Vrijwilliger bij de Heppie Vakanties & Weekenden

Als vrijwilliger bij de Heppie Vakanties & Weekenden werk je in een team van 8 tot 14 begeleiders. Samen organiseer je een vakantieweek of reeks van vier weekenden, één weekend per maand, voor een groep van 18, 24 of 30 kinderen. Sfeer en geborgenheid staan daarbij voorop. Met je team bedenk je een programma en dit voer je uit. Je zorgt voor een actieve en gezellige week of weekendcyclus met veel aandacht voor elk individueel kind. Een vakantie duurt voor de kinderen van maandagochtend tot vrijdagochtend. Een weekend start voor de kinderen op vrijdagavond 19.00 uur en eindigt op zondag 16.00 uur. Voor jou als vrijwilliger duurt de week van zondagochtend tot vrijdagmiddag en een weekend van vrijdagmiddag tot zondagavond. Als vrijwilliger kun je zelf aangeven of je één of meerdere vakanties of weekendcycli per jaar draait. 

Activiteiten 

De weekenden en vakanties zijn verdeeld in vier categorieën: 6-9, 9-12, 12-15 en 15-18 jaar. Daarnaast zijn er begeleide gezinsvakanties voor ouder(s) en kind(eren). Er worden activiteiten georganiseerd die voor elk kind iets leuks bieden: een bosspel, een sportactiviteit, knutselen, skelteren, muziek of toneel, een survivaltocht, een dagje uit, etc. De activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld en de capaciteiten van de kinderen en jongeren. Bij de begeleide gezinsvakanties worden ouders gestimuleerd mee te spelen. Een vaste en herkenbare programmastructuur zorgt voor duidelijkheid en veiligheid voor elk kind. De Heppie Vakanties en & Weekenden vinden plaats op diverse locaties in Nederland. 

Teamwerk 

Je hoeft als vrijwilliger niet alles te kunnen; iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten! De teams worden zo evenwichtig mogelijk ingedeeld. Met elkaar bezorg je de kinderen een leuke tijd, afgestemd op de individuele behoefte van elk kind. Binnen het team zijn er drie verschillende rollen. 

GROEPSLEIDING: als groepsleiding ben je verantwoordelijk voor een groepje van maximaal drie kinderen en bij de begeleide gezinsvakanties voor maximaal twee gezinnen. Hiervoor draag je de zorg en heb je extra aandacht. Daarnaast heb je een taak in de voorbereiding en uitvoering van het programma. Je bent in staat om kinderen een gestructureerde en veilige omgeving te bieden. Je kijkt objectief naar je eigen handelen en dat van anderen. Je staat stevig in je schoenen en hebt doorzettingsvermogen. 
TEAMASSISTENT: als teamassistent ben je (mede) verantwoordelijk voor de huishoudelijke organisatie en verricht je diverse hand- en spandiensten. Je dient goed te kunnen ‘zien’ welke taken er gedaan moeten worden en je bent bereid deze uit te voeren. 
COÖRDINATOR: coördinatoren zijn ervaren vrijwilligers die de eindverantwoordelijkheid dragen en de groepsleiding en teamassistent met raad en daad bijstaan. Zij coördineren tevens de programmatische en organisatorische zaken. Bij een groep van 18 kinderen is er één coördinator en bij een grotere groep zijn er twee coördinatoren. Als coördinator heb je aantoonbare ervaring met de doelgroep. 

Doelgroep 

Heppie Vakanties & Weekenden is er voor kinderen die niet de kans krijgen onbezorgd op te groeien. Alle activiteiten zijn er speciaal op gericht deze kinderen weer gewoon lekker kind te laten zijn en samen te laten genieten van spel en plezier. De kinderen die bij Heppie Vakanties & Weekenden komen hebben verschillende achtergronden: het zijn kinderen uit arme gezinnen, kinderen met ernstig zieke ouders, kinderen uit problematische thuissituaties en kinderen met een stoornis of achterstand die extra begeleiding nodig hebben bij het spelen met andere kinderen. Ze hebben één ding gemeen: ze zijn hard toe aan ontspanning en extra aandacht zodat ze even tot rust kunnen komen en kunnen bijtanken. 

Als vrijwilliger draag je bij aan de positieve levenservaringen en leermomenten die zo belangrijk zijn om je als kind evenwichtig te kunnen ontwikkelen. Je bezorgt kinderen een onvergetelijke tijd waarin ze hun dagelijkse situatie even kunnen loslaten en zorgeloos met leeftijdsgenootjes kunnen spelen. 

Profiel 

Veel ervaring met kinderen hebben is niet nodig, als je maar gemotiveerd bent en een positieve instelling hebt. De kinderen die bij ons komen zijn soms best ‘pittig’. Het zijn allemaal kinderen die problemen kennen en dat zie je vaak terug in hun gedrag: ze kunnen zich niet of moeilijk uiten, vragen op een negatieve manier om aandacht of zijn juist erg teruggetrokken. Dat gedrag heeft een oorzaak die vaak buiten het kind zelf ligt. Hiermee rekening houden is van groot belang, want pas dan kan het kind echt genieten van een fijne vakantie of ontspannen weekend! 
Overige belangrijke punten zijn: 

 • Je bent minimaal 18 jaar; 
 • Je gaat positief om met kinderen die soms bijzonder gedrag vertonen; 
 • Je kunt goed organiseren; 
 • Je bent een teamspeler; 
 • Je bent flexibel en betrouwbaar. 

Kennismaking en selectie 

Kinderen begeleiden is een grote verantwoordelijkheid. Daarom is het belangrijk dat we elkaar goed leren kennen. Dit doen we tijdens een selectieweekend. Tijdens dit weekend wordt er veel uitleg gegeven over ons en over wat het inhoudt om vrijwilliger te zijn. Daarnaast is er een spel waarbij de nadruk ligt op samenwerken en ga je met een team ook zelf een activiteit voorbereiden en presenteren. Ook zijn er groepsgesprekken en is er een individueel gesprek. Zo krijg jij een goed beeld van ons en wij van jou. Na dit weekend besluit je definitief of je als vrijwilliger aan de slag wilt en wij beslissen of jij past binnen het gevraagde profiel. Uit ervaring weten we dat het een spannend maar vooral ook heel leuk weekend is! Het selectieweekend duurt van zaterdagavond 19.00 uur tot zondagmiddag 16.00 uur. 

Gedragscode en Verklaring Omtrent Gedrag

Wij nemen de verantwoordelijkheid die onze vrijwilligers hebben erg serieus. Daarom dient elke vrijwilliger onze gedragscode te lezen en te ondertekenen en een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) aan te vragen. 

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over Heppie Vakanties & Weekenden. Of kijk hieronder voor de meestgestelde vragen over vrijwilligerswerk. 

Ben je na het lezen van deze informatie enthousiast geworden? Dan kun je je via deze button direct aanmelden als vrijwilliger:

Meld je aan als vrijwilliger

 

Meer informatie?

Heb je na het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan contact op met Anne de Groot via 085 065 3450 of stuur een e-mail naar [email protected].  

Als vrijwilliger draag je actief bij aan het verbeteren van het leven van kinderen in Nederland die niet de kans krijgen om onbezorgd op te groeien. Onze activiteiten zijn erop gericht deze kinderen weer gewoon kind te laten zijn en samen te laten genieten. De kinderen hebben verschillende achtergronden: het zijn kinderen die wonen in opvanglocaties, kinderen uit armoedegezinnen, kinderen met ernstig zieke ouders, kinderen uit problematische thuissituaties en kinderen met een stoornis of achterstand die extra begeleiding nodig hebben bij het spelen met andere kinderen. Al deze kinderen hebben één ding gemeen: ze zijn hard toe aan ontspanning en extra aandacht zodat ze even tot rust kunnen komen en kunnen spelen en lachen.

Als vrijwilliger draag je bij aan de positieve levenservaringen en leermomenten die zo belangrijk zijn om je als kind evenwichtig te kunnen ontwikkelen. Je bezorgt kinderen een onvergetelijke tijd waarin ze hun dagelijkse situatie even kunnen loslaten en zorgeloos met leeftijdsgenootjes gewoon kind kunnen zijn. Iets dat ieder kind verdient.

Wanneer je begint als vrijwilliger is het niet noodzakelijk om veel ervaring met kinderen te hebben. Wel heb je een gemotiveerde instelling nodig en beschik je over een aantal kwaliteiten. De kinderen die bij ons komen zijn allemaal kinderen die problemen kennen en dat zie je vaak terug in hun gedrag: ze kunnen zich niet of moeilijk uiten, vragen op een negatieve manier aandacht of zijn juist erg teruggetrokken. Dat gedrag heeft een oorzaak en ligt buiten het kind zelf. Hiermee rekening houden is van groot belang, want alleen dan kan het kind echt genieten en zichzelf zijn.

Als vrijwilliger bij Het Vergeten Kind ben je minimaal achttien jaar oud en kun jij:

 • je vinden in onze werkwijze 'Klimaat van Aandacht' en deze toepassen;
 • positief omgaan met kinderen die soms bijzonder gedrag vertonen;
 • goed organiseren en ben je een teamspeler;
 • je flexibel opstellen en ben je betrouwbaar.

De minimumleeftijd om vrijwilliger te worden bij Het Vergeten Kind is achttien jaar. Hiervoor is gekozen omdat het vrijwilligerswerk bij Het Vergeten Kind op verschillende gebieden veel van je vraagt. 

Er is geen maximumleeftijd om je aan te melden als vrijwilliger. Wel dien je er rekening mee te houden dat het vrijwilligerswerk soms intensief kan zijn en lichamelijk en mentaal best veel van je vraagt.
 

De reiskosten van en naar het selectieweekend betaal je zelf. Als je daarna vrijwilliger wordt, vergoeden we je reis- en onkosten. 

Het hele jaar door organiseren wij diverse projecten en activiteiten waarbij we hulp nodig hebben. Zo zijn er tijdens de vakanties en weekenden begeleiders nodig voor Heppie vakanties en weekenden.

Het werk bij ons is vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is vrijwillig, je mag zelf bepalen voor welke activiteiten je je opgeeft. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Bij Het Vergeten Kind vinden we het heel belangrijk dat iedere vrijwilliger de gemaakte afspraken nakomt. We rekenen op je en we willen natuurlijk geen kinderen teleurstellen.

De diverse activiteiten, projecten en evenementen die Het Vergeten Kind organiseert vinden door heel Nederland plaats. 

Wij willen als professionele organisatie aan strenge kwaliteitseisen voldoen en daarom is het vrijwilligerswerk goed geregeld. Zo geven we bijvoorbeeld zoveel mogelijk ruimte aan de kwaliteiten en ambities van vrijwilligers. Ook bieden we een verplichte basistraining aan waarbij we dieper ingaan op het spelen met en het begeleiden van de doelgroep. Daarnaast geeft het vrijwilligerswerk een kick; het is te gek om met een hecht team een groep kinderen de tijd van hun leven te bezorgen. Je maakt veel plezier en daarnaast is het ook erg leerzaam. Je leert veel over kinderen, maar zeker ook over jezelf. Veel vrijwilligers vertalen deze ervaringen naar hun dagelijkse leef-, leer- of werksituatie en zetten het op hun cv. Kortom: vrijwilligerswerk bij Het Vergeten Kind is een onvergetelijke ervaring!

Sommige vrijwilligers gebruiken hun deelname als stage. Dit is mogelijk als het vrijwilligerswerk past binnen de eisen van de opleiding. Vrijwilligers die stage willen lopen dienen dit vooraf zowel met de opleiding als met ons af te stemmen. Wij bieden geen stagebegeleiding, maar kunnen wel een formulier ter urenverantwoording ondertekenen.

Als begeleider bij Heppie Vakanties werk je in een team van acht tot twaalf begeleiders. Samen organiseer je een vakantieweek voor een groep van 18, 24 of 30 kinderen. Sfeer en geborgenheid staan daarbij voorop. Met je team bedenk je een programma en voer je het uit. Je zorgt voor een actieve en gezellige week met veel aandacht voor elk kind. Een vakantie duurt voor de kinderen van maandagochtend tot vrijdagochtend. Als begeleider draai je in principe één vakantie per jaar.

Als begeleider tijdens een Heppie Weekend werk je in een team van twaalf begeleiders. Samen organiseer je een reeks van vier weekenden per seizoen. Vier weekenden lang is telkens dezelfde groep van meestal 24 kinderen te gast. Als team maak je het programma en voer je het uit. Samen zorg je voor een ontspannen en gezellig weekend met veel aandacht voor elk kind. Een weekend start voor de kinderen op vrijdagavond 19.00 uur en eindigt op zondag 16.00 uur.

Als begeleider van een Heppie gezinsvakantie werk je in een team van zeven begeleiders. Samen met het team organiseer je een vakantieweek voor een groep van acht tot tien gezinnen met kinderen in de leeftijd van zes tot vijftien jaar. Tijdens deze week bevorder je het contact tussen ouder(s) en kind(eren). Met elkaar creëer je mooie gezinsherinneringen. Ook is er veel aandacht voor het onderlinge contact tussen ouders omdat dit ervoor zorgt dat hun netwerk wordt verbreed. Zo vinden ze steun bij elkaar. Als vrijwilliger laat je zien wat de kracht is van positieve begeleiding en op die manier geven we handvaten mee om thuis samen verder mee aan de slag te gaan.

De weekenden en vakanties zijn onderverdeeld in vier categorieën:

 • 6-9 jaar
 • 9-12 jaar
 • 12-15 jaar
 • 15-18 jaar

Daarnaast zijn er begeleide gezinsvakanties voor ouder(s) en kind(eren). Er worden activiteiten georganiseerd die voor elk kind iets leuks bieden: een bosspel, een sportactiviteit, knutselen, skelteren, muziek of toneel, een survivaltocht, een dagje uit, enzovoort. De activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld en de capaciteiten van de kinderen en jongeren. Bij de begeleide gezinsvakanties worden ouders gestimuleerd mee te spelen. Een vaste en herkenbare programmastructuur zorgt voor duidelijkheid en veiligheid voor elk kind. 

Bij ons heb je de mogelijkheid om aan te geven met wie je graag samen vrijwilligerswerk wilt doen. We proberen dit zoveel mogelijk te regelen, maar een goede teamsamenstelling heeft altijd de voorrang. Daarbij zijn wij van mening dat een van de mooie kanten van het vrijwilligerswerk is dat je leert samenwerken in een team met nieuwe mensen.

Tijdens een selectieweekend wordt er veel uitleg gegeven over ons en over wat het inhoudt om vrijwilliger te zijn bij dit programmaonderdeel. Daarnaast is er een spel waarbij de nadruk ligt op samenwerken en ga je met een team ook zelf een activiteit voorbereiden en presenteren. Ook zijn er groepsgesprekken en is er een individueel gesprek. Wanneer je je opgeeft voor een selectieweekend, ontvang je vooraf een uitgebreider programma. 

Voorafgaand aan een Heppie vakantie of weekendcyclus is er een voorbereidingsdag. Tijdens deze dag ga je met je team de vakantie of weekendcyclus voorbereiden, maak je afspraken en worden overige voorbereidingen verdeeld. Je kunt dan denken aan het uitwerken van een speurtocht of het schrijven van een kamplied. Hierbij kun je zelf aangeven hoeveel tijd je nog kunt besteden aan deze voorbereidingen en hier wordt natuurlijk rekening mee gehouden.

Stuur jouw vraag naar [email protected] onder vermelding van jouw naam, vraag en contactgegevens.
 

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Word vrijwilliger

Inschrijven vrijwilliger