hotel heppie almere

Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen die voor velen onzichtbaar zijn. We geven ze een stem en vertellen hun verhaal. Zodat ze niet vergeten worden. Intussen knokken wij er heel hard voor hun situatie te verbeteren. Om ze een plek te geven waar zorgen, angst en verdriet plaatsmaken voor fijne herinneringen, zelfvertrouwen en nieuwe vriendjes. Zodat ze weer kunnen dromen van een mooie toekomst.

Entree Het Huis van Het Vergeten Kind

Bouw mee aan hun toekomst, bouw mee aan Hotel Heppie Almere

We willen daarom in 2019 starten met de bouw van Hotel Heppie Almere, één grote, liefdevolle plek voor al die duizenden kinderen die het nodig hebben. Met dank aan de VriendenLoterij Prijzenmarathon 2017 konden we starten met het uitvoeren van dit bijzondere en innovatieve plan. Maar we zijn er nog niet! We kunnen dit niet alleen, jouw hulp is ook en juist nu hard nodig. Bouw mee aan de toekomst van kinderen die ten onder dreigen te gaan aan trauma’s en negatieve ervaringen. Doneer nu.

JA, IK BOUW MEE

 

De kinderen gaan er niet wonen. Hotel Heppie Almere is een plek waar we voor kinderen vakantiekampen en opvangweekenden organiseren zodat ze even onbezorgd kind kunnen zijn.

In Hotel Heppie Almere organiseert Het Vergeten Kind vakantiekampen en opvangweekenden zowel voor kinderen als voor (eenouder)gezinnen. Daarnaast vormt het ook de basis voor de vele evenementen die we organiseren voor kinderen gedurende het jaar. Tijdens schoolweken kunnen opvanglocaties en scholen uit het speciaal onderwijs terecht voor kampen.

Het doel is om twaalf vakantieweken te organiseren gedurende het jaar. Daarnaast organiseert Het Vergeten Kind weekenden. Deze worden georganiseerd in acht weekendcycli van ieder vier weekenden.

In Hotel Heppie Almere kunnen straks 2.640 kinderen per jaar een vakantie of weekend beleven. Daarnaast biedt het ruimte voor de verschillende evenementen van Het Vergeten Kind waar honderden kinderen komen en er kunnen nog veel meer kinderen via speciaal onderwijs doordeweeks gebruik maken van de locatie. In het Hotel worden activiteiten georganiseerd die ervoor moeten zorgen dat ze een herinnering krijgen aan een hele fijne tijd. Ze kunnen even hun dagelijkse zorgen en ellende vergeten. De positieve ervaringen dragen bij aan de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van de kinderen. Daarnaast vormt de locatie de basis voor de verschillende activiteiten van Het Vergeten Kind. Ruim 10.000 kinderen beleven met Het Vergeten Kind jaarlijks een onvergetelijke activiteit.

Het Vergeten Kind heeft contact met Jeugdzorg en verschillende opvangorganisaties. Deze organisaties hebben kijk op welke kinderen en gezinnen behoefte hebben aan een activiteit bij Het Vergeten Kind. Daarnaast kunnen ouders en verzorgers ook zelf kinderen aanmelden voor een vakantie of weekend.

Het Vergeten Kind wil Hotel Heppie in Almere opzetten zodat kinderen hier terecht kunnen. Een plek die goed bereikbaar is en zodoende reistijd en –kosten geen belemmering vormen om er te komen. Op dit moment moet Het Vergeten Kind kinderen teleurstellen omdat er niet voldoende ruimte is voor hen, er is alleen een dergelijk Hotel in het Brabantse Mierlo. Door een tweede en groter Hotel op te zetten en een breder palet aan activiteiten aan te bieden hebben hier meer kinderen en gezinnen profijt van.

Dat klopt. Dit Hotel in het Brabantse Mierlo is vijf jaar geleden gebouwd, maar inmiddels is de wachtrij van het aantal kinderen net zo lang als het aantal kinderen dat het Hotel kan voorzien gedurende het jaar. Het is zo succesvol gebleken dat Het Vergeten Kind nu een groter gebouw wil plaatsen in het midden van het land. Een Hotel dat tevens beter bereikbaar is voor de kinderen en vrijwilligers. In het grotere Hotel kunnen naast vakanties en weekenden ook de verschillende activiteiten en evenementen van Het Vergeten Kind plaatsvinden. Daarnaast kan het doordeweeks fungeren als kamp- en activiteitenlocatie voor scholen in het speciaal onderwijs.

Het Vergeten Kind helpt kinderen die in de knel zitten direct middels positiviteit. De activiteiten van Het Vergeten Kind geven de kinderen een goede herinnering aan een hele fijne tijd. Ze kunnen even hun dagelijkse zorgen en ellende vergeten. De positieve ervaringen dragen bij aan de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van de kinderen. Daarnaast werkt Het Vergeten Kind ook aan lange termijnoplossingen, onder andere via beleidsbeïnvloeding.

Ongeveer € 7 miljoen:

  • € 1,2 miljoen voor aankoop grond
  • € 5 miljoen voor bouw (€ 3,5 miljoen indien men voor de kleinere variant kiest)
  • € 0,6 miljoen voor inrichting gebouw, bospaden, sportvelden, etcetera
  • € 0,2 miljoen voor onvoorziene kosten

In Almere, dit ligt centraal waardoor het goed bereikbaar is voor vrijwilligers en kinderen. Zo vormen reistijd en reiskosten zo min mogelijk een belemmering om naar het Hotel te komen. Het Hotel komt in een bosrijke, rustige omgeving en het perceel is afsluitbaar van de omgeving. Er zijn meerdere potentiële locaties gevonden en op haalbaarheid onderzocht. Eén van deze locaties, is het bosgebied Almeerderhout nabij de Groenlingweg. Dit lijkt kansrijk en hiervoor wordt nu een uitgebreide haalbaarheidsanalyse uitgevoerd. Er is nog geen locatie aangeboden aan Het Vergeten Kind, maar het vooruitzicht is goed dat er op korte termijn een passende locatie gevonden zal worden voor Hotel Heppie Almere. De gemeenteraad van Almere beslist hier uiteindelijk over.

Het Vergeten Kind volgt hiervoor de reguliere procedure en het beleid van de gemeente Almere. Zodra de passende locatie beschikbaar komt zal het grondprijsbeleid van de gemeente aangehouden worden. Bij de realisatie van het project zullen ruimtelijke (inspraak) procedures aangehouden worden.

Het op de Kemphaan gevestigde Stichting Kindervakantieland heeft een soortgelijke doelstelling als stichting Het Vergeten Kind, maar dan lokaal (Werving van Fondsen, verhuur van accomodatie en vakantielocatie voor Almeerse Kinderen). Om kindervakantieland niet te belemmeren in het uitvoeren van hun doelstelling zijn er gesprekken gevoerd met Het Vergeten Kind en Kindervakantieland. Uitkomst is dat beide partijen afspraken hebben kunnen maken hoe ze elkaar zouden kunnen versterken bij de komst van Hotel Heppie Almere.

Dat is nog niet duidelijk, omdat alle juiste vergunningen eerst aanwezig moeten zijn. Als alles meezit kan in 2018 de bouw van Hotel Heppie Almere gestart worden.

Het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Almere ondersteunt het initiatief van harte. Zo zoekt de gemeente actief mee om een geschikt stuk grond te vinden voor de bouw van Hotel Heppie Almere.

Kinderen van nul tot achttien jaar uit het hele land die een onveilige of instabiele thuissituatie hebben kunnen terecht in het Hotel voor activiteiten. Tijdens de gezinsvakanties zijn er programma’s voor zowel de kinderen als de ouders uit de doelgroep.

De opbrengst van de VriendenLoterij PrijzenMarathon 2017 ging naar de bouw van Hotel Heppie Almere, een plek waar kinderen onbezorgd kind kunnen zijn en zich verder kunnen ontwikkelen.

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

word partner