Voordelig schenken door particulieren

Stichting Het Vergeten Kind is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Stichting [ANBI]. Dit betekent dat uw gift(en) in aanmerking komen voor belastingaftrek. En dat is gunstig voor u , maar ook voor ons.

Er zijn twee manieren van het doen van een gift:

1. Gewone giften

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

 • U doet de giften aan een instelling die bij de belastingdienst is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting Het Vergeten Kind is geregistreerd als ANBI – stichting!
 • Stichting Het Vergeten Kind levert geen tegenprestatie voor de gift(en).
 • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de gift(en) hebt gedaan.
 • Het totale bedrag van uw gift(en) is meer dan het drempelbedrag.
 • U mag voor deze gift(en) in totaal niet meer aftrekken dan het maximum

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

Hier kunt u eenvoudig berekenen of uw gift(en) aftrekbaar zijn.

2. Periodieke giften

Met een periodieke gift steunt u Het Vergeten Kind structureel! Hiermee is het voor ons mogelijk om ons werk voor langere tijd uit te voeren. En dat is belangrijk omdat er nog zoveel kinderen in vaak sobere omstandigheden opgroeien. Wij willen deze situatie structureel verbeteren, en uw periodieke, structurele steun is daarbij ontzettend waardevol! Bovendien is uw periodieke gift aftrekbaar. Zo betaalt de fiscus met u mee. Bovendien is het niet (meer) nodig dat u een notariële akte laat opmaken.  U gaat een schriftelijke overeenkomst met Stichting Het Vergeten Kind aan, waarin uw periodieke gift wordt vastgelegd. En om het u helemaal makkelijk te maken, kunt u ons machtigen om de periodieke gift automatisch af te schrijven.

Onderstaand vindt u de belangrijkste bepalingen rondom periodieke giften:

Uw gift is een periodieke gift als:

 • u de gift hebt laten vastleggen
 • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
 • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
 • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
 • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

U vindt hier de overeenkomst “Periodieke gift in geld” welke u kunt gebruiken. U vult zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor de ontvanger in en stuurt die naar ons op. Wij vullen de documenten aan, en u ontvangt een volledig ingevuld exemplaar van ons terug.

Als u tevens het formulier “Betalingsvolmacht” (ook weer beide exemplaren) ingevuld en ondertekend naar ons stuurt, heeft u geen omkijken meer naar u periodieke gift, en maakt u samen met ons het verschil voor alle vergeten kinderen in Nederland.