VOORDELIG SCHENKEN DOOR bedrijven

Het Vergeten Kind is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunnen giften door bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn onder voorwaarden worden afgetrokken van de belastbare winst door die ondernemingen.

Bv’s, nv’s, verenigingen en stichtingen kunnen, indien zij belastingplichtig zijn, giften aftrekken voor de vennootschapsbelasting. De giftenaftrek is per 1 januari 2012 verruimd. Daardoor is het voor ondernemingen nog aantrekkelijker geworden aan ons te schenken. Met ingang van 1 januari 2012 is de drempel van € 227,- namelijk komen te vervallen en is het totaal bedrag dat als giftenaftrek in aanmerking kan worden genomen verhoogd van 10% naar maximaal 50% van de winst met een maximum van € 100.000,-.

Hoe werkt dat in de praktijk?
Je wilt € 50.000,- aan Het Vergeten Kind schenken. Is dit dan aftrekbaar van de belastbare winst? Stel, de fiscale winst (voor aftrek) bedraagt: € 100.000,-. Berekening maximaal aftrekbare winst: 50% = € 50.000,-. Resteert een belastbare winst van: € 50.000,-. Je maakt in dit voorbeeld maximaal gebruik van de giftenaftrek. Maar ook jouw gift van € 200,- is zeer welkom en vanaf 2012 aftrekbaar van de fiscale winst.
Tot slot geven wij je als attentiepunt mee dat indien de onderneming fiscaal verlies heeft, de gift niet aftrekbaar is. Ook niet in toekomstige jaren.

Lees over particuliere schenkingen Terug naar schenkingen

Schenken als bedrijf

Wil jij met jouw bedrijf ons werk structureel steunen? Daarvoor zijn we heel erg dankbaar. Graag bespreken we met jou de mogelijkheden hiervoor. Neem contact op met Chablis via chablis@hetvergetenkind.nl of telefonisch via 085 065 3450.