Projectaanvraag indienEN 

Het Vergeten Kind strijdt voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij. Een positieve verandering bewerkstelligen lukt alleen als we samen de handschoen oppakken. Het Vergeten Kind wil hierin graag het initiatief nemen maar wij kunnen dit niet zonder hulp van anderen. Organisaties die dezelfde doelstellingen nastreven maar financieel tekort komen om projecten uit te voeren, krijgen de mogelijkheid om hiervoor een projectaanvraag bij Het Vergeten Kind in te dienen. 

Met de projectaanvragen stelt Het Vergeten Kind andere partijen in staat om projecten uit te voeren die als doel hebben om: 

 1. Eraan bij te dragen dat kinderen, door middel van de juiste aandacht en begeleiding, kunnen deelnemen aan activiteiten waar zij positieve ervaringen opdoen en zich kunnen ontwikkelen.
 2. ​Een innovatieve bijdrage te leveren aan het stoppen van het doorverhuizen van uit huis geplaatste kinderen. 
  • Bied een kind ook buiten jeugdhulp een eigen netwerk
  • Maak die plek fijn en veilig
  • Zorg dat die plek ook de juiste is voor het kind
  • Bied kinderen in de residentiële hulp een vaste woonplek

Procedure

Vooraanvraag

Als je in aanmerking wil komen voor een donatie, dien je eerst een vooraanvraag in. Binnen twee weken ontvang je een reactie waarin wordt aangegeven of je de gehele projectaanvraag kunt indienen. Dit is geen garantie dat je ook daadwerkelijk een bijdrage ontvangt, maar betekent dat het project op basis van een eerste beoordeling voldoende aan de voorwaarden voldoet om voorgelegd te worden bij de toekenningscommissie. Zij maken uiteindelijk een definitief besluit. 

Gebruik voor het indienen van je vooraanvraag onderstaand formulier en stuur deze naar aanvraag@hetvergetenkind.nl 

Formulier vooraanvraag

Projectaanvraag

Heb je een positieve reactie ontvangen op je vooraanvraag, dan ontvangen we graag uitgebreide informatie over het project. Hierover krijg je per e-mail meer informatie. 

Om kans te maken op een financiële bijdrage voor je project, dient deze in elk geval bij te dragen aan de doelstelling van Het Vergeten Kind. Daarnaast dient aan de volgende criteria te worden voldaan: 

 • De aanvrager staat als rechtspersoon ingeschreven, zoals een stichting of vereniging;
 • Er is aantoonbare noodzaak voor financiering door derden;
 • Het project is innovatief ten opzichte van soortgelijke bestaande projecten;
 • De aanvrager levert zelf ook een bijdrage;
 • Bij aanvragen hoger dan € 25.000,- dienen ook andere fondsen te worden aangeschreven.

Als je project aan één van de volgende punten voldoet, nemen wij de aanvraag niet in behandeling:

 • Projecten die behoren tot de taak en verantwoordelijkheid van de overheid (hulpverlening);
 • Projecten voor individuele hulp;
 • Kosten die niet direct in het belang van de doelstelling zijn;
 • Kosten voor aanbestedingstrajecten;
 • Inrichting van de openbare ruimten;
 • Kosten die al gemaakt zijn (financiering achteraf).

Onze voorkeur gaat uit naar projecten waarbij de doelgroep betrokken is bij het bedenken en/of ontwikkelen van het project. 

Beoordelingsmomenten 

De aanvragen worden periodiek beoordeeld. 

Voor 1 augustus ingediende aanvragen ontvangen in september een beoordeling.
Voor 1 oktober ingediende aanvragen ontvangen in november een beoordeling.
Voor 1 december ingediende aanvragen ontvangen in januari een beoordeling.

Vervolgprocedure

Is je project door de toekenningscommissie afgewezen, dan ontvang je hierover via e-mail bericht. Het besluit van de commissie is bindend.

Bij goedkeuring van de aanvraag ontvang je een toekenningsbrief waarin de financiële bijdrage en de voorwaarden en bepalingen staan vermeld. Middels een verantwoordingsformulier vragen we je om verantwoording af te leggen over de bijdrage. Het kan voorkomen dat we tussentijds een bezoek komen brengen aan het project.