Gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot 

#laatzenietbarsten

Kinderen in jeugdzorg moeten gezien en gehoord worden. Helaas laat de praktijk iets anders zien. Kinderen ervaren een gebrek aan aandacht. Een overvloed aan regels, protocollen en tijdsdruk belemmeren hulpverleners om voldoende aandacht te geven. Daarbij ligt de focus in jeugdzorg te veel op problemen van kinderen in plaats van op hun behoeften. 

Dit moet veranderen, want kinderen gaan eraan kapot. Ze voelen zich een probleemgeval en hun ontwikkeling stokt. Ze kunnen zich niet uiten, krijgen een (nog) negatiever zelfbeeld en het gevoel van eenzaamheid groeit. Kinderen verliezen hierdoor ook het vertrouwen in zichzelf en in de hulpverlening.

Tijdens de Week van Het Vergeten Kind dagen we wethouders, beleidsmakers en hulpverleners uit antwoord te geven op de vraag: hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben? We willen dat iedereen zich bewust wordt van het belang van aandacht in jeugdzorg en moedigen gemeenten en aanbieders aan de jeugdzorg zo te organiseren dat aandacht niet langer bijzaak, maar hoofdzaak is. Laat kwetsbare kinderen niet barsten. 

Kom voor ze op

Samen kunnen we er voor zorgen dat er meer aandacht komt voor kinderen in de jeugdzorg. Kijk wat jij kan doen om te helpen.

Ja, ik kom voor ze op


Onderzoek

We deden onderzoek naar de ervaringen van jongeren met aandacht in de jeugdzorg. Hoe ervaren jongeren de aandacht die zij al dan niet krijgen? 41 jongeren deden hun verhaal. Zij benadrukken het belang van positieve aandacht en spreken hun behoefte aan verbetering uit.

De meeste jongeren hebben tijdens hun jeugd-zorgtraject een gebrek aan positieve aandacht ervaren. Een gebrek aan positieve aandacht roept gevoelens van kwetsbaarheid en afwijzing op: "Het voelt gewoon alsof je wordt vergeten. Alsof je niet bestaat. Dat hoort gewoon niet." In mindere mate delen jongeren ook positieve ervaringen. Positieve aandacht geeft jongeren een fijn gevoel. Door positieve aandacht groeit ook hun zelfvertrouwen en het geeft hen een gevoel van eigenwaarde:
‘Je voelt je gezien, gehoord, gesteund.’

Download het onderzoeksrapport (PDF)


Programma Week van Het Vergeten Kind

Maandag 29 januari
Lancering werkpakket In gesprek over aandachtsvolle jeugdzorg voor hulpverleners.

Dinsdag 30 januari
Online symposium voor gemeenten, gepresenteerd door Jamai Loman.

Donderdag 1 februari
Evenement in Nieuwspoort voor Tweede Kamerleden

Vrijdag 2 februari
Uitreiking Hartenhuis Awards aan de meest inspirerende hulpverleners. 
De presentatie door ambassadeurs Saar Koningsberger (actrice en presentatrice) en Juvat Westendorp (acteur). 

Bekijk het volledige programma

Dat kinderen met jeugdzorg zich niet gezien en gehoord voelen, is iets wat binnen het jeugdzorgsysteem vaker te horen is. Het  is dus niet nieuw. Wel is er te weinig hoorbare verontwaardiging over en lijkt er nog nauwelijks verandering plaats te vinden. Men (er)kent het belang van oprechte aandacht ook nog  onvoldoende. En daar zien wij een taak als Het Vergeten Kind om deze bewustwording in Nederland te vergroten.

Met deze campagne willen we ervoor zorgen dat aandacht niet langer meer bijzaak, maar hoofdzaak is. 
 

Het Vergeten Kind deed onderzoek naar de ervaringen van jongeren met aandacht in de jeugdzorg. Hoe ervaren jongeren de aandacht die zij al dan niet krijgen? 41 jongeren deden hun verhaal. 

Zo vertelt een van onze ervaringsdeskundigen, Lieke (19) dat ze nauwelijks een vorm van aandacht in jeugdzorg heeft ervaren. Het was zelfs zo erg, dat ze begon te experimenteren met negatief gedrag in een poging om gezien te worden. Uiteindelijk raakte ze verstrikt in suïcidale gedachten en stemmen, maar vond nergens een luisterend oor. Om haar gevoelens te uiten, begon ze brieven te schrijven, maar ook dat hielp niet. Het is al zo moeilijk voor kinderen om hun gevoelens te uiten, het maakt het nog eens extra hard wanneer er dan ook nog niet naar geluisterd wordt. 

Daarnaast is hiervan ook allerlei ander bewijs, zoals het onderzoek ‘betrek mij gewoon’ (2022) van het onderzoeksproject Ketenbreed Leren onder leiding van Peter Dijkshoorn.Hieruit blijkt dat ondanks alle goede bedoelingen van hulpverleners, kinderen zich onvoldoende gehoord voelen. 

In deze campagne vragen we om jouw steun op verschillende manieren, dus kies vooral wat het beste bij jou past. Op deze pagina vind je alle opties. 

Zonder de (financiële) steun van anderen kunnen wij als stichting niet bestaan en dus de kwetsbare kinderen in ons land niet helpen. Terwijl zij onze steun zo hard nodig hebben. Jij kunt ons helpen door als particulier of als organisatie een donatie te doen. Zo kunnen we blijven werken aan onze doelstellingen; structurele verbetering van de jeugdzorg in Nederland en kwetsbare kinderen een lichtpuntje bieden in de vorm van onze kinderactiviteiten. Waar ze kunnen ontspannen en blij kunnen zijn, zich gezien en gehoord voelen en mooie herinneringen maken.

We blijven voortdurend in gesprek met politici, beleidsmakers, bestuurders en hulpverleners. Soms is dat heel zichtbaar, soms ook niet. Maar we zitten in elk geval nooit stil. Daarnaast publiceren we jaarlijks meerdere onderzoeksrapporten om misstanden te blijven agenderen. Bekijk hier al onze onderzoeksrapporten. 
 

Kom voor ze op

Kijk wat jij kan doen

gebrek aan aandacht 

Ervaringsdeskundigen en hulpverleners vertellen hun verhaal.

Lees ze hier

Hulpverlener?

Ga het gesprek aan. Lees onze tips en vraag gratis het inspirerende werkpakket aan.

Lees hoe