word vrijwilliger VOOR KWETSBARE KINDEREN IN NEDERLAND.

Wij proberen een positieve bijdrage te leveren aan het leven van deze kwetsbare kinderen. Dit kunnen we niet alleen. Help je mee? ​

Het Vergeten Kind zet zich in voor kwetsbare kinderen in Nederland. Dit zijn kinderen en jongeren die sociaal uitgesloten zijn of dreigen te raken. Bijvoorbeeld omdat ze niet meer thuis kunnen wonen maar in een opvanglocatie verblijven, opgroeien in armoede of geen aansluiting hebben vanwege een gedrags- of ontwikkelingsstoornis zoals autisme of ADHD. Juist voor deze kinderen zet Het Vergeten Kind zich in.

Wat kun je doen?

Geschikt als vrijwilliger?
Onze vrijwilligers zijn allemaal mensen met passie, want het werk bij Het Vergeten Kind vraagt best wat van je. Je moet stevig in je schoenen staan en het vraagt energie, geduld en doorzettingsvermogen. Maar wat je de kinderen daarmee geeft is onbetaalbaar! Onze vrijwilligers zijn allemaal uniek en voor ons stuk voor stuk onmisbaar. Al onze vrijwilligers volgen een verplichte basistraining zodat zij goed voorbereid voor ons aan de slag kunnen. Lees hier meer over onze vrijwilligers.

Vrijwilligersstop

Op dit moment hebben wij genoeg vrijwilligers voor de activiteiten van Het Vergeten Kind. Er zijn wel andere mogelijkheden om ons te helpen: donerenschenken en nalaten. Ook kun je een actie opzetten.

aanmelden als vrijwilliger

Meer informatie over vrijwilligerswerk

Lees hieronder de meest gestelde vragen over vrijwilligerswerk of neem contact op met onze vrijwilligerscoördinator Jolijn van Spaendonck: vrijwilligers@hetvergetenkind.nl | 085 065 3450.

Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen die niet de kans krijgen onbezorgd op te groeien. Alle activiteiten zijn er speciaal op gericht deze kinderen weer gewoon lekker kind te laten zijn en samen te laten genieten. De kinderen hebben verschillende achtergronden: het zijn kinderen die wonen in opvanglocaties, kinderen uit armoedegezinnen, kinderen met ernstig zieke ouders, kinderen uit problematische thuissituaties en kinderen met een stoornis of achterstand die extra begeleiding nodig hebben bij het spelen met andere kinderen. Ze hebben één ding gemeen: ze zijn hard toe aan ontspanning en extra aandacht zodat ze even tot rust kunnen komen en kunnen bijtanken.

Als vrijwilliger draag je bij aan de positieve levenservaringen en leermomenten die zo belangrijk zijn om je als kind evenwichtig te kunnen ontwikkelen. Je bezorgt kinderen een onvergetelijke tijd waarin ze hun dagelijkse situatie even kunnen loslaten en zorgeloos met leeftijdsgenootjes gewoon kind kunnen zijn. Iets dat ieder kind verdient.

Wanneer je begint als vrijwilliger is het niet noodzakelijk om veel ervaring met kinderen te hebben. Wel heb je een gemotiveerde instelling nodig en beschik je over een aantal kwaliteiten. De kinderen die bij ons komen zijn soms best ‘pittig’. Het zijn allemaal kinderen die problemen kennen en dat zie je soms terug in hun gedrag: ze kunnen zich niet of moeilijk uiten, vragen op een negatieve manier om aandacht of zijn juist erg teruggetrokken. Dat gedrag heeft een oorzaak die vaak buiten het kind zelf ligt. Hiermee rekening houden is van groot belang, want alleen dan kan het kind echt genieten en zichzelf zijn.

Als vrijwilliger bij Het Vergeten Kind ben je minimaal achttien jaar en kun je:

  • positief omgaan met kinderen die soms bijzonder gedrag vertonen;
  • goed organiseren en ben je een teamspeler;
  • je flexibel opstellen en ben je betrouwbaar.

Kinderen begeleiden is een grote verantwoordelijkheid. Iedere vrijwilliger moet daarom minimaal achttien jaar oud zijn en over specifieke kwaliteiten beschikken. Voor sommige activiteiten en projecten is het belangrijk dat Het Vergeten Kind en jij elkaar goed leren kennen. Dit doen we tijdens een selectiedag met een overnachting. Daar wisselen we zo veel mogelijk informatie met elkaar uit. Er zijn diverse spelactiviteiten en je hebt groeps- en individuele gesprekken. Zo krijg jij een goed beeld van ons en wij van jou. Na deze dag besluit je definitief of je als vrijwilliger aan de slag wilt en beslissen wij of jij past binnen het gevraagde profiel. Uit ervaring weten we dat het een spannende, maar vooral ook een heel leuke dag is!

Het Vergeten Kind neemt de verantwoordelijkheid die vrijwilligers hebben tijdens de activiteiten, projecten, evenementen, vakanties en weekenden erg serieus. Daarom wordt aan elke geselecteerde vrijwilliger gevraagd om een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ aan te vragen en de gedragscode van Het Vergeten Kind te ondertekenen.

De minimumleeftijd om vrijwilliger te worden bij Het Vergeten Kind is achttien jaar. Hiervoor is gekozen omdat het vrijwilligerswerk bij Het Vergeten Kind op verschillende gebieden veel van je vraagt. 

Er is geen maximum leeftijd om je aan te melden als vrijwilliger. Wel dien je er rekening mee te houden dat het vrijwilligerswerk veelal zeer intensief is en lichamelijk en mentaal best veel van jou vraagt.
 

Als vrijwilliger moet je zelf de reiskosten betalen van en naar de eventuele selectie. Alle overige reiskosten kunnen worden gedeclareerd. Ook de kosten van het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag en alle voorbereidingskosten voor een Heppie vakantie/weekend kunnen worden gedeclareerd.

De meeste activiteiten worden georganiseerd voor, tijdens en na de zomer. Daarnaast organiseren we ook Heppie vakanties in de herfst- en in de voorjaarsvakantie. De weekendcycli van Heppie weekenden vinden plaats van oktober t/m mei.

Het werk bij ons is vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is vrijwillig, je mag zelf bepalen voor welke activiteiten je opgeeft. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Bij Het Vergeten Kind vinden we het heel belangrijk dat iedere vrijwilliger de gemaakte afspraken nakomt. We rekenen op je en we willen natuurlijk geen kinderen teleurstellen.

Als vakantievrijwilliger werk je in een team van acht tot twaalf begeleiders. Samen organiseer je een vakantieweek voor een groep van 18, 24 of 30 kinderen. Sfeer en geborgenheid staan daarbij voorop. Met je team bedenk je een programma en voer je het uit. Je zorgt voor een actieve en gezellige week met veel aandacht voor elk individueel kind. Een vakantie duurt voor de kinderen van maandagochtend tot vrijdagochtend. Als vrijwilliger draai je in principe één vakantie per jaar.

Als weekendvrijwilliger werk je in een team van elf begeleiders. Samen organiseer je een reeks van acht weekenden, één weekend per maand. Per weekend zijn er acht teamleden aanwezig, zo draai je in een jaar ongeveer zes weekenden. Vier weekenden lang is telkens dezelfde groep van achttien kinderen te gast. Als team maak je het programma en voer je het uit. Samen zorg je voor een ontspannen en gezellig weekend met veel aandacht voor elk kind. Een weekend start voor de kinderen op vrijdagavond 19.00 uur en eindigt op zondag 16.00 uur.

Goed geregeld
Het Vergeten Kind is een professionele organisatie die aan strenge kwaliteitseisen voldoet en daarom is het vrijwilligerswerk goed geregeld. De vrijwilligers zijn onmisbaar voor ons want alleen dankzij hun inzet krijgen kinderen de positieve aandacht die ze zo hard nodig hebben. Daarom geven we zoveel mogelijk ruimte aan de kwaliteiten en ambities van vrijwilligers.

Training
Alle nieuwe vrijwilligers krijgen een verplichte basistraining aangeboden. Daar ga je dieper in op het spelen met en het begeleiden van de doelgroep. Indien nodig krijg je ook een informatiemap waarin allerlei praktische informatie staat beschreven.

Stage
Wanneer je een aansluitende studie volgt kun je je vrijwilligerswerk ook als stage inzetten, mits goedgekeurd door je opleiding. Overleg vooraf goed met je stagebegeleiding op school. Voordat je begint worden er dan duidelijke afspraken gemaakt over de taken en verwachtingen.

Vergoedingen en verzekeringen
Als vrijwilliger kun je reiskosten en materiaalkosten die je voor ons maakt declareren. Uitzondering hierop is de selectiedag. De reiskosten zijn dan eenmalig voor eigen rekening. Het verblijf en de maaltijden neemt Het Vergeten Kind altijd voor haar rekening. Voor alle vrijwilligers en kinderen is er een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Meerwaarde
Dat het werk bij Het Vergeten Kind heel wat van je vraagt is duidelijk. Maar het levert je ook ongelofelijk veel op! Het geeft een kick om met een hecht team een groep kinderen de tijd van hun leven te bezorgen. Je maakt veel plezier en daarnaast is het ook erg leerzaam. Je leert veel over kinderen, maar zeker ook over jezelf. Veel vrijwilligers vertalen deze ervaringen naar hun dagelijkse leef-, leer- of werksituatie. Kortom: vrijwilligerswerk bij Het Vergeten Kind is een onvergetelijke ervaring!

De diverse activiteiten, projecten en evenementen die Het Vergeten Kind organiseert vinden door heel Nederland plaats. De activiteiten van Heppie vakanties & weekenden vinden plaats in ons eigen Hotel Heppie in Geldrop-Mierlo (Noord-Brabant) en op de Buitenjan in Veldhoven (Noord-Brabant).

Sommige vrijwilligers gebruiken hun deelname als vrijwilliger als stage. Dit is mogelijk als het vrijwilligerswerk bij ons past binnen de eisen van de opleiding. Vrijwilligers die stage willen lopen dienen dit vooraf zowel met de opleiding als met ons af te stemmen.

Als vrijwilliger begeleide gezinsvakanties werk je in een team van zeven begeleiders. Samen met het team organiseer je een vakantieweek voor een groep van acht tot tien gezinnen met kinderen in de leeftijd van  zes tot vijftien jaar. Tijdens deze week bevorder je het positief contact tussen ouder(s) en kind(eren). Met elkaar creëer je mooie gezinsherinneringen. Ook is er veel aandacht voor het onderlinge contact tussen ouders omdat dit ervoor zorgt dat hun netwerk wordt verbreed en ze bij elkaar steun kunnen vinden en voor elkaar klaar kunnen staan met raad en daad. Als vrijwilliger laat je zien wat de kracht is van positieve begeleiding en op die manier geven we handvaten mee om thuis samen verder mee aan de slag te gaan.

De weekenden en vakanties zijn onderverdeeld in vier categorieën:

  • 6-9 jaar
  • 9-12 jaar
  • 12-15 jaar
  • 15-18 jaar

Daarnaast zijn er begeleide gezinsvakanties voor ouder(s) en kind(eren). Er worden activiteiten georganiseerd die voor elk kind iets leuks bieden: een bosspel, een sportactiviteit, knutselen, skelteren, muziek of toneel, een survivaltocht, een dagje uit, enzovoort. De activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld en de capaciteiten van de kinderen en jongeren. Bij de begeleide gezinsvakanties worden ouders gestimuleerd mee te spelen. Een vaste en herkenbare programmastructuur zorgt voor duidelijkheid en veiligheid voor elk kind. De Heppie vakanties & weekenden vinden plaats op het recreatiecomplex ‘De Buitenjan’ in Veldhoven en natuurlijk in ons eigen Heppie complex in Mierlo.

Bij de Heppie weekenden is de voorbereiding relatief kort in vergelijking met de vakanties. Daarom is het wel gewenst dat je enige ervaring hebt in het werken met kinderen. Het is moeilijk precies te omschrijven wat wel en niet genoeg is, dat is meer een inschatting die we samen met de vrijwilliger maken tijdens de selectie.

In principe gaat elke vrijwilliger maximaal 1 week mee in de zomer tijdens een Heppie vakantie. Sommige vrijwilligers kiezen ervoor om niet mee te gaan in de zomer, maar met de herfst- of voorjaarsvakantie of met de weekenden. Dit mag je helemaal zelf bepalen zodra je als vrijwilliger aan de slag gaat.

Met je weekendteam begeleid je acht weekenden van oktober t/m mei. Een team bestaat gemiddeld uit elf vrijwilligers waarvan er elk weekend acht aanwezig zijn. Als weekendvrijwilliger heb je dus ook soms een weekendje ‘vrij’. Gemiddeld ben je vijf tot zes weekenden per jaar aanwezig.

Om vrijwilliger te worden bij Heppie vakanties & weekenden is het noodzakelijk dat je aanwezig bent op een van de selecties. Als je niet aanwezig kunt zijn op deze data dan is het dus ook niet mogelijk om vrijwilliger te worden. Soms organiseren we een extra selectie wanneer er veel aanmeldingen zijn. Laat het ons dan ook zeker weten wanneer je wel graag wilt, maar niet kunt op de genoemde data. Mogelijk nodigen we je dan uit voor een extra selectie.

Als je niet op de basistraining kunt zijn dan wordt samen met jou gekeken naar een mogelijkheid om deze training in te halen.

Bij Heppie vakanties & weekenden heb je de mogelijkheid om aan te geven met wie je graag samen een vakantie of weekend zou willen begeleiden. We proberen hieraan te voldoen, maar een goede teamsamenstelling heeft altijd de voorrang. Daarbij zijn wij van mening dat een van de mooie kanten van het vrijwilligerswerk is dat je leert samenwerken in een team met nieuwe mensen.

Tijdens een selectiedag wordt er veel uitleg gegeven over ons en over wat het inhoudt om vrijwilliger bij ons te zijn. Daarnaast is er een spel waarbij de nadruk ligt op samenwerken en ga je met een team ook zelf een activiteit voorbereiden en presenteren. Ook zijn er groepsgesprekken en is er een individueel gesprek. Wanneer je je opgeeft voor de selectiedag, ontvang je vooraf een uitgebreider programma. 

Voorafgaand aan een Heppie vakantie of weekendcyclus is er een voorbereidingsdag. Tijdens deze dag ga je met je team de vakantie of weekendcyclus voorbereiden, maak je afspraken en worden overige voorbereidingen verdeeld. Je kunt dan denken aan het uitwerken van een speurtocht of het schrijven van een kamplied. Hierbij kun je zelf aangeven hoeveel tijd je nog kunt besteden aan deze voorbereidingen en hier wordt natuurlijk rekening mee gehouden.

Stuur jouw vraag naar vrijwilligers@hetvergetenkind.nl onder vermelding van jouw naam, vraag en contactgegevens.
 

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

word partner