VOORDELIG SCHENKEN DOOR PARTICULIEREN

Het Vergeten Kind is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Stichting). Dit betekent dat jouw gift(en) in aanmerking komen voor belastingaftrek. En dat is gunstig voor jou maar ook voor ons.

Er zijn twee manieren van het doen van een gift:

 1. Gewone giften
 2. Periodieke giften

1. Gewone giften
Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

 • Je doet de giften aan een instelling die bij de Belastingdienst is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het Vergeten Kind heeft deze status;
 • Het Vergeten Kind levert geen tegenprestatie voor de gift(en);
 • Je kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat jede gift(en) hebt gedaan;
 • Het totale bedrag van jouw gift(en) is meer dan het drempelbedrag;
 • Je mag voor deze gift(en) in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van jouw drempelinkomen, met een minimum van € 60,-. Wat je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag mag je aftrekken. Maar je mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van jouw drempelinkomen.

2. Periodieke giften
Met een periodieke gift steunt je Het Vergeten Kind structuree. Hiermee is het voor ons mogelijk om ons werk voor langere tijd uit te voeren. En dat is belangrijk omdat er nog zoveel kinderen in Nederland vaak in instabiele of onveilige omstandigheden opgroeien. Wij willen deze situatie structureel verbeteren en jouw periodieke, structurele steun is daarbij ontzettend waardevol! Bovendien is jouw periodieke gift aftrekbaar. Zo betaalt de fiscus met je mee. Bovendien is het niet (meer) nodig dat je een notariële akte laat opmaken. Je gaat een schriftelijke overeenkomst met Het Vergeten Kind aan, waarin jouw periodieke gift wordt vastgelegd. En om het je helemaal makkelijk te maken kun je ons machtigen om de periodieke gift automatisch af te schrijven. Jouw gift is een periodieke gift als:

 • Je de gift hebt laten vastleggen;
 • Je regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd;
 • Deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn;
 • Je deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging;
 • De gift stopt bij jouw overlijden;
 • De ANBI of vereniging geen tegenprestatie aan jou levert voor de gift.

Overeenkomst Periodieke gift in geld
Download de overeenkomst Periodieke gift in geld. Je vult zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor de ontvanger in en stuurt die naar ons op. Wij vullen de documenten aan en jij ontvangt een volledig ingevuld exemplaar van ons terug.

Betalingsvolmacht
Download het formulier Betalingsvolmacht. Stuur beide exemplaren ingevuld en ondertekend naar ons en dan heb je geen omkijken meer naar jouw periodieke gift. Zo maakt je samen met ons het verschil voor alle vergeten kinderen in Nederland.

Lees over bedrijfsschenkingen Terug naar schenken

 

 

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

word partner