ZES HEPPIE (T)HUIS-VRAGEN MET ORTHOPEDAGOOG ELLEN VAN DER HULST

Ellen van der Hulst (34) werkt al bijna 15 jaar in de jeugdzorg, van de gesloten crisisafdeling tot cognitief gedragsbehandelaar. "Het voelde als productie draaien met altijd een grote afstand tot het kind en de omgeving." Het werken met je hart ontbrak in haar werk. Totdat het Heppie (t)Huis op haar pad kwam: een huis voor acht kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. "In het begin klonk de visie van het Heppie (t)Huis wat idealistisch. Maar nu, 3.5 jaar verder, weet ik dat de aanpak werkt."


Ellen van der Hulst
Ellen van der Hulst, orthopedagoog Heppie (t)Huis, initiatief van Stichting Het Vergeten Kind.

 

1. Wat is het Heppie (t)Huis?

"Het Heppie (t)Huis is een warm en veilig huis waar kinderen wonen die door omstandigheden (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Kinderen kunnen hier wonen zo lang als ze willen en nodig is. Het Heppie (t)Huis neemt niet de rol van ouders over, maar we betrekken ouders en de hele sociale omgeving zoals vrienden, school en sportclub juist bij de opvoeding. Kinderen groeien op in zo'n normaal mogelijke setting, worden overladen met positieve aandacht en wonen op een plek waar ze zich echt thuis kunnen voelen en zichzelf mogen zijn. We blijven ver weg van afgelegen terreinen waar veel kinderen bij elkaar worden gezet met alle risico's die dat met zich meebrengt."

"Het Heppie (t)Huis neemt niet de rol van ouders over, we betrekken de gehele sociale omgeving bij de opvoeding van het kind"

2. Waarom is het Heppie (t)Huis opgericht?

"Het jeugdzorgsysteem moet en kan ook anders. In plaats van dat we dat met zijn allen blijven roepen, worden er niet genoeg concrete acties ondernomen. Met het Heppie (t)Huis laten we zien dat het ook anders kan. We hopen hiermee andere instanties, organisaties maar ook het Rijk te inspireren om het ook echt anders te gaan doen."

3. Wat biedt het Heppie (t)Huis kinderen?

"De kans om normaal op te groeien. We kijken naar wat kinderen hebben meegemaakt, proberen hun gedrag te begrijpen maar veroordelen hun gedrag nooit. We kijken altijd achter het gedrag van kinderen. Dat doen we vanuit verbinding. Volhouden en vasthouden als kinderen het moeilijk hebben. Op deze manier stoten we ze niet af, maar komen ze juist weer dichter bij de maatschappij te staan.

Daarnaast biedt het Heppie (t)Huis kinderen stabiliteit en continuïteit. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met een vast team van opvoeders en kinderen mogen blijven zolang ze willen, ook als ze de 18 jaar zijn gepasseerd. Hebben ze extra hulp nodig en vindt de behandeling elders plaats, dan blijven ze hun plek bij ons behouden. Dit voorkomt het alsmaar doorverhuizen."

"We kijken achter het gedrag van kinderen, waardoor kinderen weer dichter bij de maatschappij komen te staan in plaats van dat we ze afstoten"

4. Wat maakt het Heppie (t)Huis uniek?

"We staan voor hechting. Uit onderzoek blijkt niet voor niks dat dat als kinderen corrigerende ervaringen opdoen, ze zich op den duur weer durven te hechten. Daarnaast worden kinderen opgevangen met liefde en aandacht. Zo hebben we drie opvoeders op acht kinderen waardoor we kinderen echt zien en horen. Ontstaat er een moeilijke situatie bij kinderen, dan houden we ze vast, blijven dichtbij het kind en lopen niet weg. Natuurlijk begrenzen we wel gedrag, maar reiken altijd onze hand om de verbinding aan te gaan."

5. Wat zit het Heppie (t)Huis in de weg?

"De mindset van de maatschappij. Er wordt vaak gedacht in moeilijkheden in plaats van mogelijkheden. We kijken te veel naar het gedrag van het kind en niet naar hoe we ons gedrag kunnen aanpassen om kinderen te helpen. Dat is lastig. Neem scholen, zij moeten hun resultaten behalen en als een kind uitvalt, komt dit in het geding. Met als resultaat dat scholen het aannemen van kinderen met 'moeilijk gedrag' uit de weg gaan. Het is belangrijk dat hulpverleners en instanties voorlichtingen krijgen over hoe we ons eigen gedrag kunnen aanpassen om kinderen te helpen. Over aandacht, trauma en hechting."

"Er wordt teveel gekeken naar het gedrag van kinderen, terwijl dit heel verklaarbaar is. We moeten juist kijken hoe we ons gedrag kunnen aanpassen om hen te helpen"

6. Wat wil het Heppie (t)Huis bereiken?

"Dat gehele regio's bijvoorbeeld deze manier van kleinschalig wonen overnemen zodat kinderen de hulp en aandacht krijgen die ze verdienen."