Projectaanvraag indienEN 

Herinneringen maken wie we zijn. Negatieve ervaringen duwen ons in een sociaal isolement, terwijl positieve herinneringen zorgen dat we contact maken, durven dromen en onszelf ontplooien. Duizenden kinderen in Nederland krijgen niet de kans om kind te zijn, doordat ze te maken hebben met een onveilige en/of instabiele thuissituatie. Wij knokken er dagelijks voor om de situatie van deze kinderen te veranderen. Heb jij ook een goed idee of mooi project dat past bij onze doelstelling? Doe dan nu een projectaanvraag. 

Kindjes arm in arm

Ook zet Het Vergeten Kind zich in voor een positieve omgeving voor kwetsbare kinderen. Wij noemen dat een ‘Klimaat van Aandacht’. Een omgeving waar het veilig is en waar warmte en positieve aandacht is. Waar kinderen samen (leren) spelen en vrienden maken. Waar zorgen en nare herinneringen plaatsmaken voor succesmomenten en een glimlach. Om ze weer te zien opbloeien en stralen. Om ze weer kind te laten zijn.

Dat doen we graag samen. Daarom ondersteunen we met liefde projecten die het belang van kinderen voorop stellen! Hieronder kun je een aanvraag doen.

WAARaan MOET JE PROJECTAANVRAAG VOLDOEN?

Ieder project komt ten goede aan de doelgroep van Het Vergeten Kind en;

  • Het project bevordert de veerkracht van het kind en/of;
  • Het project levert een bijdrage aan de kwaliteit en continuïteit van zorg en/of;
  • Het project levert een bijdrage aan het gezinssysteem en/of;
  • De activiteit draagt bij om kinderen een vrolijke, positieve en onbezorgde ervaring te geven waarmee ze mooie herinneringen kunnen maken.  

AANMELDPROCEDURE

De aanvraag kan ingediend worden door het aanvraagformulier in te vullen:

PROJECT AANVRAGEN

Naast het invullen van dit formulier dien je ook een plan, inclusief financiële onderbouwing waaruit duidelijk wordt waarom het project niet uit eigen middelen gefinancierd kan worden, en de meeste recente jaarrekening in. Dit kan gemaild worden naar: aanvraag@hetvergetenkind.nl.

toekenningsProcedure

Het plan wordt getoetst of het voldoet aan onze richtlijnen en criteria. Binnen 4 weken ontvang je hierop een reactie.

Indien wij van mening zijn dat het plan in aanmerking kan komen voor onze steun, maken wij een afspraak om inhoudelijk verder te praten. Mochten er uit dit gesprek nog aandachtspunten naar voren komen ter verbetering van het plan dan kunnen die nog doorgevoerd worden. De projectmanager brengt vervolgens een advies uit aan de toekenningscommissie.

De toekenningscommissie beoordeelt het plan en het advies. Je ontvangt hierover per mail bericht van de projectmanager. De beslissing van de toekenningscommissie is bindend en de toekenningscommissie kan ook beslissen haar besluit hierover niet verder te motiveren. Tegen de beslissing van de toekenningscommissie is geen beroep mogelijk.

Als het wordt toegekend, ontvang je een toekenningscontract van de projectmanager, die je ondertekend dient te retourneren.