raad van toezicht het vergeten kind

Het Vergeten Kind heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit vijf personen. Gezamenlijk houden zij toezicht op de realisatie van onze doelen en de algemene gang van zaken in de organisatie.

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de algemene zaken binnen de organisatie en het uitgezette beleid door de Algemeen Directeur / Bestuurder goed verlopen. Daarnaast brengt de Raad advies uit aan de Algemeen Directeur, gevraagd en ongevraagd. De Raad van Toezicht stelt de strategie, het jaarplan, de begroting, de jaarrekening en het bestuursverslag vast. De taken en bevoegdheden van de Algemeen Directeur, Raad van Toezicht en de auditcommissie zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

De Raad van Toezicht keurt de doelstellingen van de organisatie goed en toetst de prestaties van de Algemeen Directeur aan de hand van de behaalde resultaten ten opzichte van deze doelstellingen. Daarnaast kijkt de Raad naar de rol van de Algemeen Directeur als werkgever voor de medewerkers. Ook ziet de Raad er op toe dat de middelen zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingezet bij het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Zo vraagt de Raad bijvoorbeeld risicoanalyses en optieanalyses op bij het goedkeuren van strategische besluiten. 

samenstelling raad van toezicht:

Oege Boonstra

Voorzitter Raad van Toezicht

Partner 3Rivers
Algemeen directeur Fagiolini Holding bv

Jessica Asscher

Lid Raad van Toezicht

Hoogleraar Forensische Orthopedagogiek Universiteit Utrecht 

Sandra Hilster

Lid Raad van Toezicht

Mediadirecteur KRO-NCRV

Ahmed Marcouch

Lid Raad van Toezicht

Burgemeester Arnhem

Peter Rademaker

Lid Raad van Toezicht

Algemeen directeur Rademco bv

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

Word partner