Campagne Stop gesloten jeugdzorg. Wat hebben we bereikt?

14 december 2022

Aan het begin van dit jaar, van 29 januari t/m 4 februari, stond de Week van Het Vergeten Kind in het teken van gesloten jeugdzorg. We kijken graag nog even terug op wat de campagne bijna een jaar later heeft bereikt. De verhalen van de jongeren maakten echt indruk en 134.010 mensen hebben onze petitie getekend. Veel meer mensen voelen nu de urgentie dat het anders moet en een beweging is in gang gezet. 

Al tijdens de Week zegde staatssecretaris Maarten van Ooijen toe een plan te maken om de gesloten jeugdzorg af te bouwen. Vlak voor de zomervakantie werd dit plan gedeeld met de Tweede Kamer. Dat er vanuit het ministerie is uitgesproken om toe te werken naar nul gesloten plaatsingen is erkenning dat de situatie zo echt niet langer kan, maar het wordt tijd dat er ook daadwerkelijk grotere stappen worden gezet. Om gesloten jeugdzorg af te kunnen bouwen moeten alle residentiële woonvormen veranderen in kwalitatieve, kleinschalige woonvoorzieningen in de wijk. Als alternatief van gesloten jeugdzorg, maar ook ter voorkoming daarvan.

Manifestatie ervaringsdeskundigen

Concept kleinschalige woonvoorzieningen
Ons Heppie (t)Huis dient als een goed voorbeeld van hoe het anders kan. We inspireerden dit jaar zo’n 60 gemeenten die hier op (digitaal) werkbezoek kwamen. Samen met jeugdhulpaanbieder Levvel stelden we op basis van gemeenschappelijke uitgangspunten een concept kleinschalige woonvoorzieningen op die als kader kan dienen. We onderzoeken of er gemeenten/jeugdzorgregio’s zijn waarin we deze visie op grotere schaal in de praktijk kunnen brengen. We voerden daarnaast gesprekken met jeugdzorgaanbieders om hen te inspireren en samen te leren. 

Verandering is in gang gezet
Steeds meer hulpverleners, bestuurders en instellingen realiseren zich dat gesloten jeugdzorg niet de juiste oplossing is. Zo sloot De Koppeling, een gesloten jeugdzorgafdeling van Levvel dit jaar de deuren. Zij hebben al jaren geleden de keuze gemaakt om in te zetten op kleinschalig wonen in een huiselijke sfeer en dichtbij de bewoonde wereld en voerden de hiervoor nodige cultuurwijziging door. Ook andere organisaties zoals Parlan hebben deze verandering in gang gezet.

Minder gesloten plaatsingen
Vanuit de rechtspraak zien we ook een beweging. Dit jaar is door een kinderrechter het verblijf van een meisje in een gesloten jeugdzorginstelling beëindigd. Er werd gesproken van een “inhumane situatie”. Dit is nogmaals een bevestiging dat het opsluiten van jongeren in deze setting niet meer kan. Rechters kiezen daarom steeds minder vaak voor gesloten plaatsingen.

Stoppen van gesloten jeugdzorg blijft op onze agenda 
Hoewel er nog steeds kinderen gesloten worden geplaatst, hebben we het afgelopen jaar wel degelijk de nodige verandering aangejaagd en mogelijk wat versneld. We zullen aandacht blijven geven aan dit onderwerp, net zolang tot de gesloten jeugdzorg echt gestopt is en er goede zorg is voor de meest kwetsbare kinderen.

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

Word partner