Stabiliteit en veiligheid voor kwetsbare kinderen: hoe organiseer je dat?


Meld je aan voor de expertmeeting voor gemeenten & zorgregio’s

Voor kinderen die het moeilijk hebben omdat er thuis veel problemen zijn, is stabiliteit en veiligheid van groot belang. Zowel voor kinderen die thuis wonen en voor kinderen die uit huis geplaatst zijn. Gemeenten hebben, als opdrachtgever van jeugdhulp, een sleutelrol bij het creëren van die stabiele en veilige omgeving voor deze kinderen. 

Essentieel hiervoor is dat goede initiatieven gedeeld worden en gemeenten van en met elkaar leren. Daarom organiseren Het Vergeten Kind, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd,  expertmeetings. Tijdens deze meetings krijgen gemeenten concrete handvatten om hun beleid aan te passen, voor meer stabiliteit en veiligheid voor kinderen.s

In november 2019 organiseerden we de eerste expertmeeting. Zeven gemeenten bogen hun hoofd over de complexe problematiek om het doorverhuizen van uithuisgeplaatste kinderen te stoppen. Eerlijk vertelden zij met welke uitdagingen ze te maken hadden. Maar ook kleine successen werden gedeeld. Deze openheid is een stap om het doorverhuizen te stoppen. Maar om echt vooruitgang te boeken, is het belangrijk dat meer gemeenten hun ervaringen delen en van elkaar leren. Daarom organiseren we ook in 2020 een aantal expertmeetings.

Deelnemen aan de expertmeetings namens jouw gemeente of zorgregio? Meld je dan aan bij Meike van Kuik, projectmanager Het Vergeten Kind: meike@hetvergetenkind.nl 

Inspireer en leer van elkaar. En maak samen het verschil.

In vervolg op de Week van Het Vergeten Kind 2019, waarin Het Vergeten Kind opriep om het doorverhuizen van uithuisgeplaatste kinderen te stoppen, hebben Het Vergeten Kind, de VNG en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd de handen ineen geslagen om gemeenten bij elkaar te brengen bij de eerste expertmeeting in november.

Deze bijeenkomst stond in het teken van het delen van best practices en met elkaar leren over goed opdrachtgeverschap. Met als thema: stop het doorverhuizen van uithuisgeplaatste kinderen. We werden geïnspireerd door de sprekers Lian Smits (bestuurder Sterk Huis) en Tim Robbe (advocaat en adviseur inkoop sociaal domein). 

Onder leiding van gespreksleider Anouschka Laheij spraken gemeenten open en eerlijk met elkaar over de successen en de uitdagingen. De deelnemers probeerden gezamenlijk antwoord te geven op de vraag ‘op welke aspecten van het stoppen van de carrousel, heb ik als opdrachtgever invloed?’. De conclusie was dat er nog een hoop moet gebeuren. Want het vergt veel stappen om te komen van het formuleren van een heldere visie tot echt in actie te komen. Wel zijn er een aantal hoopvolle inzichten uit de eerste expertmeeting gekomen:

  • Doe het samen! Verbeter de samenwerking tussen gemeenten en aanbieders en tussen aanbieders onderling. Door gezamenlijk een visie te ontwikkelen en gezamenlijk de verantwoordelijkheid te pakken voor deze kinderen, kan er beter met elkaar worden afgestemd welke organisatie op welk moment de juiste hulp kan bieden. Stel als gemeenten dezelfde doelen naar de aanbieders die in je regio zitten, zodat de aanbieder daar op kan focussen.
  • Zie de langere termijn winst van minder overplaatsingen en maak lange termijn afspraken om ze te realiseren. Investeer niet alleen in een kortetermijnoplossing maar bereken door wat voor besparingen er in de toekomst worden gedaan als er nu de best passende hulp wordt ingezet. Kom tot langlopende contracten, stabiliteit in de contractering geeft meer ruimte om inhoudelijke doelen en de voortgang daarop centraal te stellen. Die zekerheid geven aanbieders door aan hun personeel en de kinderen die ze helpen.
  • Maak gebruik van data en/of persona’s om vroegtijdig te kunnen signaleren of bij te sturen. Kinderen in de jeugdzorg carrousel hebben vaak al een hele geschiedenis van hulpverlening achter zich. Door vroege signalering kan eerder de juiste hulpverlening worden ingezet. Tevens zijn data een belangrijk sturingsinstrument voor gemeenten richting aanbieders. Laat ervaringsdeskundigen ook meekijken en meedenken.
  • Kom tot een integrale aanpak voor complexe casussen en motiveer aanbieders om met elkaar tot oplossingen te komen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen.
  • Soms is het zo simpel als een wilsbesluit/visie om te zeggen: wij stoppen met doorverhuizen. Zoek die personen en/of organisaties in jouw regio die het vuur hebben om echt te veranderen en zorg dat deze mensen de juiste ondersteuning (financiering) krijgen om dat te doen. Juridisch is er vaak veel meer mogelijk dan je denkt. Laat je inspireren door diegenen die dit besluit al hebben genomen!