word vrijwilliger VOOR KWETSBARE KINDEREN IN NEDERLAND.

Wij proberen een positieve bijdrage te leveren aan het leven van kwetsbare kinderen in nederland. Dit kunnen we niet alleen. Help je mee? ​

In Nederland wonen duizenden kinderen die geen fijne kindertijd hebben. Dit zijn kinderen en jongeren die sociaal uitgesloten zijn of dreigen te raken. Of die niet meer thuis wonen maar in een opvanglocatie verblijven. Of kinderen die opgroeien in armoede of geen aansluiting hebben vanwege een gedrags- of ontwikkelingsstoornis zoals autisme of ADHD. Voor al deze kinderen zet Het Vergeten Kind zich in en daarbij hebben we de hulp nodig van vrijwilligers hard nodig.

Wat kun je doen?

 • Het begeleiden van vakanties en weekendjes weg bij Heppie vakanties en weekenden;
 • Het ondersteunen van evenementen zoals het ontvangen van bussen, het smeren van broodjes en het begeleiden van kinderen;
 • Presentaties geven bij bijvoorbeeld scholen;
 • Cheques in ontvangst nemen.

Geschikt als vrijwilliger?

Onze vrijwilligers zijn allemaal mensen met passie, want werken bij Het Vergeten Kind vraagt best wat van je. Je moet stevig in je schoenen staan en je hebt energie, geduld en doorzettingsvermogen nodig. Wat je daarvoor terugkrijgt is onbetaalbaar! Onze vrijwilligers zijn allemaal uniek en voor ons stuk voor stuk onmisbaar. Wil je vrijwilliger worden bij Het Vergeten Kind dan volg je eerst een verplichte basistraining zodat je goed voorbereid voor ons aan de slag kunt.

aanmelden als vrijwilliger

meer weten?

Voor meer informatie 

Lees hieronder de meestgestelde vragen over vrijwilligerswerk. Mocht je daarna nog iets willen weten. neem contact op met Jolijn van Spaendonck, vrijwilligerscoördinator bij Het Vergeten Kind: tel. 085 065 3450 of e-mail vrijwilligers@hetvergetenkind.nl.  

Als vrijwilliger draag je actief bij aan het verbeteren van het leven van kinderen in Nederland die niet de kans krijgen om onbezorgd op te groeien. Onze activiteiten zijn erop gericht deze kinderen weer gewoon kind te laten zijn en samen te laten genieten. De kinderen hebben verschillende achtergronden: het zijn kinderen die wonen in opvanglocaties, kinderen uit armoedegezinnen, kinderen met ernstig zieke ouders, kinderen uit problematische thuissituaties en kinderen met een stoornis of achterstand die extra begeleiding nodig hebben bij het spelen met andere kinderen. Al deze kinderen hebben één ding gemeen: ze zijn hard toe aan ontspanning en extra aandacht zodat ze even tot rust kunnen komen en kunnen spelen en lachen.

Als vrijwilliger draag je bij aan de positieve levenservaringen en leermomenten die zo belangrijk zijn om je als kind evenwichtig te kunnen ontwikkelen. Je bezorgt kinderen een onvergetelijke tijd waarin ze hun dagelijkse situatie even kunnen loslaten en zorgeloos met leeftijdsgenootjes gewoon kind kunnen zijn. Iets dat ieder kind verdient.

Wanneer je begint als vrijwilliger is het niet noodzakelijk om veel ervaring met kinderen te hebben. Wel heb je een gemotiveerde instelling nodig en beschik je over een aantal kwaliteiten. De kinderen die bij ons komen zijn allemaal kinderen die problemen kennen en dat zie je vaak terug in hun gedrag: ze kunnen zich niet of moeilijk uiten, vragen op een negatieve manier aandacht of zijn juist erg teruggetrokken. Dat gedrag heeft een oorzaak en ligt buiten het kind zelf. Hiermee rekening houden is van groot belang, want alleen dan kan het kind echt genieten en zichzelf zijn.

Als vrijwilliger bij Het Vergeten Kind ben je minimaal achttien jaar oud en kun jij:

 • je vinden in onze methodiek 'Klimaat van Aandacht' en deze toepassen;
 • positief omgaan met kinderen die soms bijzonder gedrag vertonen;
 • goed organiseren en ben je een teamspeler;
 • je flexibel opstellen en ben je betrouwbaar.

De minimumleeftijd om vrijwilliger te worden bij Het Vergeten Kind is achttien jaar. Hiervoor is gekozen omdat het vrijwilligerswerk bij Het Vergeten Kind op verschillende gebieden veel van je vraagt. 

Er is geen maximum leeftijd om je aan te melden als vrijwilliger. Wel dien je er rekening mee te houden dat het vrijwilligerswerk soms intensief kan zijn en lichamelijk en mentaal best veel van jou vraagt.
 

Als vrijwilliger dien je zelf de reiskosten te betalen van en naar de verplichte basistraining. Alle overige reis- en onkosten kun je declareren. 

Het hele jaar door organiseren wij diverse projecten en activiteiten waarbij we hulp nodig hebben. Zo zijn er tijdens de vakanties en weekenden begeleiders nodig voor Heppie vakanties en weekenden.

Het werk bij ons is vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is vrijwillig, je mag zelf bepalen voor welke activiteiten je opgeeft. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Bij Het Vergeten Kind vinden we het heel belangrijk dat iedere vrijwilliger de gemaakte afspraken nakomt. We rekenen op je en we willen natuurlijk geen kinderen teleurstellen.

De diverse activiteiten, projecten en evenementen die Het Vergeten Kind organiseert vinden door heel Nederland plaats. 

Wij willen als professionele organisatie aan strenge kwaliteitseisen voldoen en daarom is het vrijwilligerswerk goed geregeld. Zo geven we bijvoorbeeld zoveel mogelijk ruimte aan de kwaliteiten en ambities van vrijwilligers. Ook bieden we een verplichte basistraining aan waarbij we dieper ingaan op het spelen met en het begeleiden van de doelgroep. Voor alle vrijwilligers en kinderen is er een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Daarnaast geeft het vrijwilligerswerk een kick; het is te gek om met een hecht team een groep kinderen de tijd van hun leven te bezorgen. Je maakt veel plezier en daarnaast is het ook erg leerzaam. Je leert veel over kinderen, maar zeker ook over jezelf. Veel vrijwilligers vertalen deze ervaringen naar hun dagelijkse leef-, leer- of werksituatie en zetten het op hun cv. Kortom: vrijwilligerswerk bij Het Vergeten Kind is een onvergetelijke ervaring!

Sommige vrijwilligers gebruiken hun deelname als stage. Dit is mogelijk als het vrijwilligerswerk past binnen de eisen van de opleiding. Vrijwilligers die stage willen lopen dienen dit vooraf zowel met de opleiding als met ons af te stemmen.

Als begeleider bij Heppie vakanties werk je in een team van acht tot twaalf begeleiders. Samen organiseer je een vakantieweek voor een groep van 18, 24 of 30 kinderen. Sfeer en geborgenheid staan daarbij voorop. Met je team bedenk je een programma en voer je het uit. Je zorgt voor een actieve en gezellige week met veel aandacht voor elk kind. Een vakantie duurt voor de kinderen van maandagochtend tot vrijdagochtend. Als begeleider draai je in principe één vakantie per jaar.

Als begeleider tijdens een Heppie weekend werk je in een team van elf begeleiders. Samen organiseer je een reeks van acht weekenden, één weekend per maand. Per weekend zijn er acht teamleden aanwezig, zo draai je in een jaar ongeveer zes weekenden. Vier weekenden lang is telkens dezelfde groep van achttien kinderen te gast. Als team maak je het programma en voer je het uit. Samen zorg je voor een ontspannen en gezellig weekend met veel aandacht voor elk kind. Een weekend start voor de kinderen op vrijdagavond 19.00 uur en eindigt op zondag 16.00 uur.

Als begeleider van een Heppie gezinsvakantie werk je in een team van zeven begeleiders. Samen met het team organiseer je een vakantieweek voor een groep van acht tot tien gezinnen met kinderen in de leeftijd van zes tot vijftien jaar. Tijdens deze week bevorder je het contact tussen ouder(s) en kind(eren). Met elkaar creëer je mooie gezinsherinneringen. Ook is er veel aandacht voor het onderlinge contact tussen ouders omdat dit ervoor zorgt dat hun netwerk wordt verbreed. Zo vinden ze steun bij elkaar. Als vrijwilliger laat je zien wat de kracht is van positieve begeleiding en op die manier geven we handvaten mee om thuis samen verder mee aan de slag te gaan.

De weekenden en vakanties zijn onderverdeeld in vier categorieën:

 • 6-9 jaar
 • 9-12 jaar
 • 12-15 jaar
 • 15-18 jaar

Daarnaast zijn er begeleide gezinsvakanties voor ouder(s) en kind(eren). Er worden activiteiten georganiseerd die voor elk kind iets leuks bieden: een bosspel, een sportactiviteit, knutselen, skelteren, muziek of toneel, een survivaltocht, een dagje uit, enzovoort. De activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld en de capaciteiten van de kinderen en jongeren. Bij de begeleide gezinsvakanties worden ouders gestimuleerd mee te spelen. Een vaste en herkenbare programmastructuur zorgt voor duidelijkheid en veiligheid voor elk kind. 

Bij ons heb je de mogelijkheid om aan te geven met wie je graag samen vrijwilligerswerk wilt doen. We proberen dit zoveel mogelijk te regelen, maar een goede teamsamenstelling heeft altijd de voorrang. Daarbij zijn wij van mening dat een van de mooie kanten van het vrijwilligerswerk is dat je leert samenwerken in een team met nieuwe mensen.

Tijdens een selectiedag wordt er veel uitleg gegeven over ons en over wat het inhoudt om vrijwilliger te zijn bij dit programmaonderdeel. Daarnaast is er een spel waarbij de nadruk ligt op samenwerken en ga je met een team ook zelf een activiteit voorbereiden en presenteren. Ook zijn er groepsgesprekken en is er een individueel gesprek. Wanneer je je opgeeft voor de selectiedag, ontvang je vooraf een uitgebreider programma. 

Voorafgaand aan een Heppie vakantie of weekendcyclus is er een voorbereidingsdag. Tijdens deze dag ga je met je team de vakantie of weekendcyclus voorbereiden, maak je afspraken en worden overige voorbereidingen verdeeld. Je kunt dan denken aan het uitwerken van een speurtocht of het schrijven van een kamplied. Hierbij kun je zelf aangeven hoeveel tijd je nog kunt besteden aan deze voorbereidingen en hier wordt natuurlijk rekening mee gehouden.

Stuur jouw vraag naar vrijwilligers@hetvergetenkind.nl onder vermelding van jouw naam, vraag en contactgegevens.
 

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

word partner