Hoe geef je een klein gebaar van aandacht?

07 februari 2018

een klein gebaar van aandacht geven is niet moeilijk. Bijvoorbeeld: kijk naar wat een kind wel kan, in plaats van naar wat een kind niet kan. Bekijk hieronder al onze tips met kleine gebaren die het verschil maken voor kinderen die het moeilijk hebben.

Een klein gebaar van aandacht
Er zijn in Nederland ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problemen. Bij bijna 55.000 kinderen gaat het zodanig mis, dat thuiswonen niet meer mogelijk is. Uit ons onderzoek 'De kracht van aandacht' blijkt dat juist de kinderen die het al moeilijk hebben, minder steun ervaren van volwassenen om zich heen. Daar waar ouders geen veilige basis kunnen bieden, is het extra belangrijk dat andere volwassen positieve aandacht geven. En dit gebeurt te weinig.

HET BELANG VAN OPRECHTE AANDACHT

Uit internationaal onderzoek blijkt ook dat oprechte aandacht van volwassenen de veerkracht van kinderen vergroot en (effecten van) stress vermindert. Jongeren met een lastige thuissituatie geven aan dat ze willen dat er met meer aandacht naar hen geluisterd wordt, dat kleine alledaagse dingen er echt toe doen en dat stabiliteit en continuïteit in het contact met volwassenen van belang is. Positieve aandacht is dus een beschermende factor in de ontwikkeling van een kind, waardoor het zich beter kan ontwikkelen en volwaardig mee kan doen in de maatschappij. 

een klein gebaar

Echte aandacht kan al een klein gebaar zijn, zoals een luisterend oor, een lief berichtje, een kopje thee met de simpele vraag ‘hoe was je dag?’. Dit zorgt ervoor dat een kind zich gezien en geliefd voelt. Vooral kwetsbare kinderen hebben deze positieve aandacht heel hard nodig. Download al onze tips met kleine gebaren die het verschil maken voor kinderen die het moeilijk hebben.

download tips een klein gebaar

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

Word partner