Projectaanvraag indienEN 

Als er thuis dingen mis gaan, geven kinderen zichzelf daarvan de schuld. Terwijl zij altijd alleen maar slachtoffer zijn. Het Vergeten Kind wil dat Nederland niet langer wegkijkt, maar tijdig signaleert, effectief ingrijpt en duurzaam helpt. Wij knokken er dagelijks voor om de situatie te veranderen. Heb jij ook een goed idee of mooi project dat past bij onze doelstelling? Doe dan nu een projectaanvraag. 

Kindjes arm in armHet Vergeten Kind draagt op verschillende manieren bij aan het versterken van beschermende factoren zoals zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en veerkracht. Heel erg belangrijk. Dit kan kinderen beschermen tegen de ernstige gevolgen van traumatische gebeurtenissen.

Ook zet Het Vergeten Kind zich in voor een positieve omgeving voor kwetsbare kinderen. Wij noemen dat een ‘Klimaat van Aandacht’. Een omgeving waar het veilig is en waar warmte en positieve aandacht is. Waar kinderen samen (leren) spelen en vrienden maken. Waar zorgen en nare herinneringen plaatsmaken voor succesmomenten en een glimlach. Om ze weer te zien opbloeien en stralen. Om ze weer kind te laten zijn.

Dat doen we graag samen. Samen met iedereen die beschadigde kinderen een warm hart toedraagt. Daarom ondersteunen we met liefde projecten die het belang van kinderen voorop stellen! Hieronder kun je een aanvraag doen.

Welke projecten komen in aanmerking

Het Vergeten Kind ondersteunt projecten van diverse aard:

 • activiteiten om kinderen een vrolijke, positieve en onbezorgde ervaring te geven waarmee ze mooie herinneringen kunnen maken.
 • projecten die ervoor zorgen dat kinderen geen of een mindere zware vorm van hulp nodig hebben.
 • onderzoek naar de effectiviteit van jeugdhulp
 • projecten gericht op het versterken sociaal netwerk van kinderen
 • projecten die het pedagogisch klimaat binnen jeugdhulp met verblijf verbeteren
 • het creëren van een sfeervolle leefomgeving binnen jeugdhulp met verblijf
 • innovatieve initiatieven die verbetering in de jeugdhulpverlening brengen
 • projecten gericht op ontwikkeling van jongeren ten behoeve van werk en opleiding
Vereisten
 • Het project moet altijd in het belang zijn van de doelgroep van Het Vergeten Kind
 • De aanvrager staat als rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • De aanvrager levert zelf ook een bijdrage in de projectkosten en is financieel gezond, maar heeft onvoldoende middelen om het gehele project zelf te financieren.
AANMELDprocedure

De aanvraag kan ingediend worden door het aanvraagformulier in te vullen:

PROJECT AANVRAGEN

Naast het invullen van dit formulier dien je ook een plan, inclusief financiële onderbouwing waaruit duidelijk wordt waarom het project niet uit eigen middelen gefinancierd kan worden, en de meeste recente jaarrekening in. Dit kan gemaild worden naar: aanvraag@hetvergetenkind.nl.

toekenningsProcedure

Het plan wordt getoetst of het voldoet aan onze richtlijnen en criteria. Indien dit het geval is en wij van mening zijn dat het plan in aanmerking kan komen voor onze steun, neemt een van onze consulenten contact op om een afspraak te maken om inhoudelijk verder te praten. Mochten er uit dit gesprek nog aandachtspunten naar voren komen ter verbetering van het plan dan kunnen die nog doorgevoerd worden. De consulent brengt vervolgens een advies uit aan de toekenningscommissie.

De toekenningscommissie beoordeelt het plan en het advies. Je ontvangt hierover per mail bericht. De beslissing van de toekenningscommissie is bindend en de toekenningscommissie kan ook beslissen haar besluit hierover niet verder te motiveren. Tegen de beslissing van de toekenningscommissie is geen beroep mogelijk. 

Als het wordt toegekend, ontvang je een toekenningscontract van de consulent, die je ondertekend dient te retourneren.