Stem voor het Kind

Kinderen zijn onze hoop voor de toekomst. Daarom is het van groot belang te investeren in hun welzijn. Sommige kinderen zijn extra kwetsbaar. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze niet meer veilig waren. Of ze worden in hun thuissituatie dagelijks geconfronteerd worden met ernstige problemen. Verslavingen, grote schulden, onvermogen en psychische problemen van ouders zetten kinderen volledig klem. Als er thuis dingen mis gaan, geven kinderen zichzelf daarvan de schuld. Terwijl zij altijd alleen maar slachtoffer zijn.

Het Vergeten Kind wil dat Nederland niet langer wegkijkt, maar tijdig signaleert, effectief ingrijpt en duurzaam helpt. Wij knokken er dagelijks voor om de situatie te veranderen. Om kinderen weer te zien opbloeien en stralen. Om ze weer kind te laten zijn. Dat doen we graag samen. Samen met iedereen die beschadigde kinderen een warm hart toedraagt.

Daarom roepen we jou en iedereen op je aan te sluiten bij de Stem voor het Kind. Samen staan we sterk en kunnen we een vuist maken richting beleidsmakers en politiek. Met hoe meer we zijn, hoe sneller en hoe beter er naar ons geluisterd wordt.

Wat is "Stem voor het Kind"?

Stem voor het Kind is een groep mensen die hun stem willen laten horen voor kinderen. Omdat kinderen dat zelf niet kunnen, omdat ze de kans niet krijgen en hun belang vaak vergeten wordt. Met elkaar beschermen we hun belangen door de stem te vormen voor kinderen. Zodat hun welzijn voorop gesteld wordt in beleid en beslissingen en we kinderen in ons land veilig en liefdevol laten opgroeien.

Hoe gaat het in z’n werk?

Iedereen die in Nederland woont en die ouder is dan 18 jaar is welkom bij de Stem voor het Kind. Als je je aansluit bij de Stem voor het Kind word je via sms of email benaderd om je mening te geven over uiteenlopende onderwerpen die kinderen aangaan. Dit gebeurt maximaal 1 x per maand. Je ontvangt via de mail, sms/whatsapp of via de app die je kunt downloaden de vraag of je wilt deelnemen. Je kunt telkens opnieuw bepalen of je meedoet door op de link te klikken. Je kunt je op elk gewenst moment weer afmelden.

Kost het iets om mee te doen?

Deelname is gratis en op vrijwillige basis. Door een paar minuten van jouw tijd te geven, investeer je mee in de toekomst van kinderen. Dus sluit je aan bij de Stem voor het Kind, jouw mening is belangrijk!

Wat doen jullie met mijn gegevens?

Als je je aansluit bij de Stem voor het Kind vragen we om een aantal demografische gegevens (geslacht, leeftijd, postcode, woonsituatie) en we hebben je emailadres en telefoonnummer nodig om je uit te kunnen nodigen om deel te nemen aan de onderzoeken. Jouw reacties worden anoniem verwerkt.

 

Krijg ik dan ook verzoeken van Stichting Het Vergeten Kind om donateur te worden?

Nee. Je wordt alleen benaderd om je stem te laten horen en je mening te geven in het kader van Stem voor het Kind. We sturen je geen nieuwsbrieven of mailings en je wordt ook niet telefonisch benaderd.

Als je je niet alleen aansluit bij de Stem voor het Kind, maar daarnaast ook donateur bent of wordt of als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan ontvang je uiteraard wel regelmatig meer informatie over ons werk. Zie voor meer informatie: Privacy & Disclaimer.

Hoe word ik op de hoogte gehouden?

Op het moment dat je meedoet aan een onderzoek, kun je direct zien wat de resultaten zijn. Vervolgens gaan wij dit verder uitwerken, bundelen en analyseren. Daarmee gaan we de boer op om verandering in gang te zetten, we agenderen en jagen aan.

We sturen hierover geen mailings of nieuwsbrieven aan leden van de Stem voor het Kind. Wel kun je zelf onze website en social media volgen om op de hoogte te blijven van ons werk.

Wat doen jullie met de reacties en uitkomsten?

Iedereen die zich aansluit bij de Stem voor het Kind wordt gevraagd om over uiteenlopende zaken die het belang van kinderen betreffen een mening of reactie te geven. Deze uitkomsten bundelen en verwerken we. Hiermee benaderen we beleidsmakers en de media om aan heel Nederland te laten weten wat er moet veranderen om de situatie van kwetsbare kinderen te verbeteren en om het belang van kinderen voorop te stellen.

Hoe kan ik me afmelden voor de Stem voor het Kind?

Bij elk nieuw verzoek om mee te doen aan een onderzoek, kun je ervoor kiezen niet mee te doen en je kunt je ook helemaal afmelden. Dan worden al je gegevens verwijderd. Resultaten van eerdere onderzoeken worden geanonimiseerd.