Stichting Het Vergeten Kind trapt actieweek af met uitreiking Hartenhuis Award

29 januari 2021

Ambassadeur Natasja Froger en Unforgettable Evi zetten drie inspirerende initiatieven in het zonnetje

Vandaag trapt de stichting de ‘Week van Het Vergeten Kind’ af met de uitreiking van de Hartenhuis Award. Ambassadeur Natasja Froger reikt samen met Unforgettable Evi – lid van de jongerenraad van Het Vergeten Kind - de prijs uit aan drie inspirerende initiatieven om sociaal isolement van kwetsbare kinderen te doorbreken. Deze initiatieven geven ‘het goede voorbeeld’ aan gemeenten en jeugdhulpaanbieders en bewijzen dat het versterken en betrekken van het sociale netwerk echt kan zorgen voor stabiliteit en continuïteit voor kwetsbare kinderen. Leontine Bibo (Buurtgezinnen), Bianca van der Neut (Kamers met Aandacht) en Mariska van der Steege (Burgervoogd) zijn de drie gelukkige winnaars.
Hartenhuis Award (1)

Aandacht voor sociale inclusie
Ieder jaar reikt Stichting Het Vergeten Kind de Hartenhuis Award uit aan een organisatie, initiatief, groep of persoon die zich buitengewoon inzet voor kwetsbare kinderen in Nederland. Dit jaar staat de aanmoedigingsprijs in het teken van sociale inclusie. Stichting Het Vergeten Kind vraagt met de campagne ‘Maak je HART voor vergeten kinderen in sociaal isolement’ aandacht voor de alarmerende situatie van 80.000 kinderen in Nederland die zich fundamenteel alleen voelen. Zij groeien op in gezinnen met heftige problemen. Hun ouders kunnen niet goed voor ze zorgen en buiten het gezin is er niemand die zich om ze bekommert. In deze bijzondere periode van corona kan iedereen zich iets voorstellen bij een isolement. Voor deze kinderen is dit niet alleen nu, maar altijd de dagelijkse praktijk. Door schaamte over hun situatie en negatieve ervaringen vertellen ze niet over hun problemen thuis. Hun wereld wordt steeds kleiner.

Hartenhuis Award (2)
Inspirerende initiatieven om sociaal netwerk te versterken
Het Vergeten Kind zet met de Hartenhuis Award drie initiatieven in het zonnetje die gericht zijn op het versterken van het sociale netwerk rondom kwetsbare kinderen. De winnaars zijn: Leontine Bibo (Buurtgezinnen), Bianca van der Neut (Kamers met Aandacht) en Mariska van der Steege (Burgervoogd). “Een sterk sociaal netwerk kan een wereld van verschil maken voor de ontwikkeling van een kind. Voor kinderen die het thuis en in de omgang met andere kinderen moeilijk hebben, is het sociaal isolement altijd een gegeven. Buiten het gezin is er vaak niemand die zich echt om hen bekommert, die hen opvangt en waarbij ze écht terechtkunnen. De initiatieven die we in het zonnetje zetten, zorgen juist wel voor positieve aandacht en steun voor deze kinderen”, aldus directeur Margot Ende-van den Broek.

Over de Hartenhuis Award winnaars
Leontine Bibo heeft vanuit haar ervaring als crisispleegouder Stichting Buurtgezinnen opgericht. Haar visie is dat grote problemen in veel gezinnen kunnen worden voorkomen als we elkaar onderling meer helpen met het opvoeden van onze kinderen. Door een netwerk te organiseren van helpende mensen in de buurt, hebben kinderen meer mensen om zich heen bij wie ze terechtkunnen. En voelen ouders zich gesteund in het normale leven, één van de drie aanbevelingen van Het Vergeten Kind. Het netwerk van de gezinnen wordt vergroot en soms wordt een uithuisplaatsing hierdoor voorkomen. Leontine Bibo, Stichting Buurtgezinnen: 'Een van de dingen waar ik heel erg van geschrokken ben toen ik Buurtgezinnen begon, is dat ik merkte dat ontzettend veel gezinnen heel eenzaam zijn en heel erg opgehokt achter hun eigen voordeur leven. Dus ook heel veel kinderen daardoor eigenlijk heel weinig contacten hebben. Het is heel hard nodig dat we dingen samen doen en meerdere plekken hebben waar ze welkom zijn!.'

Bianca van der Neut zag dat veel jongeren die uit de jeugdzorg stromen, problemen hebben om de stap naar zelfstandigheid te maken. Ze hebben geen netwerk waar ze op terug kunnen vallen. Om daar wat aan te doen, richtte zij Kamers met Aandacht op. Dit initiatief zoekt mensen die niet alleen een kamer verhuren, maar ook fungeren als steunpilaar voor de jongere. Zo krijgen jongeren de kans om in hun eigen tempo en met begeleiding de stap te maken naar zelfstandigheid. Het Vergeten Kind vindt het belangrijk dat kwetsbare gezinnen en kinderen zich gesteund voelen in het normale leven en dat jongeren niet zomaar worden ‘losgelaten’ op het moment dat ze volwassen zijn. Bianca van der Neut, Kamers met Aandacht: ‘Kamers met Aandacht sluit naadloos aan bij het thema ‘kinderen in sociaal isolement, waar Stichting het Vergeten Kind dit jaar aandacht voor vraagt. Deze problematiek is dé reden dat ik het initiatief Kamers met Aandacht gestart ben.’

Mariska van der Steege, aanjager van het eerste uur van Burgervoogd, is ervan overtuigd dat elk kind in Nederland een volwassene nodig heeft die zich om hem of haar bekommert. Mariska van der Steege, Burgervoogd: ‘Professionals zijn van groot belang om kinderen waar nodig te helpen en begeleiden. Maar kinderen hebben ook behoeften aan betrokken volwassenen die in hun leven blijven, ook op de lange termijn. Daar zullen wij onszelf namens Burgervoogd voor blijven inzetten.’  Burgervoogd stimuleert dat een persoonlijk betrokken volwassene de voogdij van een kind op zich neemt in plaats van een professionele voogd van een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming. Deze persoon blijft betrokken, wat er ook met een kind gebeurt en waar het ook woont. De burgervoogd is een stabiele factor in het leven van dit kind en kan hem of haar bijstaan bij belangrijke beslissingen en momenten in zijn of haar leven. Het Vergeten Kind vindt het belangrijk dat het bestaande netwerk om een kind heen zoveel mogelijk wordt ingezet. Dit netwerk blijft bestaan, ook als de hulpverlening stopt.

Hartenhuis Award (3)
Agenderingscampagne om sociaal isolement te doorbreken
Tijdens de Week van Het Vergeten Kind 2021 (29 januari t/m 4 februari) voert de stichting campagne waarbij gemeenten, scholen en jeugdhulporganisaties worden aangespoord om het isolement te doorbreken. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat ouders en kinderen laagdrempelig in contact (kunnen) komen met anderen. Op scholen dienen leerkrachten voldoende kennis en kunde in huis te hebben om specifiek oog te hebben voor leerlingen met een kwetsbare thuissituatie. Jeugdhulpprofessionals moeten vertrouwen in de kracht van het netwerk van kinderen en gezinnen en zij behoren de tijd krijgen om samen met de gezinnen hierin te investeren. 

Lees meer over onze campagne

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

Word partner