“ZE LUISTEREN WEL, MAAR IK VOEL ME NIET GEHOORD”

Jongeren over aandacht in de jeugdzorg

Het Vergeten Kind deed onderzoek naar de ervaringen van jongeren met aandacht in de jeugdzorg. Hoe ervaren jongeren de aandacht die zij al dan niet krijgen? 41 jongeren deden hun verhaal in semigestructureerde interviews. Zij benadrukken het belang van positieve aandacht en spreken hun behoefte aan verbetering uit.

Onderzoek W24

De meeste jongeren hebben tijdens hun jeugd-zorgtraject een gebrek aan positieve aandacht ervaren. Een gebrek aan positieve aandacht roept gevoelens van kwetsbaarheid en afwijzing op: "Het voelt gewoon alsof je wordt vergeten. Alsof je niet bestaat. Dat hoort gewoon niet." In mindere mate delen jongeren ook positieve ervaringen. Positieve aandacht geeft jongeren een fijn gevoel. Door positieve aandacht groeit ook hun zelfvertrouwen en het geeft hen een gevoel van eigenwaarde:
‘Je voelt je gezien, gehoord, gesteund.’

Jongeren geven hulpverleners tips voor het geven van positieve aandacht:

  • Luister oprecht naar wat we vertellen, zonder haast en met echte interesse
  • Kom afspraken na, doe wat je zegt
  • Neem kinderen serieus
  • Maak informeel en wederkerig contact
  • Zorg dat je de persoon achter de hulpvraag ziet

Volgens de jongeren heeft positieve aandacht veel invloed op hoe ze zich voelen en op het slagen van de hulp die ze ontvangen. Toch staat positieve aandacht voor kinderen nu niet centraal genoeg in de jeugdzorg. De verhalen van de jongeren laten zien dat verbetering ook mogelijk is zonder veranderingen in het systeem, want aandacht gaat niet alleen over regeldruk en tijdgebrek. Aandacht gaat in de eerste plaats over houding en hoe er contact wordt gemaakt met kinderen.

Download het onderzoeksrapport (PDF)

Naast de 41 jongeren die we spraken vroegen we ons ook af, wat vinden hulpverleners? 
Ook hen hebben we vragen gesteld, je leest de resultaten terug in het factsheet.

Factsheet hulpverleners (PDF)

Kom voor ze op

Kijk wat jij kan doen

gebrek aan aandacht 

Ervaringsdeskundigen en hulpverleners vertellen hun verhaal.

Lees ze hier

Hulpverlener?

Ga het gesprek aan. Lees onze tips en vraag gratis het inspirerende werkpakket aan.

Lees hoe

Gebrek aan aandacht maakt kinderen kapot

Lees meer over deze campagne