Heppie vakanties en weekenden vinden het hele jaar door plaats. Voor meer informatie en aanmelden, kijk op onze website.

Wat leuk dat je met ons op vakantie gaat! In deze paklijst zie je wat je moet meenemen en wat niet. 

Kun je het bedrag niet betalen? Geeft dit dan – met een duidelijke reden/motivatie erbij – aan op het aanmeldformulier. Vermeld ook welk bedrag je wel kunt betalen. We houden daar dan rekening mee.

Als je een kind opgeeft voor een vakantie kun je een eerste keuze en een aantal tweede keuzes opgeven. Het is ook mogelijk om een kind voor meerdere activiteiten op te geven, bijvoorbeeld de zomervakantie en de weekenden. Het aantal aanmeldingen is elk jaar veel groter dan het aantal plaatsen, we kunnen dus niet garanderen dat elk aangemeld kind ook daadwerkelijk geplaatst wordt. Om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om er even tussenuit te kunnen, is het niet mogelijk om een kind voor bijvoorbeeld twee zomervakanties aan te melden.

Ja, we nemen de verantwoordelijkheid die we hebben over de kinderen zeer serieus. Daarom beschikken we graag over recente informatie over de kinderen. Op deze manier kunnen we zo goed mogelijk rekening houden met de behoeftes van het kind.

Ja, voor elk kind dat opgegeven wordt moet een apart aanmeldformulier ingevuld worden.

Dit kan via het sturen van een e-mail naar [email protected]. Vermeld in de e-mail duidelijk de naam en de geboortedatum van het kind en natuurlijk de wijziging.

Als je een aanmeldformulier invult krijg je binnen twee weken een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staat beschreven wanneer je te horen krijgt of er een plekje is voor het kind. Mocht je na deze twee weken nog geen reactie hebben ontvangen, neem dan contact op met Heppie vakanties & weekenden via [email protected]. Het kan zijn dat er iets mis is gegaan in de communicatie.

We willen graag zo goed mogelijk tegemoet komen aan de behoeftes van ieder kind. Door een uitgebreid aanmeldformulier krijgen we een zo goed mogelijk beeld van het kind.

Het is niet mogelijk om vooraf al plekken in een vakantie of weekend te reserveren. Als leefgroep heb je te maken met wisselende groepssamenstellingen. We begrijpen dus de vraag van een leefgroep om ‘blanco’ plekken in een vakantie te reserveren. We vinden het belangrijk dat er evenwichtige groepen kinderen worden samengesteld, waarin een goede verhouding is qua jongens/meisjes, leeftijd, gedrag en de hoeveelheid begeleiding die nodig is. Voordat we een kind in een vakantie of weekend plaatsen kijken we dus eerst of dit kind ook past in de groep met kinderen die reeds geplaatst zijn.

Je kunt een kind afmelden door middel van een e-mail naar [email protected]. Zet in de e-mail duidelijk de naam en de geboortedatum van het kind en de reden van afmelding.

Een aanmelding van een kind verplicht je nog tot niets. Op het moment dat wij voor het kind een plekje hebben binnen een vakantie of weekendcyclus krijg je van ons bericht. In dit bericht staat het deelnamebedrag vermeld, samen met het rekeningnummer waarnaar het bedrag overgemaakt dient te worden. Als je vervolgens het bedrag overmaakt bevestig je daarmee de deelname. Als het bedrag niet voor de afgesproken termijn wordt overgemaakt vervalt het recht op de plaats.

Op het moment dat het deelnamebedrag voor jou te hoog is kun je dit aangeven in het aanmeldformulier. Je kunt daarbij aangeven wat hier de reden van is en welk bedrag je eventueel wel kunt missen. In overleg bekijken we dan of we het deelnamebedrag kunnen verlagen. Het is niet mogelijk dat het kind helemaal gratis meegaat.

Bij de Heppie vakanties en weekenden wordt van de ouders/verzorgers verwacht dat zij zelf het kind naar de vakantielocatie brengen en dat ze het kind daar ook weer ophalen. Tijdens de vakanties bieden wij de mogelijkheid dat kinderen van het dichtstbijzijnde treinstation worden opgehaald. Na afloop van de vakanties worden de kinderen daar ook weer naar teruggebracht. Voor de weekenden geldt deze mogelijkheid niet, kinderen dienen dan naar de locatie gebracht te worden.

Elke vakantie wordt begeleid door een zelfsturend team van vrijwilligers. In hun voorbereiding stellen zij het programma samen en bepalen een thema. De namen van de verschillende vakanties hoeven dus niets over de inhoud en/of thema te zeggen. In de basis zijn alle vakanties gelijk. Het programma bestaat uit een afwisseling van groepsspelen, keuzespelen, binnen/buitenactiviteiten, drukke en rustige activiteiten. In elke vakantie zit ook minstens één uitje naar bijvoorbeeld een zwembad, dierentuin, bowlingbaan of iets dergelijks. Met dit afwisselende programma proberen we aan de behoeftes van elk kind te voldoen.

De outdoorvakanties zijn in opzet gelijk aan de andere Heppie vakanties. Wel ligt in het programma sterk de nadruk op outdoor. Dit betekent dat er dagelijks onder professionele begeleiding sportieve, spannende en fysiek uitdagende activiteiten worden ondernomen zoals bijvoorbeeld mountainbike, GPS tocht, High Rope en kanovaren. Het gaat daarbij niet om prestaties maar om het meedoen.

Bij het samenstellen van het programma wordt natuurlijk rekening gehouden met de leeftijdsgroep.

Dit is in principe niet mogelijk. Als het voor het kind heel belangrijk is om vooraf een keer te komen kijken dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Wij nemen dan contact met je op om een afspraak te maken.

Het is niet mogelijk om een kind maar voor 1 weekend op te geven. Heppie biedt weekenden aan in cycli van vier weekenden. Dit wil zeggen dat dezelfde groep kinderen in totaal vier keer komt. Het idee hierachter is dat kinderen vriendjes kunnen maken die ze dan weer terug zien en het geeft de kinderen ook iets om telkens naar uit te kijken.

Bij Heppie vakanties & weekenden willen we graag zoveel mogelijk kinderen de kans geven om er even tussenuit te gaan. We hebben echter maar een beperkt aantal activiteiten. Het kan dus voorkomen dat een kind wel geplaatst wordt in de weekendcylcus van oktober t/m januari, maar niet in de daaropvolgende cyclus van februari t/m mei, omdat er dan weer andere kinderen meegaan.

Bij Heppie vakanties & weekenden hanteren we leeftijdsgroepen. Er zijn activiteiten voor kinderen in de leeftijd 6-9, 9-12, 12-15 en 15-18. Als jouw kinderen in dezelfde leeftijdsgroep passen kunnen ze desgewenst ook in dezelfde vakantie/weekendcyclus geplaatst worden. Binnen een vakantie/weekend wordt de groep kinderen onderverdeeld in groepjes van 3 kinderen met een vaste begeleider. Over het algemeen wordt er voor gekozen om twee kinderen uit een gezin of uit een leefgroep niet in hetzelfde groepje van drie kinderen te plaatsen.

Een vakantie wordt begeleid door een team van vrijwilligers. Een team bestaat uit groepsleiding en coördinatoren en worden bijgestaan door een coach. Al onze vrijwilligers zijn zorgvuldig geselecteerd, getraind en hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag overhandigd aan ons en de interne gedragscode ondertekend.

Bij Heppie vakanties & weekenden is het helaas niet mogelijk om vanuit PGB een vakantie te betalen. Wij kunnen hiervoor geen zorgovereenkomst opstellen.

Helaas is het zo dat Heppie vakanties & weekenden geen contract heeft met een zorgkantoor of gemeente om ZIN (Zorg In Natura) te kunnen bieden.

Wij zijn geen hulpverleningsinstantie en doen dan ook niet aan verslaglegging over het functioneren van de kinderen. Wel krijg je bij het ophalen van het kind een mondelinge overdracht van de vaste groepsleiding van het kind, waarin verteld wordt hoe de vakantie/weekend voor het kind geweest is.

Bij de groepsindeling kijken we naar verschillende factoren om de groepen evenwichtig te maken. We houden daarbij onder andere rekening met de verhouding jongens en meisjes en met de leeftijdsverdeling, maar ook kijken we bijvoorbeeld naar de hoeveelheid extra aandacht dat een kind nodig heeft. Deze richtlijnen hebben als doel goed samengestelde groepen te maken, waar ieder kind tot zijn recht komt, fijn kan ontspannen en plezier kan maken.

Bij een vakantie of weekend van Heppie wordt een begeleiding gehanteerd van 1 begeleider per 3 kinderen. Elk groepje van 3 kinderen ( 3 jongens of 3 meisjes) heeft dus een eigen begeleider. De 3 kinderen uit een groepje delen met elkaar een slaapkamer. De begeleider slaapt niet op de kamer van het groepje. maar op een nabijgelegen slaapkamer. Naast begeleiders heeft elke vakantie of weekend ook nog 1 of 2 coördinatoren.

Zowel de begeleiders als de coördinatoren zijn vrijwilligers bij Heppie vakanties & weekenden. Voordat zij zich mogen inzetten voor Heppie doorlopen zij eerst een selectie. Na deze selectie volgt er nog een verplichte basistraining. Elke vrijwilliger moet een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen en de gedragscode ondertekenen. Naast de vele vrijwilligers is er een klein groepje betaalde medewerkers werkzaam op kantoor in Utrecht om alles in goede banen te leiden.

Elke Heppie vakantie of weekendcyclus heeft zijn eigen team met begeleiders. Dit team stelt zelf het programma samen. Ondanks het feit dat alle programma’s anders zijn bestaat elk programma uit een mix van actieve en rustige activiteiten en groepsactiviteiten en keuzeactiviteiten. Tussen de programmaonderdelen is er vrije tijd. De precieze invulling van een dag zal met pictogrammen zichtbaar zijn voor de kinderen. Deze pictogrammen hangen in de groepsruimte en worden omgedraaid/weggehaald als de betreffende activiteit heeft plaats gevonden. Het programma kan niet van te voren worden opgestuurd.