdurige ondersteuning nodig is. Geef ook continuïteit aan hulpverleners, door vaste contracten te bieden. Dit kan als zorgaanbieders (meerjarige) financiële zekerheid krijgen van gemeenten. Zorg ook dat hulpverleners zich voor langere tijd aan hun werkgever willen binden, bijvoorbeeld door betere arbeidsvoorwaarden, minder werkdruk en meer waardering. Verander tussendoor niet de spelregels als er afspraken zijn gemaakt.

Zorg voor betere samenwerking in de keten
Er zijn heel veel partijen die zich bezighouden met de zorg voor kinderen en soms hebben kinderen wel met tien verschillende instanties tegelijk te maken. Dit is voor kinderen en hun families erg onduidelijk. Er kan veel efficiënter gewerkt worden wanneer dit samen gebeurt. Bijvoorbeeld als het gaat om het bieden van zorg aan kinderen met een complexe hulpvraag. Bij het wisselen van behandelaar of woonbegeleider, is het voor kinderen prettig als er een duidelijke en warme overdracht plaatsvindt. 

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

Word partner