Symposium ‘Gesloten jeugdzorg: op zoek naar het alternatief’

26 januari 2022

Stichting Het Vergeten Kind trapt op 28 januari de Week van Het Vergeten Kind 2022 af met een symposium. Hierbij wordt een antwoord gezocht op de vraag: Wat moet er veranderen om te zorgen dat aan kinderen die nu in de gesloten jeugdzorg worden geplaatst, betere en meer passende hulp wordt geboden? De oplossingen zijn een belangrijk onderdeel van de petitie die Het Vergeten Kind 17 januari gestart is en die al ruim 58.000 keer ondertekend is. Sinds de start is er al veel beroering in het jeugdveld. Betrokken professionals uit de jeugdzorg die mee willen denken over een alternatief voor de gesloten jeugdzorg zijn welkom om deel te nemen. Het symposium vindt volledig online plaats op vrijdag 28 januari vanaf 09.30 uur.  

Het belang van alternatieven  
Het Vergeten Kind streeft naar een aanpassing van de wet, waardoor er geen gesloten machtiging meer afgegeven kan worden door de rechter. Daarnaast wil de stichting in hoog tempo alternatieven voor gesloten jeugdzorg ontwikkelen, waar het symposium aan bijdraagt. Vaak komt het gesloten plaatsen van een kind voort uit onmacht, handelingsverlegenheid en gebrek aan een goed alternatief. Voor, tijdens en na de campagne mobiliseert de stichting steun om de druk op het realiseren van alternatieven te vergroten.  

Goede voorbeelden, effecten op hersenontwikkeling en intensive care 
Tijdens verschillende inspiratiesessies worden de aanwezigen in de ochtend meegenomen in de route die de Koppeling (gesloten jeugdzorglocatie) aflegde in het overbodig maken van hun gesloten afdelingen. Daarnaast krijgt men inzicht in de gevolgen van vrijheidsbeperkende maatregelen op de hersenontwikkeling en vertellen Fier, Sterk Huis en Levvel over hun initiatief om te willen komen tot beschermend en positief alternatief waarmee doorplaatsingen van kwetsbare meisjes naar de gesloten jeugdzorg wordt voorkomen. En in de middag kunnen de aanwezigen zelf actief meedenken en deelnemen aan vijf workshops met als doel hoe in hoog tempo te komen tot de juiste zorg voor kinderen met complexe problemen. 

De Week van Het Vergeten Kind - 28 januari t/m 4 februari 
Het symposium is de kick-off van de Week van Het Vergeten Kind. Tijdens de Week zal de stichting met ervaringsdeskundigen en ambassadeurs in actie komen om zoveel mogelijk Nederlanders een petitie te laten tekenen om het opsluiten van kinderen die zorg nodig hebben te stoppen. De ambassadeurs die meedoen om zoveel mogelijk lawaai te maken zijn: Babette van Veen, Inge de Bruijn, Jamai Loman, Jörgen Raymann, Juvat Westendorp, Natasja Froger en Saar Koningsberger. Op 31 januari en 1 februari gaan zij op pad langs organisaties en beleidsmakers onder wie Jeugdzorg Nederland en Defence for Children. Op 3 februari is er een manifestatie op Het Plein in Den Haag en op 4 februari worden de Hartenhuis Awards uitgereikt, hulpverleners in de gesloten jeugdzorg die het verschil hebben gemaakt voor jongeren krijgen deze award overhandigd. 

Programma symposium  

 • 09.30 – 10.55 uur: Rondetafelgesprek (opening door Jamai Loman aan tafel met ervaringsdeskundigen   Sanne en Mohini en Margot Ende- van den Broek (directeur van Het Vergeten Kind). 
 • 10.00 – 11.00 uur: Ervaar het met ervaringsdeskundigen (ervaringsdeskundigen van stichting ExpEx). 
 • 11.00 – 11.15 uur: Pauze 
 • 11.15 – 12.00 uur: Inspiratiesessies  
  • De weg naar het overbodig maken van de gesloten afdeling – met Kevin Scholte, Koos van Duin en Frederique Coelman (resp. hulpverleners en directeur van de Koppeling, JeugdzorgPlus-locatie). 
  • De keerzijde van gedwongen jeugdzorg – met Mark Mieras (wetenschapsjournalist).  
  • Voorkom doorplaatsing van kwetsbare meisjes naar gesloten jeugdzorg – met Bess Doornbos (onderzoeker en projectleider bij Fier) en Anne-Marije Hanekamp (hoofdbehandelaar en projectleider bij Levvel) over hun project.
 • 12.00 – 12.30 uur: Pauze  
 • 12.30 – 12.45 uur: Introductie middagprogramma en intermezzo  
 • 12.45 – 13.45 uur: Workshops   
  • Ethische dilemma's – met Jan Pieter Meijer (spoedeisende zorg bij Jeugdbescherming Gelderland) en Maartje Berger (Defence for Children). 
  • Therapie mogelijk maken voor elk kind dat dat nodig heeft, zonder wachtlijst – met ervaringsdeskundige Jason Bhugwandass en Femy Wanders (klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Accare). 
  • De best passende woonomgeving – met Hind Darid (adviseur binnen het sociale domein) en een ervaringsdeskundige. 
  • Hoe maak je als professional het verschil – o.l.v. Mascha Struijk (trainer in het sociale domein, Unacum). 
  • De rol van gemeenten – met Femke van Abeelen (innovatiespecialist bij provincie Noord-Brabant). 
 • 13.45 -14.00 uur: Terugblik en muzikale afsluiting  

Het volledige programma kun je hier (PDF download) bekijken.

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

Word partner