Gemeente Almere krijgt ‘Kind Centraal’ Award 2016 uitgereikt

Op vrijdag 29 januari werd de Week van Het Vergeten Kind afgetrapt met de uitreiking van de ‘Kind Centraal’ Award aan de gemeente Almere. Deze prijs is in 2014 in het leven geroepen om een opvanglocatie, initiatief, groep of persoon te belonen voor hun buitengewone inzet voor vergeten kinderen die door een onveilige of instabiele thuissituatie noodgedwongen ‘in de opvang’ opgroeien. De keuze om de prijs in 2016 toe te kennen aan een gemeente is omdat gemeenten sinds de decentralisatie van de jeugdzorg aan zet zijn. De toekomst van deze kwetsbare kinderen ligt in hun handen. De feestelijke uitreiking vond plaats op het stadhuis. Juryvoorzitter André Rouvoet reikte de ‘Kind Centraal’ Award uit aan wethouder Jeugd René Peeters en wethouder Maatschappelijke Opvang Froukje de Jonge. Ambassadeur Johnny de Mol en vriend van de stichting Jörgen Raymann, woonachtig in Almere, waren ook aanwezig bij de uitreiking.

Daphne Schreuder, programma directeur: “Wij hebben in oktober 2015 alle wethouders jeugd in Nederland aangeschreven om zichzelf te nomineren voor de ‘Kind Centraal’ Award 2016. Het is dapper om een kwaliteitsslag te maken in deze moeilijke tijden van decentralisatie, maar gemeente Almere heeft laten zien dat kinderen centraal staan in hun jeugdzorgbeleid en uitvoering. In hun nominatie zagen we dat ze kennis van zaken hebben op dit terrein. Gemeente Almere heeft de transformatie van de zorg met beide handen aange¬grepen om de positie van kinderen in situaties van huiselijk geweld, gezins- en opgroeiproblemen op een ‘geïntegreerde’ manier op te pakken. Vanuit de jeugdzorg, de vrouwenopvang en maatschap-pelijke opvang. Ze hebben met hun ‘constructieve’ houding en motivatie aangetoond de terechte winnaar te zijn van de Kind Centraal Award 2016.”

De toekenning van de award werd ondersteund door de ‘Kind Centraal’-partners: Ministerie van VWS, de VNG, Jeugdzorg Nederland, Federatie Opvang, Kompaan en de Bocht (winnaar ‘Kind Centraal’ Award 2015) en andere belangrijke jeugdzorgorganisaties. André Rouvoet, voormalig minister Jeugd en Gezin, is zeer ingevoerd in dit dossier en de stichting was verheugd dat hij de jury wilde voorzitten. 

Bekijk hier de foto's van deze dag, foto's gemaakt door Bastiaan Musscher.