Intekenen

Op het symposium zijn er twee inspiratierondes. Je kunt je dus ook voor twee inspiratietafels opgeven. Kies de twee die jou het meest interessant lijken (en waar je de leukste nieuwe ideeën op kan doen voor je werk). Geef je keuze door in het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot 15 oktober.

Aanmelden

Tafel 1 In gesprek met ouders over hun kinderen
Door: Paul Teixeira (GGD) & Anouk Martijn en Tamara Driksen - Jeugdbescherming Amsterdam

Onveiligheid van kinderen is meestal herleidbaar naar problemen van ouders, maar toch zetten we tot nu toe vooral jeugdhulp in. Willen we kinderen echt beschermen en voorkomen dat ze in de ‘carrousel’ van een of meerdere uithuisplaatsingen terechtkomen, dan moeten we ouders motiveren om ook hulp voor zichzelf te aanvaarden. Om hier een omslag in te maken startte Jeugdbescherming Regio Amsterdam anderhalf jaar geleden een pilot: bij elk eerste gesprek van de Jeugdbescherming ging een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige mee, die alle ouders screende op o.a. psychiatrische problematiek. Hij stelde belangstellende vragen, gaf jeugdbeschermers tips over het gesprek met ouders en legde verbinding met de volwassen GGZ. Dat werkt. Wil je weten hoe? Dan is deze inspiratiesessie voor jou!

Tafel 2 Professional vanuit je hart
Door: Mascha Struijk - trainer in het sociale domein - Unacum

Wil jij de professional zijn die het verschil maakt omdat je gelooft dat jongeren en gezinnen dat verdienen? Merk je dat dat vaak moeilijk is in de dagelijkse drukte?
In deze inspiratiesessie sta je even stil en krijg je concrete tips om te kiezen voor wat ertoe doet. Zodat ook jij (weer) meer vanuit je hart kunt werken. Dat is goed voor jou en je kunt jongeren en gezinnen écht verder helpen!

Tafel 3 Snakken naar “gewoon”
Door: Gerard Besten en Rob de Munck - Stichting Jeugddorp de Glind

Het aantal jongeren in de gesloten jeugdzorg is sinds 2014 met ruim 12% toegenomen. In de eerste helft van 2017 werd 14% van de jongeren twee tot vijf keer verplaatst. Hun vertrouwen in de hulpverlening en hoop op een betere toekomst worden er niet beter op. Ook is het maar de vraag of al die jongeren echt in de gesloten jeugdzorg thuishoren. Het korte-termijn-denken (vaak ingegeven door financiën) houdt de carrousel draaiend.Een antwoord op deze schrijnende gevallen zijn de Gezinshuizen-Plus, bedoeld voor kinderen met forse gedragsproblematiek. Dat vraagt een andere aanpak gericht op lange-termijn-denken, maar resultaten van de eerste Gezinhuizen-Plus laten zien dat er hoop op het gewone leven is - ook voor kinderen waar de hoop opgegeven lijkt.

Tafel 4 Van stepped care →naar matched care
Door: Harmke Opmeer-Leloux - Horizon

Kinderen kunnen aardig wat rondes in de carrousel draaien doordat jeugdhulp zo licht mogelijk begint en daarna intensiever wordt. Harmke Opmeer-Leloux onderzocht hoe het anders kan. Ze pleit voor een ander denkkader in de hulpverlening: van stepped care naar matched care. Meer maatwerk dus. Maar hoe weet je welk kind waar naartoe moet?
Aan deze tafel vertelt ze over haar onderzoek naar kenmerken van kinderen in pleegzorg, gezinshuis en residentiële zorg. Wie gedijt waar? (Hoe) kan je van tevoren al inschatten welk kind waar goed past? En zijn er geen creatievere vormen dan deze drie?

Tafel 5 Luisteren naar jongeren
Door: Joelle, Noortje en Gabriel samen met Isabel Alarcon - Jeugdwelzijnsberaad

Goede zorg begint met luisteren naar jongeren en kinderen. Een waarheid als een koe. Iedereen knikt instemmend mee en doet zijn best. Toch is tijdens de dialoogavonden regelmatig gezegd dat we beter moeten luisteren naar wat jongeren en kinderen zelf willen. Jongeren geven zelf nog steeds aan dat ze zich niet altijd gehoord voelen door professionals. Jongeren die zelf ervaring hebben met jeugdhulp dagen u uit om aan deze inspiratietafel met ze in gesprek te gaan over wat echt luisteren voor hen is. De do’s en don’ts volgens jongeren zelf. Met volop ruimte voor uw vragen en dilemma’s. Ervaar de positieve kracht van samen met jongeren zoeken naar verbetering.

Tafel 6 (t)Huis in je vertrouwde omgeving
Door: Femke van Abeelen en Hind Darid - Gemeente Geldrop Mierlo​

Gemeente Geldrop-Mierlo is een plek met een hart. Wij vinden dat het normaal moet zijn dat kinderen zich ontwikkelen op de plek waar zij zich thuis voelen. Ook – juist – als de gezinsomstandigheden dit thuis onmogelijk maken. Dan telt de vertrouwde omgeving: vrienden, de buurvrouw, een lieve juf of meester; zij maken het verschil. Met het eerste Heppie (t)Huis van Nederland maken wij dit in Geldrop-Mierlo mogelijk. Wij nemen u mee in het verhaal van het Heppie (t)Huis. Wij leggen u uit waarom dit huis zo bijzonder is en op welke wijze het huis tot stand is gekomen. Het kost namelijk kruim voor gemeenten en ondernemers om echt te transformeren. Dit vraagt om doen met durf. Met deze sessie willen wij u laten zien dat het ook anders kan en bieden wij u handvaten wat daarvoor nodig is.

Tafel 7 De Burgervoogd
Door: Hans Nusse en Evelyn Wielheesen- Alliantie Burgervoogdij

Zo’n drieduizend kinderen in Nederland groeien op in een gezinshuis of een leefgroep, terwijl ze onder voogdij staan. Vaak wordt dit gezag uitgeoefend door een professionele voogd, ‘op afstand’. Kinderen zien hun voogd niet vaak, eigenlijk alleen als er officiële dingen geregeld moeten worden. Voogden wisselen bovendien nogal eens – ze worden zwanger, krijgen een andere baan of gaan met pensioen. Hoe mooi zou het zijn als een persoonlijk betrokken volwassene de voogdij op zich zou nemen met alle rechten en plichten die daarbij horen. Een ‘gewoon mens’ dat blijft, hoeveel je ook meemaakt, waar je ook woont, wat er ook met je gebeurt. Iemand die persoonlijk betrokken bij je is. Zo’n volwassene heet een burgervoogd. Aan deze inspiratietafel wordt kennis gedeeld en nagedacht over de vraag hoe kan ik, in mijn omgeving, een project starten om burgervoogden te vinden?

Tafel 8 Sleutels tot succes om de carrousel te stoppen
Door: Annemiek Harder - Rijksuniversiteit Groningen

De carrousel blijft in stand door het taboe op residentiële jeugdhulp en het niet luisteren naar jeugdigen. Hoe kunnen we residentiële jeugdhulp als een volwaardige vorm van hulp inzetten? En hoe kan je als hulpverlener wél echt goed luisteren naar jeugdigen? In deze inspiratiesessie staat een aantal sleutels tot succes centraal, die de carrousel kunnen stoppen. Eén van die sleutels is Up2U: een nieuwe behandelmethode ontwikkeld voor en door jongeren en hulpverleners.

Tafel 9 Kind in gezond systeem (KINGS)
Door: Femy Wanders en Lisette de Vries - Accare

Uit onvrede over de resultaten van behandeling van jonge kinderen die zonder hun ouders werden opgenomen, koos Accare er in 2008 voor om kinderen onder de 12 jaar in principe niet meer alleen op te nemen. Sindsdien zijn de klinische kindergroepen afgebouwd en behandelt Accare het kind en zijn gezin. Eén van de gezinsbehandelingen die sindsdien is ontwikkeld is de gezinsopname KINGS, een gefaseerde behandeling voor kinderen en hun ouders uit verwaarlozende en mishandelende gezinnen bij wie sprake is van vroegkinderlijk trauma. Aan deze tafel zie je de opbouw van het programma en videobeelden van delen van de behandeling.

Meer over het symposium