“Gemeenten durf te investeren in aandachtsvolle woonplekken voor de meest kwetsbare kinderen”

Vijf jaar geleden omarmde de gemeente Geldrop-Mierlo het Heppie (t)Huis, een aandachtsvolle woonplek voor acht kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. "Onze gemeente staat voor innovatie, samenwerking en investeringen in alternatieve zorgmodellen zoals het Heppie (t)Huis", vertelt Mathil Sanders, wethouder van Geldrop-Mierlo. “We hebben als gemeente ons hoofd boven het maaiveld uitgestoken en hopen nu andere gemeenten ook te inspireren om deze stap te zetten."

Wethouder Mathil Heppie (t)Huis

Vanaf het allereerste moment heeft de gemeente Geldrop-Mierlo de aanpak van het Heppie (t)Huis omarmd, een initiatief van Het Vergeten Kind. Bij het Heppie (t)Huis draait het om aandacht en stabiliteit. Een vast team zorgt ervoor dat kinderen zich veilig voelen en kunnen hechten. Mathil benadrukt het belang van aandacht, een behoefte die zij herkent bij ervaringsdeskundigen in verschillende zorgsectoren, waaronder jeugdzorg.

"Het bieden van een veilige omgeving nabij hun eigen huis, school en sportvereniging is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen. Dat is wat het Heppie (t)Huis biedt. Wij geloven in het verhaal en de aanpak”. Er is vanuit de gemeente wel een sterke behoefte aan monitoring om te zien of de resultaten behaald worden. Een behoefte die Het Vergeten Kind deelt. Daarom wordt de impact van deze aanpak onderzocht door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Uniek en innovatief

Sanders beschouwt de aanpak van het Heppie (t)Huis als innovatief: opvoeden wordt gezien als behandelen en de financiering is gebaseerd op het aantal beschikbare bedden, in tegenstelling tot het aantal daadwerkelijk bezette bedden. Dit financieringsmodel, bekend als beschikbaarheidsfinanciering, wijkt af van het gebruikelijke systeem. 

Positieve ervaringen

Inmiddels zijn we vijf jaar verder, en Mathil ziet dat het kinderen én hun ouders veel brengt. “Zo is er bijvoorbeeld een jongere die, ondanks eerdere afwijzingen op verschillende scholen, dankzij de ondersteuning van het Heppie (t)Huis een plek vond op een reguliere school in Nuenen.” 

Durven

Een initiatief zoals het Heppie (t)Huis omarmen, vergt volgens Mathil durf. “Sinds 2015 hebben gemeenten nieuwe verantwoordelijkheden gekregen binnen het sociaal domein: WMO en jeugdzorg. Een domein waar gemeenten zich in moeten ontwikkelen. Nu staan gemeenten weer voor een nieuwe transitie, met daarbovenop nog extra bezuinigingen, lijkt het niet de meest geschikte periode voor gemeenten om te experimenteren.”

Toch hoopt Mathil dat het de gemeenten niet weerhoudt het te proberen. En wil met haar verhaal een inspiratiebron zijn voor gemeenten om lef te tonen, te innoveren en te blijven vechten voor de meest kwetsbare kinderen. “Uiteindelijk draait het om de kinderen, en die verdienen de beste zorg”.